DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.01. 2023. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anastazija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Marija, Vlatko i Franjo Posavec-Hladin – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Ob. Vukelja – daje Mato Vukelja

15.05.h. – Varaždin LUMINI CENTAR – dječji pjevački zbor i ministranti predstava „Mačak u čizmama“ nađemo se na glavnom ulazu u 14.45.h!

16.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marcel 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
17.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Antun

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
18.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Priska 07.00.h – Maruševec + Rod. Katarina i Slavko Peharda, Ana i Ivan Ivačić, Biserka Damjanić, te ob. Peharda, Makovec, Gregur i Stjepan Krobot – daje obitelj

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

19.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mario 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. – Maruševec + Kata i Ivan Krog – daje obitelj

20.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Fabijan

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
21.01.

Subota

(Cr.)

Sv. Agneza 17.00.h. – Maruševec + Draga(ž) i Mirko Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek
22.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vinko

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Barica, Čedomir i Slavko te Dragutin i Draga Klepač,  Josip i Terezija Međeral – daje Vesna

NAKON MISE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

·         Završio je blagoslov obitelji te smo ove godine obišli 1453 obitelji i 58 drugih objekata! Zahvaljujem svima Vama draga braćo i sestre na svakom Vašem toplom dočeku, lijepoj riječi i zajedničkoj molitvi! Hvala na svakom Vašem daru, te se prikupilo za našu Župu 167.169,00-kn, ili 22.188,-eura! Novcem koji smo prikupili vratili smo pozajmicu prema Varaždinskoj biskupiji u iznosu od 100.000,00-kn ili 13.272,29-eura, a ostatak ćemo ulagati u daljnje radove koji su pred nama!

·         Isto tako naša domovina promijenila je ovih dana valutu, i sredstvo plaćanja su euri! Slijedom toga plaćanje službenika koji ima Sv. Misu iznosi po novom 7,-eura, sprovod 50,-eura, vjenčanje 50,-eura a godišnji obiteljski dar 30,-Eura! Znamo i sami da u Župi od kad sam ovdje nismo ništa povisivali, a sad smo evo zaokružili iznos u dogovoru sa ekonomskim vijećem naše Župe! Hvala Vam na svakom Vašem daru da i dalje možemo raditi kako na duhovnom tako i na materijalnom području za našu Župu Maruševec!

·         SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA bit će iduće nedjelje nakon mise u 11.00.h!