OGLASI NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – MARUŠEVEC

 

Image result for da se svijet spasi po njemu

Želim li se spasiti po Njemu?

11.06. 2017. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA– Sv. Spomenka

07.30. – Jurketinec – zbor mladih – župna misa

09.30.- Maruševec – zbor odraslih + 1. Mirko i Ana Peharda, Janiček Vladimir te ob. Tome Prešovar – daje kći

2. Kontrec Franjo – daju kčeri

11.00. – Jurketinec – KUD – KLARUŠ +

PROŠTENJE U JURKETINCU

12.06.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Mercedes

07.00.h. – Maruševec + Andrija, Antun i Stanka Mihalić, Magdalena Deduš, Josip Novoselec, obit. Kolenko, Žlibar, Kumrić i Cerjan – daje Štefica

19.30.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

13.06.

utorak

(Bi..)

Sv. Antun

19.00.h. – Maruševec + Nada, Slavko i Tino Kretić te Dragica, Katica i Antun Kolar – daje obit. Kolar

14.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zlatko

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Antun, Cirila i Slavko Šalamon – daje Katarina

19.30.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

15.06.

Četvrtak

(Bi.)

TIJELOVO

Sv. Vid

07.30.h. – Maruševec- zbor mladih – župna misa

11.00.h. – Maruševec – zbor odraslih + 1. Marija i Ivan Cupar, Gabrijel Hrgarek, Jakop i Kata Peharda, Mirko i Draga Možanić te Stjepan Korpar – daje ob. Cupar

  1. Alojzije Peharda, Katarina, Matija i Ljuba Gašparić te Marijan i Verona Flis – daje obitelj

Nakon mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje!

16.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Zlatko

19.00.h. – Maruševec + 1. Mirko, Vilko, Cirila, Vladimir i Andrija Lovrenčić te Ana i Stjepan Sambolec – daje Barbara

2. Vinko i Vika Bukovec – daje obitelj

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

17.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Nevenka

07.00.h. – Maruševec + Viktor Vrbanec – daju supruga i sin

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5. – 10. godina

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

18.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ozana

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec– zbor odraslih – župna misa

09.30.h.- Druškovec + 1. Andrija Bančić, Ribić Slavko, Jelica Rudnički, Biškup Ivan i Izidor Grahek – daju mladenci

2. Branko, Stjepan, Ivan i ob. Kokotec – Vilko, Marija i ob. Bančić – Katica Posavec – Stanko, Tereza i ob. Petriš – Ivan i Slavica Bunić i ob. – Silvestar Martinčević – Marica ribić

11.00.h.- Maruševec – zbor mladih +1. Vinko, Anđela, Stjepan i ob. Kolenko i Makovec, Katarina Peharda, Biserka Damjanić, Ljubica Fošnar, Tomislav Hrgar i rodit., te Katarina Presečki

  1. Stjepan, Ivan, Katarina i Slavko Korpar, Ivan i Draga Cupar i rodit.
  2. Juraj i Rok Bukovec – daje sin Ivan
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Davor Špoljar, sin Josipa i Drage r. Cmuk, r. 16.07.1991., u Varaždinu iz Čalinca 146 A., župa Maruševec i Ivana Modrić, kći Ivana i Smiljane r. Bobek, r. 05.11.1991., u Varaždinu iz Varaždinska 10, Kelemen, župa Jalžabet. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 01.07.2017. u Jalžabetu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
  • HVALA ob. Krklec iz Budislavca, koja nam je darovala cvijeće za prostor oko križa u Čalincu, i ob. Nadice Levanić iz Cestice koja nam je darovala cvijeće za župni ured i oko crkve!
  • FOTO IVICA u Varaždinu tko želi može si odabrati slike, kao i naručiti Dvd-e sa druženja sa kardinalom Blaseom Josephom Chupicem u Jurketincu!
  • HVALA svima koji su išli na župno hodočašće M.B. Bistričkoj, posebice pješacima kao i Udruzi umirovljenika iz Maruševca koji su nam se pridružili!
  • IZBORI SU PROŠLI – želim zahvaliti g. Ivanu Šagi bivšem načelniku Općine Maruševec kao i svim vječnicima općinskog vijeća na čelu sa g. Dragutinom Kišić na lijepoj i plodonosnoj suradnji kroz ova dva mjeseca i na svemu onomE što su učinili za našu župu ali i za cijelu našu općinu!
  • ČESTITAM g. Damiru Šprem našem novom načelniku i zamjeniku g. Mariu Klapša, kao i svim viječnicima koji su izabrani da sudjeluju u općinskom vijeću! Radujem se budućoj suradnji te isto tako želim svima Vama puno uspjeha, zajedništva i blagoslova u radu na boljitak čitave Općine Maruševec!