TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – SVI SVETI – OGLASI – MARUŠEVEC

01.11.2020. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – SVI SVETI
07.30.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema Kolenko te Andrija, Anđela(ž), Veronika i Štefica Mikac –daje Ob. Mikac

2. Ivan, Franjo i Vika Šestanj te Ivan i Slava Štrlek – daje ob. Štrlek

09.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – GROBLJE + 1. Svećenici rodom iz Župe Maruševec i koji su službu vršili u Župi Maruševec

2. Alojz i Katarina Peharda, Matija i Ljuba Gašparić, ob. Flis te Vladimir Novak – daje ob. Flajšman

3. Vlč. Vladimir Stolnik te Martin Mezak – daje ob. Stolnik

4. Rožman Vilko i Anđela(ž), ob Kundija, Podbojec, Gregur Josip i Paula(ž) te ob. Cmuk, Štrlek i Korpar – daje Mira Rožman

5. Matijašec Vjekoslav i Franjo – daje obitelj

6. Franjo i Vladimir Peharda, ob. Štrlek, Podbojec,Špoljar, Miholić,Ardoši te Josip Hainž – daje Slava

7. Makovac Juraj i rod. Makovac – daje supruga Bernarda

Sv.Misa na groblju – molim Vas da se pridržavamo svih epidemioloških mjera, pazeći na razmak i obavezno nošenje maski!

02.11.

Ponedjeljak

(Lju.)

 

DUŠNI DAN

07.00.h. – Maruševec – na nakanu Sv. Oca

07.20.h. – Maruševec – za Duše u Čistilištu

09.30.h. – Druškovec + Josip Herceg – daje Smiljka Herceg

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – koji pohađaju područnu školu u Druškovcu

03.11.

Utorak

(Ze.)

Sv. Silvija 08.00.h – 09.00.h. –  župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.A – Maruševec

17.00.h. – Maruševec  + Ivan Šestanj i rod. Šestanj, Zora, Martin, Josip i Dragutin Možanić te Draga(ž) i Martin Bogdan – daje ob. Možanić Slavka

04.11.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Karlo 08.00.h-09.00.h. –  župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.B – Maruševec

17.00.h. – Maruševec  + Pavleković Pavao, Ljubica, Ivan i Josip te ob. Buden – daje Blanka

05.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Mirko ŽUPNIKA NEMA
06.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Vedran 08.00.h-09.00.h. –  župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za krizmanike – 8.C. – Maruševec

17.00.h. – Maruševec  + 1. Anđela, Stjepan i Marko Bahun – daje obitelj

2. Olga Tomić – daje Slavica Hrgar

07.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Anđelko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h-09.00.h. –  župnik je u uredu na „starom farofu“

08.11.

Nedjelja

(Bi.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Klaudije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Bara i Slavko Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec i Hanžek – daje ob. Inkret

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·         KRIZMANICI IMAJU VJERONAUK OVAJ TJEDAN: Neka dođu u navedeno vrijeme te donesu prijavnice, suglasnost i maske sa sobom!

·         POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se ovih dana moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca

·         AKCIJA da upoznamo katoličke novine Glas Koncila – besplatan primjerak – tko hoće dobit će na izlasku iz crkve!

·         KALENDARI ZA 2021 GODINU –  možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!