DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  08.09. 2019. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marija

ZAZIV DUHA SVETOGA ZA POMOĆ U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI

07.30.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Marija Hrgarek, Matija i Vika Antolić te rod. Hrgarek i Antolić – daje ob. Josipa Hrgarek

2. Ob. Kretić, Kolar, Korpar, Kukec, Grandić – Vitasović te Ivan Lončarić – daje Slavica Kolar

3.Vilko, Zlatica i Josip Horbec te Slavko, Anđela(Ž)i Vladimir Bregović – daje ob. Horbec

4. Franjo, Stanka(ž) i rod. Štrlek te Ivan, Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

5. Mirko i Ema Matijašec, Karolina i Tomo Mihalina, Ob. Nišević i Mira Slokan – daje ob.

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + Za sve žive i pokojne učitelje i učenike

Za vrijeme mise bit će krštenje!

Molim djecu da dođu na Sv. Misu da molimo za Božju pomoć u novoj školskoj godini!

09.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Strahimir 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Franca(ž) i Ignac Šimek – daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća župe

10.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Sebastijan 17.00.h. – Jurketinec na igralištu „Gaj“ – prijateljska utakmica povodom 40. godišnjice kluba „NK OMLADINAC JURKETINEC“ koju igraju protiv prvoligaša „NK VARAŽDIN“ iz Varaždina!

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Anka i Andrija Stolnik – daje obitelj

11.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Gašpar 07.00.h. – Maruševec + Šiminuć Jozo i Anđa, Stojanović Stjepan i Kata TE Jakov i Vida(ž) – daje Šimunić Karlo i Luca

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

12.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Ime Marijino 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Marija Kupčić, Ivan i Štefa(ž) Danko, Ružica Jelenski i Mihaela(ž) Jambriško – daje ob. Danko

13.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Ivan Zlatousti 16.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa Antolić – daje ob. Kate Posavec

17.00.h. – 18.00. h.– Maruševec – župnik je u uredu

14.09.

Subota

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

12.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenja

 15.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Dolores

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Zvonko i Marija Martinčević – od sinova

2. Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana(ž), Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Ignac i Verona(ž), Milak Stjepan, Martinić Vera(ž), Martinčević-Mikić Andrija

11.00.h. – Maruševec + 1. Petar i Ema Možanić te Mirko i Draga(ž) Možanić – daje Josip Možanić

2. Anka Žiher, te ob. Maruševec i Horbec – daje sin Vlado

3. Slavko, Pavao, Elizabeta, Juraj, Katica, Stanka(ž), Jagica i Josip Popijač, Tomo, Danijel, Rozika, Josipa(ž) Bahun, Marija(ž) i Valent Kolac – daje Slavica

4.Pepica i Vilko Breški te Franca(ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

5. Terezija i Slavko Bahun te ob. Bahun

6. Mirko Štrlek i rod. Štrlek te rod. Sraga – daje Dragica Štrlek

7. Rod. Makovec, Brat Stjepan te Vinko Hojsak – daje Jasminka

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • POČELA JE OBNOVA STAROG FAROFA – radovi su u tijeku te ovim putem želim zahvaliti našoj Općini Maruševec na čelu sa g. načelnikom Damirom Šprem na pomoći i brizi oko uređenja našeg kulturnog dobra!