OGLASI DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

01.10.2017. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Terezija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

11.00.h. – Maruševec – za naše kuburaše

1. Antun Mislović

  1. Stjepan Božić i rod., Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
  2. Tomek – Hudek Josip, Bahun Marko i Juraj, Ob. Breški, Cupar Mirko i Marija, ob. Vrbanec i Možanić, Ljerka Ljubek – daje ob. Valentak
  3. Stjepan Kveštek i ob., Vilko i Vika Eršegović, Josipa(ž), Franjo Pintarić – daje ob. Kveštek
  4. Nevenka Somerščak – daje ob. Pujić

Koncelebrirano Misno slavlje predslavi i propovijeda preč. Koren mr. Damjan – kanonik Zbornog Kaptola, predstojnik Katehetskog ureda i ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, dok nam pjevanje predvodi župni zbor iz Novog Virja pod vodstvom Katice Ištvan!

18.00.h. – Varaždin katedrala – svečano misno slavlje povodom 20 godina od osnutka Varaždinske biskupije!

02.10.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Anđeli Čuvari

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

Našoj župi u posjeti su svećenici Đurđevačkog dekanata!

03.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Svjetlana

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Rozalija Vincek, Dragica i Mato Kolarić – daje ob. Kolarić

04.10.

srijeda

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Vladimir Hainž

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

05.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mauro

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić – Popek te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

06.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bruno

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

07.10.

Subota

(Bi.)

Sv. Jeronim

Susret ministranata u Varaždinu

17.00.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovec i rod., ob. Kapljić, Anđelka i Andrija Peharda, Stjepan i Anka Špoljar – daje Marija

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

08.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

  1. Bara i Tomo Benkus – daje obit.
  2. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Saša Sabolić, sin Miloša i Anice r. Posavec, rođ. 04.09.1988., u Varaždinu, iz Jurketinca 38, župa Maruševec, i Marina Pavlović, kći Vjekoslava i Ane r. Furjan, rođ. 27.01.1990., u Varaždin, iz Donjeg Vratna, Lj. Gaja 38, župa Vinica. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Mario Koštroman, sin Petra i Jadranke – Štefanije r. Papec, rođ. 17.05.1985., u Varaždinu, iz Vidovečke 29, Domitrovec, župa Vidovec i Aneta Latin, kći Marijana i Blanke r. Klen, rođ. 28.10.1992., u Varaždinu, iz Selnika 12, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Vidovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!