OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  04.08. 2019. OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Justin
Sv. Mise: 07.00.h. – Vinica

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. – Stjepan Petrinjak te roditelji Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi

11.00.h. – Maruševec + 1. Eva i Tomo Ivančević, Mato Lončar i rod., Agata i Tomo Šimek te Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

2. Ivan, Mirko i Ana Krobot, Vinko, Anđela(ž), Kata i Rok Kolenko, Banec Stjepan, Anka i Slavko, PehardaVišnja, Ljuba i Tomo te Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i Dražen Bingula – daje Ema

3. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk, Tomo, Jana i Katica Kelemen te Marija Mežnarek – daje Emilija

4. Kata i Vladimir Eršegović – daje ob. Eršegović Josipa

5. Marija Kušter, Štefica, Vjekoslav i Josip Kelemen, Andrija, Ema i Petar Gregur – daje ob. Gregur Josipa

6. Gašparić Josip, Alenka, Vinko, Štefanija, Stjepan, Slavko i Marija, Jurgec Slavko, Štefanija i Stjepan te Hainž Marko, Barica i Slavko, Ostović Danica i Cesar Nada – daje Slavica

7. Foder Ivica i Juraj Matijašec – daje ob. Foder

05.08.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Snježana

DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

07.30.h. – Maruševec – za sve pokojne i žive branitelje

09.00.h. – Vinica

06.08.

utorak

(Bi.)

Preobraženje Gospodnje 07.00.h. – Vinica

17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Đurkas – daje ob. Cerjan

07.08.

srijeda

(Ze.)

Sv. Albert 17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Kračun – daje obitelj

08.08.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Dominik 07.00.h. – Vinica

17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Dragutin, Ljubica i Maxim Cerjan – daje obitelj

09.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Terezija Benedikta od Križa 07.00.h. – Vinica

17.00.h. – 18.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

2. Kolar Terezija i Vladimir – daje obitelj

10.08.

Subota

(Cr.)

Sv. Lovro 07.00.h. – Maruševec – na nakanu
11.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Justin

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Na nakanu ozdravljenja i za nerođenu djecu

2. Bogdan Martin i Draga(ž) – daje sin

3. Ob. Kolar, Kovač i Husnjak te Slavica Višić – daju Božica i Drago

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 31.08.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Lovrana! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn! Otvoren je drugi autobus te ako se popuni će ići, ako ne vratit će Vam se uplaćeni novac! Ima još 38. mjesta!