ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

08.05. 2022. ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Arsen
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec  – župna misa

09.30.h. – Jurketinec –

11.00.h. – Maruševec + Juraj, Marko, Stjepan, Anđela(ž), Rok i Zora Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar i rod. Korpar, Ema i Stanko Hrgarek, Marko i Marija Kralj, Andreja Geci te Izidor i Ema Štrlek – daje obitelj

09.05.

Ponedjeljak

(Bi)

 

Sv. Blaženko

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip, Kata, Rok, Ema i Eva Hrgarek te Andrija, Kata i Slava Fadiga – daje obitelj

10.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Job 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.30.h. – Maruševec – PRVOPRIČESNICI – svi razredi (A., B.,C., i D.,) vjeronauk u crkvi

18.00.h. – Maruševec + Ob. Kolar Josip i Viktorija, ob. Kovač Andrija i Kata, ob. Cerjan Vladimir, Marija i Slavica, ob. Husnjak  Mirko, Slavica, Dragutin, Barbara i Ivan, ob. Pintarić Dragutin i Marija – daju Drago i Božica

11.05.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Mamerto 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Branko Janiček – daje obitelj

12.05.

Četvrtak

(Bi.)

 

Sv. Leopold Mandić

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Štefa(ž), Dragan i Slavko Makovec – daju kćeri i snaha

13.05.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Agneta

17.00.h. – 17.50.h –  Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ivko – daje obitelj

 

14.05.

Subota

(Cr.)

 

Sv. Matija -apostol

10.00.h. – Maruševec – krštenje

11.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1.Slavko Herceg –Žutki, Tereza Marković, Josip Varga, Robert Herceg, Marija i Josip Varga te Barbara i Martin Herceg – daje obitelj

2. Ivan i Verona Posavec, Gabrijel i Patrik Vidaček, Vjekoslav i Ana Grđan te Damir Flis – daju Božidar i Nikolina

3. Tomo i Paula(ž) Bunić, Gašpar i Mara Hruškar – daje obitelj

4. Robert Vrabec, Ivan Vidaček, Stjepan Viderščak, ob. Andrije Smodek te Marija i Đuro Pandurić – daje ob. Smodek

5. Ivančević Marko, Ljuba (ž) te Ivanka Merc – daje obitelj

6. Juraj, Marija, Vika, Verona i Branko Martinčević – daje Davorka

7. Kovačić Štefanija – daje suprug Branko

18.30.h.– Maruševec – generalna proba prvopričesnika

19.00.h. – Maruševec – ispovijed prvopričesnika i roditelja

15.05.

Nedjelja

(Bi.)

PETA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Izidor

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec  + Izidor Mesec i Cirila Šalamon – daje Boris Mesec

10.00.h. – Maruševec  – PRVA PRIČEST- za sve prvopričesnike i njihove roditelje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Petar Jezidžić, sin Marijana i Darinke r. Haubrik., rođ. 16.05.1987., u Varaždinu iz Korenjak 43, Župa Maruševec i Matea Buden, kći Zvonimira i Darinke r. Kostanjevec., rođ. 06.08.1991., u Varaždinu iz Korenjak 43, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 28.05.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         PRVOPRIČESNICI – pridržavajmo se rasporeda na listiću, vjeronauk u utorak od 16.00.h-17.30.h. Proba prvopričesnika i raspored sjedenja bit će u subotu  u 18.30.h. a ispovijed prvopričesnika, roditelja i koji žele u 19.00.h., nakon ispovijedi možete ići kućama! U nedjelju do 09.45., trebate biti na svojim mjestima! Isto tako kao što sam već napominjao za Prvu Pričest dolično se obući i jasno za vrijeme slavlja ne žvaču se žvakače! Prva pričest bit će vani na otvorenom te će svaki prvopričesnik imati stolac a iza njega bit će roditelji i krsni kumovi koji dođu, a svi ostali bit ćemo u prostoru okolo! Hvala Općini Maruševec i Markom-u na postavljanju bine i stolaca!