PETA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

21.03.2021. PETA KORIZMENA NEDJELJA – NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA– Sv. Serapion
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – KOMULATIVNA MISA

1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Stjepan Kušter, Helena Blaži, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Slavko i Nada Herceg, Petar Strunje, Stanko, Marija i Stjepan Ivančević – daje Darko

2. Martin i Josipa (ž) i Josip Martinčević – Gregurin te ob. Martinčević – Gregurin

3. Prekupec Antun, Kušen Vera, Kovačić Stanislav i Slavko te Dukarić  Bara i Ivan

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA

1. Josip Herceg – daje kći Ružica

2. Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Tomo i Bara Benkus – daje obitelj

12.00.h. – sastanak s roditeljima prvopričesnika

NEDJELJA ŽUPNOG CARITASA na Sv. Misu možete donjeti prehrambene artikle koje ćemo staviti u pakete koje ćemo podijelit potrebnima u župi! Ovaj put je malo drugačije te svoje artikle predajete od 07.00.h. – 07.30.h. ispred starog farofa u Maruševcu, od 09.00.h. – 09.30.h. ispred farofa u Druškovcu, od 09.00.h. – 09.30.h. ispred kapele u Jurketincu te od 10.30.h. – 11.00.h. ispred starog farofa u Maruševcu, također milodar koji se prikupi ove nedjelje ide za potrebe župnog Caritasa!

22.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Oktavijan 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.D. u Druškovcu

17.00.h. – Maruševec + Bašić Josip i Jagica, Mirko, Banec, Pepica Kolenko te Mirko Kekec – daje ob. Bašić

23.03.

Utorak

(Lju.)

Sv. Oton 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h.-   vjeronauk za krizmanike – 8.A – Maruševec

17.00.h. – Maruševec + Tomo Požgaj – daje obitelj

24.03.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Latin

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za krizmanike – 8.B – Maruševec

17.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga i ob. Cmuk, ob. Novak i Mežnarek – daje Emilija

25.03.

Četvrtak

(Bi.)

NAVJEŠTENJE GOSPODNJE Sv. Marija 15.00.h. – 16.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – slaganje Caritasovih paketa

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed – ispred sakristije

17.00.h. – Maruševec + ob. Fogec te Josip Hudek – daje Milica

26.03.

Petak

(Lju.)

 

ŽALOSNI PETAK

Sv. Montan

08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. –  Maruševec – prilika za sv. Ispovijed – ispred sakristije

15.30.h. – Maruševec – križni put

16.00.h. – Maruševec + Štefica Fogec i ob. Fogec, Stjepan i Anka Putarek te Ivan Gregur – daje Josip Fogec

16.30.h. – 17.10.h. –   vjeronauk za krizmanike – 8.C – Maruševec

27.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Ernest 08.00.h. – 09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

10.00.h. – 12.00.h. – Maruševec – korizmena ispovijed – ispred crkve

15.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – korizmena ispovijed – ispred crkve

17.15.h. – 17.55.h. – Druškovec – korizmena ispovijed – ispred kapele

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA MISA

1. Danica Vrbanec – daje obitelj

2. Petriš Davor i Lončar Vlado – daje obitelj

3. Zvonko, Marino, Franjo, Josipa(ž) Martinčević-Mikić, Franjo Belcar, Barica i Ivan Šarko te Wolfgang Kramme – daje obitelj

28.03.

Nedjelja

(Cr.)

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

Sv. Polion

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA

1. Kučar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

2. Slavko i Jaga Makovec te na nakanu ozdravljenja

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA

1. Marija i Josip Stolnik – daje ob. Stolnik

2. Slavko, Blaž i Justina(ž) Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         NA BLAGDAN CVJETNICE BIT ĆE BLAGOSLOV MASLINOVIH GRANČICA, pola sata prije sv. Misa bit će volonteri caritasa koji će svakom u ruke pojedinačno dijeliti maslinove grančice, sa rukavicama. Dobrovoljni prilog koji se prikupi ide za potrebe župnog caritasa kako bi smo na taj način još mogli kupiti što je potrebno za pakete koje dijelimo uoči Uskrsa i Božića! Prilog nije obvezan te si svatko tko želi može uzeti maslinovu grančicu! Isto tako blagoslov će biti i u subotu u Druškovcu! Procesije neće biti radi epidemiološke situacije!