NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.11.2020. NEDJELJA KRISTA KRALJA -TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU  – Sv. Cecilija
07.30.h. – Maruševec – za sve žive i preminule pjevače naše župe

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Habrka Slavko, Blaž, Justina(ž), Bukovec Josip, Katarina i Vesna, Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

2. Josip, Marko, Terezija, Juraj, Slava i Slavko Bosak te Ana i Ivan Premuž – daje Ružica Bosak

3. Vladimir Kos-Harjač – daju supruga, djeca i ob. Kovaček

4. Ob. Dundović, Jurinjak i Cesar

23.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Klement

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
24.11.

Utorak

(Cr.)

Sv. Andrija Dung-Lac 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h.- Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

25.11.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Katarina 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Copak, Juraj i Terezija Korpar – daje ob. Copak

2. Kata Jurić – Marjanović i ob. – daje suprug

26.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Delfina 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Šprem Milovan, Makovec Roza i Martin, Šobak Andrija, Tomo, Ljubica i Košir Stjepan – daje ob. Šprem

27.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Valerija 15.30.h. – 16.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed – ispred crkve

17.00.h. – Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji

28.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Držislav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

29.11.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA NEDJELJA

DOŠAŠĆA

Sv. Iluminata

07.30.h. – Maruševec+ fra. Zvonimir Bono Šagi

09.30.h. – Druškovec + 1.Franjo Šincek – daje supruga Štefanija i sin Robert

2. Ivan i Jelena Inkret te rod., i braća

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić, ob. Banec i Ris te Ljubica Kundija – daje Marija Kumrić

2. Stjepan Bosak te Katarina i Stjepan Šipek – daje ob. Bosak

3. Katarina, Dragutin, Andrija i Marija Martinčević, Dragutin Justament, Jakšić Marica i Šimon

4. Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

ZA VRIJEME SV. MISA BLAGOSLOVIT ĆE SE ADVENTSKI VIJENCI

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 50 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         KNJIGA ŽALOSTI ZA FRA. BONU – bit će vani na stoliću ispred župne crkve gdje se možete napisati svoje dojmove o fra. Boni i na taj način zahvaliti Bogu da smo ga imali! Ali to nam je i način da zahvalimo fra. Boni na svakoj toploj riječi, svakoj poruci, svakom osmjehu kojeg nam je pružio za ovozemaljskog života te nas po primjeru svojega života približio Bogu!

·         VJERONAUK – ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE ZBOG SITUACIJE U KOJOJ SE NALAZIMO, ODGAĐA SE DO DALJNJEGA

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         GLAS KONCILA završio je kroz mjesec dana akciju sa ponudom besplatnog tjednika „Glasa Koncila“! Imali ste priliku vidjeti i upoznati katoličke novine. Tko želi može se pretplatiti nakon misnih slavlja djelit ću pretplatnice koje doma popunite pa onda vratite. Cijena godišnje pretplate Glas Koncila je 500,-kn, a MAK-a 110,-kn!

·         ZAHVALJUJEM na svijećama za adventski vijenac obitelji Štefanec-Gajski