OGLASI DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

08.10.2017. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – ZAHVALA ZA BOŽJA DOBROČINSTVA – DAN NEZAVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE – Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

2. Bara i Tomo Benkus – daje obit.

3. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec

09.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.30.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća i voditelja blagajne iz Jurketinca

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Bara i Tomo Brežki – daje kći

2. Draga( ž) i Josip Martinčević – daju sinovi i snaha

10.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Danijel

17.30.h. – Maruševec – susret svih onih koji žele sudjelovati u radu caritasa župe

18.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Rok i Barbara Lončar

11.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Mainard

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger, Slavko i Marija Gazdić te Dragutin i Dragica Ožinger – daje Viktorija

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

12.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Maksimilijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Juraj, Darko i obit. Gašparić te obit. Martinčević – daje Barica

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

13.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bogoljub

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

14.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Kalist

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

15.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

15.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

  1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
  2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

  1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
  2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • Prva Pričest u našoj župi bit će 13.05.2018., a Krizma 05.05.2018!
  • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mario Kramaci, sin Darka i Ankice r. Hižar, rođ. 13.06.1991., u Varaždinu, iz Jurketinca 42, župa Maruševec, i Natalija Punčec, kći Josipa i Vesne r. Posavec, rođ. 23.11.1987., u Varaždinu, iz Bikovca 67, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Danijel Ivanović, sin Karla i Dese r. Bilopavlović, rođ. 28.07.1979., u Pakracu, iz Prekopakre, Dalibora Duhaća 1, župa Uznesenja Bl. Dj. Marije – Pakrac i Martina Bunić, kći Vladimira i Ljubice r. Brlenić, rođ. 21.10.1985., u Varaždinu, iz Cerja Nebojse 132, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
  • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn