DRUGA USKRSNA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

  28.04. 2019. DRUGA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Ljudevit
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h. Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Štefanija i Vlado Hrgarek, Matija, Vika, rod. Antolić i Bregović te Josipa(ž) Herink – daje ob.

2. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

3. Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač

4. Andrija, Antun i Stanka(ž) Mihalić, Magdalena i Dragan Deduš, Josip Novoselec, Franjo, Zdenka, Emilija, Ivica, Dragan i Verona Cerjan, te ob. Kumrić, Kolenko i Kralj – daje Ljiljana Cerjan

5. Matijašec Ivan – daju supruga i djeca

6. Duše u Čistilištu, ob.Sertić, Anica, Ivo i Julijana Matasović te Anka i Mijo Jergović – daje ob. Patrčević

7. Ana Šagi, Tomislav Kihas, Verona Fadiga te Marijan i Jagica Brežnjak – daje Stanko Šagi

8. Marko Danko, Stjepan Žlibar te Stjepan Martinčević – daje ob. Žlibar

9. Josip Kanjir, Janko i Vera Kolenko, ob. Martina Kanjir i Izidor Cupar – daje ob.

Za vrijeme Mise bit će krštenje!

12.30.h. – Maruševec – krštenje

9:00 Kup Općine Maruševec u malom nogometu na igralištu Ločnjak u Maruševcu

19:00 Predstava Kerekesh teatra: Debitanti, dvorana OŠ Gustav Krklec Maruševec

29.04.

ponedjeljak

(Bi.)

 Sv. Katarina Sijenska 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – Sv. Misa i susret sa krizmateljem preč. Antunom Perčić

Doći krizmanici, roditelji i kumovi!

30.04.

utorak

(Bi.)

 

Sv. Venancije

07.00.h. – Maruševec + Katarina, Margareta, Mirko, Stjepan, Antun i Marija Peharda, ob. Makovec i Biserka Damjanić – daje ob. Peharda

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

01.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Josip – radnik 07.00.h. – Maruševec + Marija Kumrić – sprovodna
02.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Atanazije 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Štefica Fogec – daje suprug i djeca

03.05.

Petak

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

20.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika, kumova i roditelja

Nakon ispovijedi generalna proba!

04.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Florijan 10.00.h. – Maruševec – podjela Sv. Potvrde
05.05.

Nedjelja

(Bi.)

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Hilarije

 

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h.-  Druškovec + 1.Ivanić Tereza(ž),Filip i Damir, Maloić Dragutin i Vinko, Lazarin Stjepan

11.00.h. – Maruševec + 1. Dragutin i Vera Vincek, Ivan i Verona Peharda, ob. Maruševec, Blažunaj i Šincek – daje Zdenka

2. Mirko i Draga(ž) Možanić i ob. Možanić, Stjepan Korpar te Mirko i Marija Cupar – daje ob. Marice Korpar

3. Hanžek Jeronim, Ljuba (ž), Ivan, Slavko, Joža te Grgurić Janko, Marija, Ljerka, Josip i Ivan – daje ob.

4. Štefičar Petar i Stjepan – daje ob

5. Bagarić Viktor i Kata te Jelčić Ljuba(ž) – daje Mato Vukelja

6. Stjepan Lončar, Tomo, Ruda, Josip, Višnja, Ljuba(ž) i Vika Peharda božić Žižek, Rok, Vinko, Kata i Anđela Kolenko te Ivan Krobot – daje Slavko

7. Korpar Stjepan, Ivan, Slavko i Katarina, Draga(ž) i Ivan Cupar i rod. Cupar – daje Liljana

8. Za sve žive i pokojne vatrogasce Vatrogasne Zajednice Općine Maruševec

Vatrogasci slave svoga zaštitnika Sv. Florijana!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SAKRAMENAT SVETE ŽENIDBE: žele sklopiti: Miroslav Kolenko, sin Josipa i Marije r. Pajtlar, rođ., 11.07.1986. u Varaždinu iz L.D. Vladimira Nazora 115, Župa Maruševec i Maria Možanić, kći Miroslava i Zdenke r. Šagi, rođ., 05.01.1993. u Varaždinu iz L.D. Vladimira Nazora 166, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 01.06.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!