DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.09. 2018. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ljudmila

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ana Prekupec – daje obitelj

2. Anđela i Josip Martinčević, Sofija i Ignac Martinčević – Mikić – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko i Ivan Cupar, ob. Cupar, Mirko i Draga(ž), ob. Možanić, Hrgarek, Peharda te Stjepan i Josip Korpar – daje ob. Cupar

  1. Lončar Matej, Vinko, Helena, Tomo, Ivan i Darko Kundija te Franjo i Ana Turnšek – daje ob. Lončar
  2. Stjepan Martinčević, Marija Marčec, Franjo i Mirko Hainž te Stjepan, Marko, Cirila(ž) Čehok – daje ob. Martinčević
  3. Slavica i Izidor Čehok, ob. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, Josip Korpar te ob. Kolar – daje Josipa Vrbanec
  4. Katarina, Ivan, Stjepan i rod. Špiranec te Josip Kralj i rod., te Andrija i Anđela Peharda – daje Zdenka

Misa je zaziva Duha Svetog za sve naše školarce!

17.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Lambert

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + Štefa, Andrija i Ivan Možanić te Marija Novačić – daje ob.

18.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Sonja

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Emilija

07.00.h. – Maruševec + Marko, Rok, Zora(ž) i Juraj Bahun, Štrlek Izidor i Ema, Bregović Josipa(ž) te Kata Cmuk – daje Stjepan

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.09.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Andrija Kim

Župnika nema

21.09.

Petak

(Cr.)

Sv. Matej

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – krštenje

22.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Silvan

KVATRE

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

23.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Lino

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Barbara Buden, Katica i Ivan Makovec te ob. Pižeta – daje Božena Korpar

  1. Ivan Đurasek i ob., Barica i Julio Hruškar i ob.
  2. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak te Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga
  3. Petar i Marica Osterman, Franjo i Stanka (ž) Štrlek te Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek – daje ob. Osterman Ivana

RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Marinko Mikac, sin Milana i Božice r. Hosni., rođ. 08.01.1990., u Varaždinu iz Poljska 27, Nedeljanec, župa Vidovec i Ivana Kruhoberec, kći Tihomira i Marijane r. Dukarić., rođ. 08.12.1991., u Varaždinu iz Druškovca 69, župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Josip Kračun-Horbec, sin Ivana i Katarine r. Posavec., rođ. 10.03.1982., u Varaždinu iz Grede 131, župa Maruševec i Agata r. Sraga, kći Stjepana i Štefanije r. Dijanešić., rođ. 16.08.1988., u Varaždinu iz Grede 131, župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 29.09.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!