DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

13.03. 2022.  DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Sabina
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec  + Ivica i Stjepan Cvrtila, Dražen Anklenić i obitelj, te ob. Soldić

10.15.h. – Maruševec – križni put – prevode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Tomislav i Bara Hrgar, rod. Hrgar, ob. Makovec, Biserka Damjanić, Katarina i Slavko Peharda te Katarina Presečki i rod. Presečki – daje ob. Hrgar

14.03.

Ponedjeljak

(LJu.)

Sv. Matilda Župnika nema!
15.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Lujza Župnika nema!
16.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Hilarije Župnika nema!
17.03.

Četvrtak

(LJu.)

Sv. Patricija Župnika nema!
18.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Ćiril 16.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

16.30.h. – Maruševec – križni put

17.00.h. – Maruševec + Herceg Josip i Martin, ob. Herceg te Posavec-Lončarić Stjepan, Verona i Ivan, ob. Posavec Lončarić – daje Ružica Punčec

17.30.h – 18.30.h –  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Josip 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip i Vikica te Juraj Breški – daje ob. Breški Dragutina

2. Peharda –Božić Josip i Marija te Katarina Korpar – daju Kristina i Monika

3. Josipa(ž), Stjepan, Dragutin i Viktor Milec te Pepa(ž) i Josip Plasajec – daje Biserka i obitelj

4. Eva i Josip Kolar te Josip i Jagoda Deduš – daje Vera

5. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip, Jagica, Katica i Franjo Popijač, Tomo, Rozika, Josipa(ž) i Danijel Bahun  te Marija i Valent Kolac – daje Slavica Popijač

6. Josip, Ema i Ivan Štrlek te Ivan Banfić – daje ob. Štrlek

7. Josip, Marija, Dragutin, Stjepan, Juraj, Dragica, Štefica, Slavek, Đurđica, Mirjana i Vlado Šagi te ob. Šagi  – daju braća

8. Zlatica, Vilko i Josip Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

9. Nada Geci, Božidar i Angjelika Novoselec – daje suprug Dragutin i kćeri

10. Peharda Dragutin i Ana – daje obitelj Peharda

11. Slavko i Draga Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec  te ob. Stjepana Posavec-Kovač – daje ob. Vrbanec Josipa

12. Jurica, Ivka i Viktor Cerjan te Vikica Benkus – daje obitelj

13. Na čast i zahvalu na svim milostima koje smo primili po Presv. Srcu Josipovu – daje jedna obitelj

14. Josip Jagica i Franjo Popijač te ob. Popijač – daje Stjepan sa obitelji

15. Josip, Ljuba(ž) i Stjepan Korpar – daje obitelj Marice Korpar

16. Ob. Lončar, Josip, Juraj, Kata, Julije, Tomo, Vlado, Vjekoslava(ž) te Stjepan Bosak – daje ob. Lončar

17. Marčec Mladen  te Blažunaj Ivan i Vika – daje ob. Marčec

20.03.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Klaudija

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Dorogi Franjo i Ana, Jura Kokotecc te Romana Bahun

10.15.h. – Maruševec – križni put – prevode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Gustav, Marija, Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela(ž), Veronika, Štefica i Antun Mikac, ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         NAKON PROVEDENIH IZBORA ZA PASTORALNO VIJEĆE NAŠE ŽUPE DOBILI SMO OD VARAŽDINSKE BISKUPIJE POTVRDU IZBORA I IZABRANIH PASTORALNIH VIJEĆNIKA: BILO JE 17 KANDIDATA NA LISTI TE SMO UPUTILI ZAMOLBU BISKUPU DA POTVRDI SVE KANDIDATE KOJI SU NA LISTI BEZ OBZIRA NA BROJ DOBIVENIH GLASOVA! EVO POPISA ČLANOVA OD NAJVEĆEG BROJA GLASOVA PREMA NAJMANJEM: 1. KRISTIJAN CESAR 2. BOŽICA INKRET 3. KATARINA MILOVEC 4. JADRANKA KOLARIĆ 5. LEON KROG 6. NADICA MARTINČEVIĆ 7. MARINA KVEŠTEK 8. MARIJANA GAŠPARIĆ 9. ANDREJA VINCEK 10. ANA IVANČEVIĆ 11. MARKO FLORJNOVIĆ 12. VLADIMIR KOLAR 13. MARIJANA LONČAR 14. VESNA MEĐERAL 15. DAMIR KOVAČIĆ 16. BOŽICA MIKAC 17. IVAN MRAVAK ! Od srca čestitam novim pastoralnim viječnicima te se radujem budućoj suradnji uz zagovor Sv. Jurja i Božju pomoć! Iduće nedjelje za vrijeme mise u 11.00.h imat ćemo predstavljanje vijećnika te polaganje prisege!

·         VJERONAUKA ZA PRVOPRIČESNIKE u ovom tjednu nema!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU – Dobit ćete ga na ulazu u crkvu te Vas molim da ga kroz mjesec dana popunite te stavite u crkvu na mjesto koje će biti određeno!

·         KROZ OVAJ TJEDAN – od danas popodne do petka ujutro župnika nema te me mijenja vlč. Branko Švogor, župnik iz Vidovca, u slučaju smrti nekoga od najmilijih kao i do sad javite se na „Markom“ te će sve biti dogovoreno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana pripremila je farof  u Druškovcu, te je spremna prihvatiti 15 prognanika! Kad ću imati više informacija o njihovom dolasku bit će te obaviješteni! Kod opremanja pomogla je  Varaždinska biskupija – caritas sa 15 kreveta, 15 novih madraca, nova posteljina dakle: 35 deka, 15 jastuka, 15 jastučnica, 15 plahti, 15 velikih ručnika te 15 malih ručnika! Također Caritasova kuhinja pripremat će, kada dođu 15 toplih obroka za njih te na svemu zahvaljujem mons. Boži Radoš našem varaždinskom biskupu! Općina Maruševec je kupila plinski štednjak i perilicu rublja na čemu  zahvaljujem  g. Mariu Klapša načelniku te osigurala pribor za jelo, vrčeve i tanjure! Iz blagajne Župnog Caritasa kupili smo televizor. Gospodin Stjepan Martinčević je spojio plinski štednjak i servisirao grijanje a gosp. Marijan Cesar popravio vodovodne kvarove unutar objekta!

·         ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA – molim Vas da još danas prijavite stare, bolesne i nemoćne koji se žele ispovijediti i pričestiti, da ih mogu obići! Prijaviti možete u uredovno vrijeme na mobitel ili kod  zvonara!