NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

07. 01. 2024.    NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Rajmund
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Andrija Husnjak, ob. Husnjak, Dragutin i Agata Martinčević, Božica Martinčević-Mikić, Jurgec Franjo, Verica, Marija, Stjepan i Andrija – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Vilko Mavrek, rod., i ob. Mavrek, Juraj i Draga(ž) Korpar i ob. Korpar te Anka Posavec – daje Jagica Mavrek

08.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Teofil ŽUPNIKA NEMA
09.01.

Utorak

(Ze.)

         Sv. Hadrijan 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu (za vrijeme mise moli se časoslov)

17.30.h. – Maruševec – sastanak pastoralnog vijeća naše Župe te molim vijećnike da se odazovu!

18.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe te molim vijećnike da se odazovu!

10.01.

Srijeda

(Ze.)

 Sv. Miltijad 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.01.

Četvrtak

(Ze.)

 Sv. Honorat 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

12.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Ernest

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

13.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Hilarije 17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Ob. Zrinski, Šagi i Kišićek – daje Vesna Zrinski

2. + Ana i Stanko Šagi, Dalibor Lukaček, Tomislav Kihas te ob. Pavličić i Brežnjak – daje ob. Šagi

ODMAH NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE MINISTRANATA

14.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Feliks

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

ODMAH NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE KRIZMANIKA

09.30.h. – Jurketinec + Vajdić Ana i Andrija te ob Klen – daju sin i kći

11.00.h. – Maruševec + Draga (ž.) i Mirko Možanić i ob. Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek

ODMAH NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE PRVOPRIČESNIKA

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         KALENDARI – možete ih nabaviti nakon sv. Misa! Cijena  jednolisnih kalendara je 0,50-eura, više dvanaestlisnih nema!

·         RADIO MARIJA – od 12. prosinca Radio Mariju može se slušati na širem Varaždinskom području i velikim dijelom Međimurja. Na varaždinskom i međimurskom području, Radio Mariju može se slušati na 96,5 MHz.

·         ZAVRŠIO je blagoslov Vaših obitelji te smo ove godine obišli 1420., obitelji i 37 objekata! Ukupno 1457 obitelji! Ove godine bilo nas je trojica te je đakon Josip obišao je 475., obitelji., vlč. Nikola 415., obitelji i župnik 567. ,obitelji! Zahvaljujemo svima Vama draga braćo i sestre na svakom Vašem toplom dočeku, lijepoj riječi i zajedničkoj molitvi! Hvala na svakom Vašem daru, te se prikupilo za našu Župu 27.625,00-eura! Dakle taj novac koji se prikupio ne ide nikome od nas nego ide u Župnu blagajnu, a upravo njime financirat ćemo što je potrebno za život Župe u godini koja je pred nama! Hvala Vam!

·         AKO NETKO NIJE BIO KOD KUĆE, A ŽELI PRIMITI BLAGOSLOV OBITELJI NEKA MI SE JAVI KROZ OVAJ TJEDAN U UREDOVNO VRIJEME, TE ĆU PO DOGOVORU OBIĆI TU OBITELJ! HVALA