DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

04.12. 2022. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Barbara
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa – za sve žive i pokojne rudare

08.00.h. – Druškovec + Stjepan, Marija, Franjo i Pavao Belcar te Anka i Vladimir Šagi  – daju supruga s obitelji

09.00.h. – Maruševec + Barica i Tomo Šipek

PROŠTENJE JE U NADKRIŽOVLJANU I ISPOVIJED U POLA 11, TE SU POMAKNUTI TERMINI SV. MISA!  MOLIM VAS DA OBAVIJESTITE JEDNI DRUGE!

NAKON SV. MISA MOLIM ONE KOJI SU U CARITASU TE LJUDE KOJI ŽELE POMOĆI DA PRENESU PRIKUPLJENE NAMIRNICE NA „STARI FAROF“

05.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Saba 06.00.h – Maruševec – ZORNICA + Stanko, Slavica, Andrija i Ema Patrčević, Dora i Antun Stolnik, Ivan i Damir Sobota, Ob. Jergović, Simić, Ikasović te Matasović – daje ob. Patrčević

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

06.12.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Nikola

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Ob. Cerjan, Ćiril, Agata, Stjepan i Draga(ž), Maruševec Martin, Josipa(ž), Ljubica i Ćiril, Angelika i Pirmin Klaus te Ankica Kramaci

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

08.30.h. – Ispovijed bolesnika po kućama koje ste upisali

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – slaganje Caritasovih paketa

07.12.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Ambrozije 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Nada, Slavko i Tin Kretić, Ob. Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar, Draga(ž) i Slavko Kukec, ob. Kukec te Lončarić Ivan, Tihomir Has i Vedran Martinec – daje ob. Kolar

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

08.12.

Četvrtak

(Bi.)

Bezgrešno začeće B.D.M. 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Andrija i Katarina Kračun, Božena i Drago Kolačko te Viktorija i Stanko Husnjak – daje ob. Kračun

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Ciprijan

 

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Barbara i Slavko Harjač – daje obitelj

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

10.12.

Subota

(Lju.)

 

Sv. Judita

15.00.h. – JURKETINEC – BOŽIĆNA ISPOVIJED – odmah po završetku ispovijedi Sv. Misa +  Vjekoslav i Julika Peharda, Stjepan i Bara Kundija te Josip i Mirek Pintarić

16.00.h. – DRUŠKOVEC– BOŽIĆNA ISPOVIJED – odmah po završetku ispovijedi Sv. Misa

16.00.h. – MARUŠEVEC– BOŽIĆNA ISPOVIJED –

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Gašparić Darko, Juraj, Barbara i Katarina – daje Damir Gašparić

2. Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje supruga

3. Barbara i Stjepan Žlibar, Stjepan i Ema Fatiga, ob. Tocko, Mihalina i Matijašec – daje Irena Fatiga i ob.

4. Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Marija Žiher

5. Juraj i Slavko Marčec, Petar, Ema, Andrija i Ivan Gregur, Ob. Peharda, Križnjak, Ribić, Kušter, Kelemen, Marčec i Veronika Marčec – daje ob. Marčec Marije

6. Veronika i Stjepan Žlibar, Vika i Marko Danko – daje ob. Žlibar

7. Dragica Špoljar – daje obitelj

8. Kolenko Agata – daje sin Vlado

9. Viktor i Marija Hrgar – daje obitelj

10. Đurđica i Slavko Čehok – daje obitelj

11. Marčec Josip, Vika, Marko, Marija i Jasna, Lovrenčić Andrija i Nada, Copak Izidor i ob. Copak – daje ob. Copak

12. Pepica i Juraj Pižeta te Kata i Cvetko Lazar – daje obitelj

13. Viktorija, Juraj i Stjepan Mavrek, ob. Mavrek, Cerjan i Herceg, Draga(ž) Korpar i Vilko Vrbanec – daje Katarina

14. Ob. Kovač i Kolar – daje ob. Kolar

15. Kumrić Branko i Vika, Pintarić Ivan i Ana, Korpar Stjepan i Ljubica, Ob. Orsag, Rogina Marija i Željko te Gonzi Barica – daje ob. Juraja Kumrić

16.Stjepan Korpar, Ivan i Draga(ž) Cupar, Stjepan i Ana Pintarić – daje Liljana

17. Slavko, Katarina i Ivan Korpar-Japek, Janko i Franciska Bogović – daje ob. Korpar-Japek Josipa

18. Šagi Branko, Bara, Štefica, Podbojec Ivan i Terezija – daje obitelj

11.12.

Nedjelja

(Lju.)

 TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Damaz

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija, Stanka(ž), Antun Mihalić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić te ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

Milodar koji se prikupi na misnim slavljima ide za potrebe Caritasa!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·         MISE ZORNICE svako jutro u 06.00.h., osim subote i nedjelje! Pripremamo se za Božić! Prije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         ISPOVIJED BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – bit će u utorak, zato Vas molim da mi još danas prijavite koga treba obići da bih sve mogao organizirati! Prijaviti možete telefonski u uredovno vrijeme! Ili kod zvonara!

·         DANAS PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA ŽUPNI CARITAS – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan ili više prehrambenih artikala kojega će kod dolaska u crkvu staviti ispred oltara!  Na taj način pomoći ćemo bližnjima u nevolji, te ćemo te artikle staviti u pakete obiteljima iz naše Župe da radosnije mogu proslaviti blagdan Božića

·         BOŽIĆNA ISPOVIJED u našoj Župi bit će po rasporedu na listiću u subotu 10.12.2022! Dakle Jurketinec u 15.00.h., Maruševec i Druškovec u 16.00.h. Krizmanici obavezno doći na ispovijed u Maruševec! Dakle potičem sve nas da se ispovijedivši pripremimo za blagdan Božića da nam bude pomiren i sa Bogom i ljudima! Bit će svećenici iz dekanata, iskoristimo priliku da bude brže i gotovo dok nas je više a isto tako ja idem po drugim župama te nemojmo čekati posljednji trenutak! Hvala