DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

25.09. 2022. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Firmin
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Kućar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Kata i Franjo

11.00.h. – Maruševec + Josip Grđan i Ob. Klapša – daje obitelj

17.00.h. – Varaždin  svečano euharistijskio slavlje kojim ćemo proslaviti 25. obljetnicu uspostave Varaždinske biskupije. Misa će se slaviti na otvorenom prostoru iza katedrale. U slučaju lošeg vremena slavlje će biti u katedrali. U 16 sati započet će molitveno-duhovni program na prostoru slavlja, tijekom kojeg će biti mogućnost za svetu ispovijed u katedrali. Slavlju će se pridružiti hrvatski biskupi i drugi uzvanici.

26.09.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Kuzma i Damjan 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Juraj, Ob. Kretić i Peharda te Jurgec Josip – daje ob. Kretić

27.09.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Vinko Paulski

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na zahvalu Majci Božjoj

28.09.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Vjenceslav 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Jug Josip, ob. Ščuric, Matijašec i Jug te Andrija Kolenko – daje ob. Ščuric

29.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Mihael 17.00. – 18.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Miroslav Matijašec, August i Marija Foder te Josip Malčec – daje Brankica  Matijašecc

30.09.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Jeronim

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Breški – daje obitelj

01.10.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Terezija

11.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – vjenčanje

17.00. h – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed (ispovjedaonica u crkvi)

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Slavica i Izidor Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, rod. Ljubek, Josip Korpar, ob. Čehok i Kolar – daje ob. Vrbanec

2. Juraj, Tomo i Zlata Makovec, Ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda, Dragica, Anka i Stjepan Špoljar – daje Marija

3. Mijo Kovačić, rod. Kovačić, ob. Peharda i Mikac, Stjepan Štrlek i Nadica Švogor – daje obitelj

4. Vladimir Novak, ob. Novak, Mašić i Ereiz te Božidar Kušter – daje ob.

5. Slavica i Milomir Jovanović – daju kčeri

6. Andrija Kolenko, Slavko Posavec-Kovač, ob. Kolenko, Matijašec i Jug – daje ob. Kolenko

7. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga

8. Mirko, Emilija, Marija, Ivan i Marica Cupar,  Gabrijel i Josipa(ž) Hrgarek – daje Dragica

9. Mirjana Vitasović-Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić, Nikola i Nadja, Ob. Trani, Đina, Pjero i Silvano – daje Vesna Rajšić

10. Juraj, Štefanija i Slavko Korpar, Slava i Franjo Šimunić te Dora Tomašek – daje Viktorija

02.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Anđela

PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

8,30 – Budnica Kuburaške udruge Maruševec

i početak 11.sajma v Maruševcu“

10,00 – Svečano otvorenje 11. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik te za žive i pokojne kuburaše „KUBURAŠKE UDRUGE MARUŠEVEC“

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. Saša Jozić župnik u Odri Sisačkoj i dekan Sisačko – Pešćenički, Pola sata prije sv. Misa prilika je za sv. Ispovijed!

12,15 – Nastup kulturno-umjetničkog društva „Klaruš“

12,30 – Zajednički nastup kuburaških udruga.

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 13., iz Župe Maruševec!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – također koji ste zainteresirani u uredovno vrijeme možete se prijaviti te ćemo prema broju zainteresiranih posložiti susrete!

·         KREČEMO SA NOVOM VJERONAUČNOM GODINOM: prvopričesnike i krizmanike očekujem u nedjelju na Svetim misama, a od idućeg tjedna počet ćemo sa vjeronaukom, te će raspored održavanja biti na listiću!