PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆNICA – OGLASI – MARUŠEVEC

02.02.2020. PRIKAZANJE GOSPODNJE U HRAMU – SVIJEĆNICA – Sv. Marijan
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i ob.

2. Josip, Slavko i Verona Filipek, Damir, Slavko, Ema i Štefica Flis – daje ob. Filipek

3. Vera Kušen, Prekupec Antun i ob. Kušen – daje Stjepan Kušen

4. Štefica(ž), Verona(ž), Marijan i Slavko Flis

5. Sudec Franjo, Verona(ž) i ob., Posavec Josip, Vilko, Marija(ž) i ob., Županić Ivan i ob., Filipek Florijan, Julika(ž), Ivan, Bara(ž), Stjepan i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Blaž Čovran i Milka Kušter – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Stanko i Anka Žiher te Ema i Viktor Drvarić – daje sin Vlado

3. Gregur Andrija, Ema i Petar, Klepač Stjepan, Gabrijel i Barbara, Lopatni Olga, Franjo i Josip te Kostanjevec Stanko – daje ob. Štefanije Klepač

4.Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Marija, Vinko, Pepica i Vinko Cerjan , ob. Husnjak, Anka, Slavko, Stjepan i Verona – daje Josipa Nemec

5.Slavko, Marija i Dragana Vusić, Ladislav, Katica i Marica Hranić – daje ob. Vusić

6. Dragutin, Anđela, Zdravko i Marija Kumrić – daje ob Slavka Kumrić

7. Ana, Zlatko, Marko i Terezija Kračun, Tomo i Jela Miletić – daje Stjepan Kračun

8.Ob. Bingula, Ivan Krobot, Anđela i Vinko Kolenko te ob. Banec

9. Danijel Nemec te Zdravko, Ivan i Gabrijela(ž) Rožmarić – daje Ivana Nemec

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Blaž 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec + Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Nada i Stjepan Kuzmić i Josip Belšćak – daje Katica Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla! Također molim djecu da dođu na Sv. Misu!

04.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Izidor ŽUPNIKA NEMA
05.02.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Agata 07.00.h – Maruševec + Jaga i Ivan Cmuk

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

06.02.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Pavao Miki i drugovi 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slavica i Marko – daje ob. Šimić

07.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Rikard 07.00.h – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

08.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Jeronim 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

09.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – SVJETSKI DAN BRAKA

Sv. Sabina

07.30.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Ivan i Marija Hainž te Tomo i Bara Benkus – daje ob.

2. Barbara, Mijo, Anđela, Marko i Mato Lončar, Draga i Slavko Štrlek, Eva i Mladen Pintarić – daje Lončar Petar

3. Banfić Marko, Barica, Stjepan i Marko te Govlja Marija – daje ob. Božice Štumberger

4. Tomašek Dragutin i ob. Tomašek, Josipa(ž) Orsag i ob. Orsag – daje Bara Tomašek

08.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec – župna misa – koju nam predslavi mons. Bože Radoš – Varaždinski biskup, te će za vrijeme Sv. Mise krstiti peto dijete u obitelji Zorana Martinčević i Davorke r. Maček iz Novaka 173!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       TKO TREBA NEŠTO IZ ŽUPNOG UREDA – neka se javi kroz ovaj tjedan jer me idućeg tjedna neće biti!