PETA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

  07.04. 2019. PETA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Herman
07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje supruga Nevenka

2. Anka i Milivoj Posavec, Radovan Fruk te Zvonko i Barica Posavec – daje ob.

3. Slavko i Dragica Šagi – daju djeca

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Herceg, Sodar Josip i Josipa(ž) – daju supruga i djeca

2. Stanko i Bara Kolenko, ob. Kolenko i Mihalina, Gašparić Stjepan i Slavica, Alojz Pejić te Ana, Ivan i Jakob Hošnjak – daje ob. Kolenko

3. Vilko Mavrek – daju supruga i djeca

4. Martinčević Ivan, Kunić Draga i Tomo, Martinčević Zdravko i Josip,  Breški Anka i Pintarić Marija – daje Marija Martinčević

5. Dražen i Dragutin te Vika i Josip Čehok, Sabina, Blaž i Ivan Peharda – daje ob. Čehok

6. Hanžek Marija i Mirko te Ivko Vjekoslava(ž) – daje ob. Ivko

7. Pepa, Josip, Ivan i Dragica Bahun, Boris, Ivan i Veronika Šumiga – daju Marija i Stjepan

8. Za sve žive i pokojne kuburaše

08.04.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Alemka 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

09.04.

utorak

(Lju.)

Sv. Celestina 08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Kretić Nada i Slavko, Marčec Cecilija i Branko – daje ob. Marčec Jadranke

10.04.

srijeda

(Lju.)

Sv. Sunčica 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za sve prvopričesnike
11.04.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Filip 18.00.h. – Maruševec + Ignac i Veronika Korpar, Branko Težak te Stjepan i Marija Cafuk – daju Ivan i Branka

 

12.04.

Petak

(Lju.)

 Sv. Davorka 08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

17.30.h. – Maruševec + 1. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Vladimir Štibrić, Marija i Mirko Cupar te Tomek-Hudek Josip – daje Mira

2. Izidor, Magda i Stjepan Škarika te Slavko i Štefa(ž) Korpar – daje Marko

17.00.h. – Jurketinec – križni put

18.00.h. – Maruševec – proba zbora mladih

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za sve krizmanike

13.04.

Subota

(Lju.)

Sv. Ida 16.00.h. – Maruševec – vjenčanje
14.04.

Nedjelja

(Cr.)

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

CVJETNICA

Sv. Valerijan

07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + 1. Mirko Hrgarek i rod., Mirko Gregur i Josipa(ž) i rod., Josip Korpar i Stjepan Podbojec – daje ob. Hrgarek

2. Josip Korpar, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

3. Ob. Ratkaj i Vizjak – daje Danica Vrbanec

4. Orsag Miljenko i Dragica, Anđela i August Simon – daje Snježana Hanžek

5. Slavko i ob. Popijač, Bahun i Kolac te Matija Podbojec i rod. – daje Josip Popijač

6. Martinčević Stjepan i Marija Marčec – daje ob. Martinčević

7. Ivanka Galeković, Lukaček Janko i Terezija, Štrlek Marija, Ivan i Marko – daje Nada Štrlek

Za vrijeme mise je krštenje

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         DANAŠNJI MILODAR koji ćemo prikupiti, namjenit će se za potrebe župnog Caritas-a

·         GRANČICE MASLINA – možete uzeti u nedjelju na blagdan Cvjetnice uz dobrovoljni prilog tko želi dati! Taj prilog koji se skupi ići će također za potrebe župnog Caritasa!

·         CVJETNICA – prije mise u 11.00.h., u Maruševcu skupljamo se ispred crkve gdje ćemo blagosloviti maslinove grančice te u procesiji ući u Crkvu. U Druškovcu i Jurketincu u 09.30.h., – maslinove grančice blagoslovit ćemo u crkvi! Na misi u 11.00.h. Pjevat će se muka!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Ivica Posavec, sin Vladimira i Irene r. Sarka., rođ., 09.07.1980., u Srijemskoj Mitrovici, iz Selnik 142, župa Maruševec i Iryna Kashlach., kći Gennadija Kaschlach i Alle r. Hackević., rođ., 31.01.1980., u Minsku iz Selnik 142, župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 13.04. 2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         UDRUGE koje žele čuvati Božiji grob, molim neka mi se jave kroz ovaj tjedan!