TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  03.11.2019. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Silvija
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vlado Lončar te Verica Njegač – daje obitelj

2. Nada, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg – daju djeca

3. Ribić Vinko i Marija – daju kćeri

4. Martin, Josipa i Josip Martinčević-Gregurin i obitelj
5. Stanko, Stjepan, Bara i obitelj Belcar, obitelj Premužić, Kovačić i Malović

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž – daje ob. Maruševec i Možanić

2. Slavko, Stanko i Ema Kukec, Stanko, Milka i Ob. Kretić, Viktor, Ljubica i Boris Križnjak te Franjo, Andrija i Ema Plasajec te ob. Mendaš i Horbec – daje Draga Kukec

3. Dragutin, Ivka i Cvjetko Štefanec te Štefanija Šincek – daje Josipa(ž) Štefanec

4. Vusić Ana, Jagarinec Ivan i Marija Koren – daje Đurđica

5. Ob. Dundović, Jurinjak, Cesar – daje ob. Jurinjak

04.11.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Drago 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić, Ljubica Kundija, Ob. Lončar-Petrinjak, Kundija, Kumrić, Banec i Ris – daju djeca i unuci

05.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Mirko 07.00.h. – Maruševec + Ob. Tomić i Knežević – daje Marko Tomić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

06.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Vedran Župnika nema!
07.11.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Anđelko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec – daje Ivana

08.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Klaudije 07.00.h. – Maruševec + Grgec Darko i Ignac, Korpar Dragutin, Jambrešić Juraj i Marija – daje Marija Grgec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec vjeronauk za krizmanike

09.11.

Subota

(Bi.)

GODIŠNJICA POSVETE LATERANSKE BAZILIKE 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Maruševec – krštenje

 10.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +1. Tomo, Antun I Julika Vincek – daje kći s obitelji

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, ob. Gašparić, Danko i Slava Janiček – daje ob. Flis

2. Juraj Eršegović, Kristijan Kolar, Ema Čehok, Ob. Valenta Kolar, Ob. Marka Kolar, Ob. Čirila Klepač – daje Barbara Eršegović

3. Marija, Vladimir, Stjepan, Vlado i Ivica Posavec, Dragica i Matija Kolarić, te Anđela Tkalčec – daje ob. Stjepana Kolarić

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       BISKUPSKO REĐENJE – mons. Bože Radoša bit će u nedjelju 24.11.2019., u varaždinskoj katedrali u 10.00.h. U našoj župi uoči ređenja pripremat ćemo se trodnevnom duhovnom pripremom!