OGLASI JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

Image result for Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite!

Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite!

18.06. 2017. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Ozana

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec– zbor odraslih – župna misa

09.30.h.- Druškovec + 1. Andrija Bančić, Ribić Slavko, Jelica Rudnički, Biškup Ivan i Izidor Grahek – daju mladenci

2. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec – Vilko, Marija i ob. Bančić – Katica Posavec – Stanko, Tereza i ob. Petriš – Ivan i Slavica Bunić i ob. – Silvestar Martinčević – Marica ribić

11.00.h.- Maruševec – zbor mladih +1. Vinko, Anđela, Stjepan i ob. Kolenko i Makovec, Katarina Peharda, Biserka Damjanić, Ljubica Fošnar, Tomislav Hrgar i rodit., te Katarina Presečki

 1. Stjepan, Ivan, Katarina i Slavko Korpar, Ivan i Draga Cupar i rodit.
 2. Juraj i Rok Bukovec – daje sin Ivan

19.06.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Romuald

16.30.h. – Ločnjak – nogomet za djecu od 1.-4. razreda.

19.00.h. – Maruševec +Lovro i Pepica Makovec – daje obit Josipa Makovec

20.06.

utorak

(Ze)

Sv. Florencija

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim – pripremaju mladi

18.00.h. – Maruševec + 1. Draga , Slavko i Stjepan Matijašec – daju djeca

 1. Josip i Stanka Buden, Ob. Žiher, Jambrešić i Pajtak – daje kći

19.30.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

21.06.

srijeda

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga

07.00.h. – Maruševec – Irma Korpar Japek – daje kći

16.30.h. – Ločnjak – nogomet za djecu od 5.-8. razreda.

22.06.

Četvrtak

(ze.)

Sv. Toma

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

09.00.h. – Maruševec – župni ured – svi koji žele mogu doći pomoći pa ćemo početi sa raščišćavanjem župnog ureda i pripremom za pristup rekonstrukciji. Tko ima nek ponese odvijače, ključeve, alat!

23.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO

SRCE

ISUSOVO

07.00.h. – Maruševec + Franjo Kretić i roditelji, Ljuba i Viktor Lončarić te Miroslav i Štefanija Plasajec – daje Ankica Kretić

19.00.h. – Maruševec + 1. Ob. Jug, Bahun i Matijašec – daje Franjo

 1. Valent i Zora Blažunaj, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Katica i Ivan Štrlek, Irma i Franjo Plasajec, Matijašec Franjo i Marija Medović te Pepica Martinčević – daju Julika i Mirko

3. Dragica i Stjepan Gašparić, Vikica i Mirko Krobot, Marija, Ivica i Ivan Papec, Josip i Marija Kralj te svi + iz njihovih obitelji te na čast Srcu Isusovu – daje ob. Krobot

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

24.06.

Subota

(Bi.)

ROĐENJE IVANA KRSTITELJA

07.00.h. – Maruševec + Vladimir Kolenko – daje obitelj

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5. – 10. godina

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

25.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Maksim

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec– zbor odraslih – za sve žive i pokojne Hrvatske Branitelje

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h.- Maruševec – zbor mladih + 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Mirko, Ivan i Marija Pižeta, Ladislav Korper i ob. Makovec – daje Blanka

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Ivan Bančić, sin Zvonka i Jadranke r. Grahek, r. 03.01.1989., u Varaždinu iz Koškovec 21 A., župa Maruševec i Silvija Kišiček, kći Slavka i Verice r. Ribić, r. 05.03.1989., u Varaždinu iz Lipovnik 139, župa Klenovnik. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 23.06.2017. u Klenovniku! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HODOČAŠĆE BICIKLIMA M.B.B. BIT ĆE 08.07. 2017. Tko želi ići neka mi se prijavi kroz ovaj tjedan! Maloljetni ako nemaju pratnju roditelja trebaju donijeti potpisanu izjavu da oslobađaju župu i župnika od svake odgovornosti!
 • PROŠLI tjedan potpisan je ugovor o postavljanju solarne elektrane od 3.kw na krov župnog dvora, kao i solarnog sustava dogrijavanja i pripreme tople vode u iznosu od 86.781,25-kn. U cijenu je uključen sav potreban materijal sa postavom i puštanjem u pogon!
 • TAKOĐER 06.06. 2017. – Tvrtki Dimax uplačen je novac za sanaciju dimnjaka na župnom dvoru u iznosu od 21.448,75-kn!
 • KROZ OVAJ TJEDAN trebao bi doći materijal te će se kroz mjesec dana završiti svi poslovi rekonstrukcija krovišta, sanacija dimnjaka i postavljanje solarnih sistema!
 • FOTO IVICA u Varaždinu tko želi može si odabrati slike, kao i naručiti Dvd-e sa druženja sa kardinalom Blaseom Josephom Chupicem u Jurketincu!