PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI MARUŠEVEC

11.07.2021.  PETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Budimir
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ivan Kunić

11.00.h. Maruševec + 1. Dragutin Ivančević, Ob. Benček i Bregović – daje obitelj

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, ob. Bahun, Josip Tomek-Hudek te Vladimir Štibrić – daje Anica

3. Ob. Rogina, Cesar i Milovec

12.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Proklo 18.00.h. – Maruševec + Breški Josip te Vladimir Mikačić – daje Ema Breški
13.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Henrik 18.00.h. – Maruševec + Josip Vurušić te Terezija i Kristijan Brezarić – daje ob. Vurušić
14.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Kamilo

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Kračun – daje supruga Ana
15.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Bonaventura 18.00.h. – Maruševec + Marija Letina Pavlić – daju kćeri sa obiteljima
16.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Karmela

18.00.h. – Maruševec + Juraj Kralj, Vinko, Tomo, Rok, Anđela(ž) i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stjepan Lončar, Stanko i Anka Brgović, ob. Banec, Mihalić i Žlibar
17.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Aleksije 18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Josipa(ž) Bahun i ob. Bahun, Marija i Valent Kolac te Slavko Popijač – daje kći Ljerka

2. Damir i Dragica Hrbud te Josipa(ž) Deduš, Belšćak Ljubica i Ivan – daje Ruža Hrbud

3. Vjekoslava(ž) Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić, Franjo, Tomica, Josipa(ž) i Davor Klapša – daje ob Slavice Vrbanec

4.Štefa, Mirko, Marko i Danijel Kolenko – daje obitelj

5. Alojz, Marijan i Ruža Pejić, Stjepan i Vjekoslava(ž) Gašparić, Stanko, Bara i Marija Kolenko – daje Anđela Pejić

18.07.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emilije

11.00.h. Maruševec + Franjo i Tereza Breški i Marijan Jerec – daje ob. Ivana Breški
19.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Makrina 18.00.h. – Maruševec + Mladen, Josip i Roza Slivar, Stjepan Rušec, Viktorija Šincek, Agata Bregović, Ivek Gajski, Antun Martinčević te Verona, Gabrijel i Andrija Šagi – daje ob. Slivar
20.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ilija 18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Jaga, Ivan te Pavao i Štefa – daje sin Josip
21.07.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Lovro

18.00.h. – Maruševec + Ob. Štrlek, Cmuk i Mežnarek – daje ob. Štrlek
22.07.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena
23.07.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Brigita

24.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Sarbelije
25.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jakov

11.00.h. Maruševec + Slavko i Draga(ž) Vrbanec, ob. Josipa Vrbanec, ob. Posavec, Hanžek te ob. Kolar – daje Josip Vrbanec
·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU OD 11.07. – 26.07! URED U OVOM VREMENU NE RADI, KADA SE VRATIM SA GODIŠNJEG ODMORA RIJEŠIT ĆEMO SVE ŠTO JE POTREBNO! HVALA!

·         U SLUČAJU SPROVODA JAVITE SE GOSPODINU ZDRAVKU KUKEC U MARKOM, TE ĆE SE OBAVIJESTITI VLČ. BRANKO ŠVOGOR ŽPK IZ VIDOVCA KOJI ME MIJENJA! ISTO TAKO U TOM PERIODU BIT ĆE SAMO SPROVODI, DOK ĆEMO SPROVODNE MISE DOGOVORITI KADA ĆETE DOĆI UPISATI POKOJNIKE U MATICU! KADA SE VRATIM SA GODIŠNJEG ODMORA!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ : Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Damir Patrčević sin Stanka i Slave r. Stolnik., rođ. 10.04.1973., u Varaždinu iz Brodarevec 39, Župa Maruševec i Bojana Simić kći Đorđa Simić i Nade r. Jergović., rođ. 06.09.1983., u Sisku iz Brodarevec 39, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Danijel Ernečić sin Stjepana i Darinke r. Lukaček., rođ. 07.07.1991., u Varaždinu iz Slivarsko 12, Župa Donja Voća i Ivana Žmegać, kći Ivana i Sanje r. Kolenko., rođ. 22.01.1994., u Varaždinu iz L.D. L. rudara 11., Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 31.07.2021., u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Mario Možanić sin Miroslava Možanić i Zdenke r. Šagi., rođ. 22.06.1990., u Varaždinu iz Koretinec 83, Župa Maruševec i Tea Njegovec, kći Nenada i Veronike r. Brlek., rođ. 23.04.1995., u Varaždinu iz Krušljevec, Kalnička 3, Župa Beletinec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 20.08.2021., u Beletincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

4. Marin Mavrić, sin Marijana i Nevenke r. Plantak., rođ. 01.10.1993., u Varaždinu iz Podevčeva 186, Župa Remetinec i Helena Maloić, kći Damira i Marije r. Bosak., rođ. 11.05.1989., u Varaždinu iz Koškovec 16, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 14.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!