TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

24.01.2021. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Franjo
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1.Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje ob. Peharda

2. Slavko i ob. Buden, Silvestar, Ema i Terezija Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

25.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 07.00.h. – Maruševec + Zlatko i Slavica Peharda – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

26.01.

Utorak

(Bi.)

Sv. Timotej 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća župe na „starom farofu“

27.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Anđela 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

28.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

29.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Valerije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

30.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Darinka 07.00.h. – Maruševec + Možanić Pavao, Ana, Julija – daje Robert

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – krštenje

31.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcela

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         BLAGOSLOV VAŠIH OBITELJI ODGAĐA SE ZBOG PANDEMIJE COVID – 19 VIRUSA, PREMA ODLUCI NAŠEG VARAŽDINSKOG BISKUPA MONS. BOŽE RADOŠ. KAD SE SITUACIJA SMIRI PO ODLUCI BISKUPA BIT ĆE NAJAVLJENO TE ĆE SE VAŠE OBITELJI BLAGOSLOVITI!

·         ZAHVALJUJEM „HORTIKULTURI PEHARDA“ koja nam je uredila župni voćnjak!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Danijel Buhin, sin Ivana i Slave r. Medved., rođ. 18.07.1988., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 10, Župa Maruševec  i Dijana Posavec, kći + Slavka Posavec i Božene r. Tomašinjak., rođ. 25.10.1993., u Varaždinu iz Jurketinec  54, Župa Maruševec. Sakramenat sv ženidbe žele sklopiti 02.02.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!