DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE – OGLASI MARUŠEVEC

02.10. 2022. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anđela – PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

8,30 – Budnica Kuburaške udruge Maruševec

i početak 11.sajma v Maruševcu“

10,00 – Svečano otvorenje 11. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik te za žive i pokojne kuburaše „KUBURAŠKE UDRUGE MARUŠEVEC“

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. Saša Jozić župnik u Odri Sisačkoj i dekan Sisačko – Pešćenički, Pola sata prije sv. Misa prilika je za sv. Ispovijed!

12,15 – Nastup kulturno-umjetničkog društva „Klaruš“

12,30 – Zajednički nastup kuburaških udruga.

03.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe

18.00.h. – Maruševec + Ljubica i Slavko Bahun, Nikola, Josipa(ž), Marija i Pavao Vlahović, Stjepan, Ivica i Vlado Posavec te Dragutin i Marija Lončar i Dragica Vrček

04.10.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Franjo Asiški

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan i Jurica te ob. Masten, Andrija i Vika, ob. Kolar, Bregović i Žugec – daju Terezija i Snježana sa obitelji

05.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Mauro 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Marija i Dragutin Korpar te ob. Korpar – daje Josip

18.30.h. – Maruševec – sastanak biblijske grupe

06.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bruno 17.00. – 18.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Viktorija i Stjepan Šestanj – Perić – daje obitelj

07.10.

Petak

(Bi.)

 

B.D.M. od Krunice

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga i Slavko Gašparić, Anđela i Alojz Pejić, ob. Kolenko, Cerjan, Hošnjak, Stolnik i Borak – daje ob. Kolenko

08.10.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Šimun

17.00. h – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Pepa i Stjepan, Dora i Dragutin Bančić, Božica Ražnjević, Stanko Eršegović i Stanko Belcar – daje Đurđica Bančić

2. Nada, Ivan, Jurica i Ljubica Herceg

3. Andrija Husnjak, Deduš-Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan te Martinčević Dragutin i Agata

4. Kokotec Stjepan i Bara, Županić Franjo i Magdalena, Njegovec Tomo, Martinčević Sofija i Ignac, Anđela i Andrija te Nogalj Đuro I Ružica – daje ob. Kokotec

5. Franjo, Marija i Stjepan Belcar – daje Danica

09.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Denis

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Klen Slavko i Bara te Stanko, Marija i Martina(ž) Košić – daje ob. Klen Josipa

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek te Mirko Lovrenčić i Novak Željka(ž) – daje Drago

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 13., iz Župe Maruševec!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik! Djeca koja su zapisana mogu doći ministrirati i prije sastanka!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – također koji ste zainteresirani u uredovno vrijeme možete se prijaviti te ćemo prema broju zainteresiranih posložiti susrete!

·         KREĆEMO SA NOVOM VJERONAUČNOM GODINOM: prvopričesnike i krizmanike očekujem u nedjelju na svetim misama, a od idućeg tjedna počet ćemo sa vjeronaukom, te će raspored održavanja biti na listiću! Na vjeronauku će djeca dobiti pristupnice koje će donijeti sa sobom na roditeljski sastanak!

·         ZAHVALJUJEM OBITELJI KRKLEC na darovanom cvijeću za uređenje kapele u Jurketincu!

·         RADOVI U CRKVI SU STALI – te će se nastaviti 10.10.2022., nakon razgradnje zidova koji su sazidani u trošku izvođača radova, te će nakon razgradnje biti ponovno sazidani!