ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

27.03. 2022.  ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Rupert
Sv. Mise:07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar, Slava i Franjo Šimunić i Dora Tomašek – daje ob. Korpar

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip, Marija te Vlč. Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

DANAS PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA NAŠ ŽUPNI CARITAS TE KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO STAVITI U PAKETE ZA OBITELJI U NAŠOJ ŽUPI KOJI SU U POTREBI! (NAKON SV. MISA U ŽUPNOJ CRKVI ODNIJET ĆEMO IH NA STARI FAROF)

28.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Polion 17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.D.

18.00.h. – Maruševec + Katarina, Emilija i Andrija Škrinjar te Ivan i Dragica Tomek – daje obitelj

18.30.h – 19.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

29.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Jona
30.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Viktor 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.A.

17.00.h. – Maruševec – postavljanje pisanice ispred crkve – „KUM“ Maruševec

18.00.h. – Maruševec + Ob. Fiškuš, Lovro, Josip, Ana, Anastazija, Vjekoslava(ž), Božica, Jelenčić Ivanka, Stevo i Marinko – daje ob. Lončar

31.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Benjamin 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.30.h. – Maruševec – slaganje caritasovih paketa

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.B.

18.00.h. – Maruševec + rod. Anto i Iva(ž), Andrija, Šimun, Frano, Stanko i Antonio Mravak, Tereza i Silvestar Štrlek, Slavko Buden, Franjo Kolar te Andrija i Ivan Danko – daje Ivan

01.04.

Petak

(Lju.)

Sv. Hugo 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.C.

17.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

17.30.h. – Maruševec – križni put

18.00.h. – Maruševec + Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Milica i Vladimir Štibrić, Josip Tomek-Hudek te ob. Valentak – daje Mira

02.04.

Subota

(Lju.)

Sv. Franjo 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika

09.00.h. – 10.00.h. – Maruševec – ispovijed za sve razrede i roditelje koji žele doći

10.00.h. – 11.00.h. – Maruševec – ispovijed za sve koji žele

16.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – ispovijed za sve koji žele

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Slavko, Marko i Ljuba(ž) Križnjak – daje Blanka

2. Miljenko i Dragica Orsag te August i Anđela Simon – daje obitelj

3. Marica i Josip Pižeta i Ljubica Uranić – daje obitelj

4. Ciglar Milka, Josip i Bernarda – daje kći Štefanija i sin Zvonko

5. Danica Vrbanec – daje obitelj

03.04.

Nedjelja

(Lju.)

NEDJELJA CARITASA PETA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Rikard

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.45.h. – Druškovec – ispovijed

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip Grđan i ob. Klapša – daje obitelj

NA PETU KORIZMENU NEDJELJU NA MISNIM SLAVLJIMA PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA PROGNANIKE IZ UKRAJINE, TE KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO ŠTO JE POTREBNO DATI PROGNANICIMA U DRUŠKOVCU, A VIŠAK PREVECTI U CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE ODAKLE ĆEMO KASNIJE UZIMATI HRANU KOJA ĆE IM BITI POTREBNA! TE MILODARI KOJI SE DANAS PRIKUPE IDU ZA POTREBE CARITASA!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ:  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Tomislav Horvat, sin Branka i Danice r. Šoštarić., rođ.15.07.1981., u Varaždinu iz L.D.L Rudara 37., Župa Maruševec i Martina Grđan, kći Tome i Snježane r. Copak., rođ. 25.06.1989., u Varaždinu iz L.D.L Rudara 37., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.05.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         PRIKUPLJANJE HRANE za prognanike koji su smješteni na teritoriju Varaždinske biskupije bit će 06.04. 2022., u Maruševcu, Druškovcu i Jurketincu od 14.00.h. – 16.00.h. Dobrodošlo je povrće koje imamo krumpir, luk… i druge trajnije namirnice! Što se prikupi jedan dio ići će za prognanike u Druškovcu a drugi dio u Caritasovo skladište te ćemo od njih dobivati dalje namirnice za prognanike! Hvala Vam!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU – molim Vas da ga kroz tjedan dana popunite te stavite u crkvu na stolac koji je određeno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana na „farofu  u Druškovcu“, ima smještenih 14 prognanika! Kontaktirajući sa njima hrane i svega imaju dovoljno! Hvala na biciklima, loncima, peglama, stolovima za peglanje, „KTD“ iz grede poklonio je i montirao kuhinjske elemente te je kuhinja sređena, a župa je kupila škrinju od 245., litara !

·         SVAKI DAN PRIJE SV. MISE PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED – ISPOD TORNJA U CRKVI!