DVADESET I DRUGA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

29.08. 2021.  DVADESET I DRUGA  NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Ivan
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Branko Kokotec, ob. Kokotec, Franjo Bančić i ob. Bančić, Katica Posavec, Ivan Bunić i ob. Bunić, Stanko Petriš i ob. Petriš te Silvestar Martinčević – daje Barbara

11.00.h. Maruševec + Ljubek Ljerka i Stank,  Ferenčina Josip i Terezija, Čehok Izidor i Slavica – daje Natalija Ferenčina

30.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Margarita 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

Sv. Misa koja je bila upisana za danas preebačena je na petak budući da „UDVDR MARUŠEVEC“  ima prijem kod našeg varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša

31.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Rajmund 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Izidor Mesec, Cirila(ž), Antun i Slavko Šalomun, te Anđelu(ž) Šagi – daje Josipa Mesec

01.09.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Egidije

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mario, Dragica, Stjepan i Štefica, Ankica Maruševec, Lovro Slunjski – daje ob. Maruševec

02.09.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Prosper 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo, Stjepan i Matilda te Mirko Grilek – daje ob. Grilek

03.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Grgur Veliki 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec +  Marija Korpar i Josip Komes – daje ob. Ivana Korpar

04.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Dunja HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus od 50 mjesta ide u smjeru CerjeNebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak i crkva Maruševec. Drugi autobus od 57 mjesta ide  u smjeru Greda, Jurketinec, Bikovec, Biljevec, Kapelec, ČALINEC – Hubar, Mega – IGRALIŠTE, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor te crkva Maruševec! OBA AUTOBUSA DOLAZE PRED CRKVU U MARUŠEVCU te krećemo put Trsata!  Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Omišlj na otoku Krku! Iz Omišlja u 18.30.h. je polazak autobusa i povratak kućama! Koji još nisu uplatili karte neka to učine kroz ovaj tjedan! Sa sobom ponijeti maske!
05.09.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I TRUĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Urban

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Jurgec Ivica i Andrej – daje Zorica Jurgec

11.00.h. Maruševec + Josip Horbec – daje ob. Horbec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bilo bi: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte za puni autobus bila bi 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju!  Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme!