ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.02. 2022.  ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Kristina
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Vajdić Mirko i ob. Vajdić te ob. Makovec

11.00.h. – Maruševec + Hainž Stjepan, Marije i Ivan te Benkus Bara i Tomo – daje ob. Hainž

14.02.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Zdravko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

17.00.h. – Maruševec +  Slavica i Matija Cerjan, ob. Cerjan, Anka i Slavko Husnjak te Danijel, Marija i Đuro Nemec – daje obitelj Nemec

15.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Vitomir 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

17.00.h. – Maruševec  + Marija i Ivan Kupčić, Štefa i Ivan Danko, Ružica Jelenski te Mihael Jambriško – daje ob. Danko

16.02.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Julijana

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

17.00.h. – Maruševec – na jednu nakanu

17.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bartol 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Miroslav i Štefanija Plasajec – daje ob. Tomislava Plasajec

18.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Bernardica 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

17.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga, ob. Cmuk, Novak i Mežnarek – daje Emilija

19.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Rajko 17.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Stjepan, Slavko i Terezija, Latin Vinko, Katarina i Dragutin – daje Ivanka Posavec

2. Marica, Ivan, Tomica, Vika i Dragutin Jambrešić – daje Anica Vincek

3. Ivan, Elizabeta, Gašpar, Mijo, Agneza, Josip, Stjepan i Marija Cafuk – daje Ivana Nemec

4. Marija i Petar Osterman, Ruža i Ruda Cikač, Rozalija, Ivan i Vinko Kveštek – daje ob. Osterman Mirka

20.02.

Nedjelja

(Ze.)

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lea

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Verona i Franjo Sudec, Marija, Vilko i Josip Posavec, ob. Filipek te Ivan Županić – daje ob. Posavec

11.00.h. – Maruševec + Tomo, Ema i Andrija Patrčević te Martin Slivar – daje kći Mirjana

Za vrijeme Sv. Mise u 11.00.h. bit će predstavljanje i prisega novog ekonomskog vijeća naše Župe!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         OVIH DANA PREMA VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI PRIJAVIO SAM DATUM KRIZME ODNOSNO SV. POTVRDE U NAŠOJ ŽUPI KOJA BI BILA 07.05.2022., U 10.00.H! TAJ DATUM TREBA JOŠ BISKUP POTVRDITI TE VAS MOLIM DA GA UZMETE SA REZERVOM! PRVA PRIČEST BILA BI 15.05.2022. U 10.00.H