DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  13.10.2019. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Magdalena – DAN ZAHVALE ZA BOŽJA DOBROČINSTVA
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Vjekoslav, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, ob. Brodar, Pižeta, Bednjenić te Mirko Lovrenčić – daje Dragica

2. Juraj Čehok i rod. Čehok , ob. Kelemen i Šestanj-Perić – daje Marija

3. Darko, Juraj, Barbara i Katarina Gašparić – daje Damir Gašparić

4. Danko Marko i Žlibar Stjepan – daje Vika Danko

5. Vjekoslava(ž) i Juraj Kundija – daje sin Stjepan s obitelji

6. Vilko i ob. Mavrek, Juraj i Draga(ž), ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar te Dragica(ž) i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek

7. Stjepan i Slavica Štrlek, ob. Štrlek, Stanko i Sidonija, Matija, Slavica, Katarina i Slavko Korpar – daje Marija

Odmah iza Sv. Mise u 11.00.h., sastanak sa prvopričesnicima i njihovim roditeljima!!!

14.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Kalist 07.00.h. – Maruševec + Draga(ž) Martinčević, te Breški Josip – daje ob. Martinčević

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

15.10.

utorak

(Bi.)

Sv. Terezija Avilska 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Maxim Cerjan – daju roditelji

18.30.h. – Maruševec – susreta Caritasa naše župe

16.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Hedviga 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Špoljar Valentino(M) i Andrija – daju Katarina i Mijo Malarić

17.10.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Ignacije Antiohijski 17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Novak Jerko i Šimun, Novačko Ana, Josip i Ivan – daju supruga i snaha

18.10.

Petak

(Cr.)

Sv. Luka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + 1. Šipek Miro i Pavao  – daju sestra i kći

2. Petar Hranić i rod. Hranić – daje ob. Mikić i Bosak

19.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Izak 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

 20.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Misijska nedjelja

Sv. Kornelije

07.00.h. – Druškovec +  1. – Kušen Verica, Prekupec Antun i rod., Mirko i Eva Martinčević i ob.

2. Bančić Stjepan, Barbara te Andrija

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Marko, Rok, i Zora Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar, Izidor i Ema Štrlek te Ema i Stanko Hrgarek – daje ob Bahun i Korpar

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

3. Grgurić Krešimir – daje obitelj

4. Tihomir, Juraj, Tonka i Stjepan Božić, Josip Rožić, Juraj Drvarić te Ob. Križanac i Veseljko – daje ob. Božić

5. Drago, Anđela(ž) i Đurđica Šimek, Ob. Tomašek, Šimek i Kolar te Ana Cmuk – daje Katica

6. Ob. Štefice i Slavka Makovec, Josip Podbojec, Stjepan Posavec, Slava Deduš, Josip Serini, ob. Šalamon i Vrbanec – daje Marija

7. Emilija, Marija i Mirko Cupar – daje jedna obitelj