DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.08. 2018. DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Marino, Josipa(ž) i Franjo Martinčević, Barica(ž) i Ivan Šarko, Franjo Belcar, Wolfgang Kramme

11.00.h. – Maruševec + 1. Štrlek Mirko i ob. Štrlek – daje supruga

 1. Ob. Možanić, Dragutin, Franjo, Marija i Vilko, ob Grahek Stjepan, Katarina, Stanko i Ljuba, te Zrinski Dragutin, Barbara i Mladen te Juraj Novak – daje Franciska Možanić
 2. Tomo Kraljić, Kušter Ferdo, Slava, Vilko i Ivan – daje Barbara Kraljić
 3. Milka i Ivan Novoselec – daje sin
 4. Josipa te ob. Pižeta i Peharda – daje obitelj
 5. Juraj i Draga Korpar, Ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Ob. Mavrek, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 6. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Kolarić, Cerjan i Novak te Marica Cafuk i Štefanija Posavec-Kovač – daje Vera Kolarić
 7. Štefanija Šimić, Marko i Slava Štrlek – daje ob. Šimić
 8. Franjo, Eva i Juraj Bosak – daje ob.
 9. Vera i Janko Kolenko, Ivan i Marija Kapljić, Josip Kanjir te ob. Izidora Cupar – daje ob.

20.08.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Bernard

07.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Josip i Ivan te ob. Kralj – daje Andro Kolarić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

21.08.

utorak

(Bi.)

Sv. Pio

07.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Josip i Ivan te ob. Kralj – daje Andro Kolarić

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.08.

srijeda

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Kraljica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Ružica

Župnika nema!

24.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Bartol

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

25.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Ljudevit

10.00.h. – Novaki – blagoslov donjeg križa

16.00.h. – Maruševec – krštenja

26.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Melkisedek

06.30.h. – Maruševec + 1. Dalibor Ivko – daju rod.

 1. Marija i Ivan Možanić, ob. Možanić i Jambrešić te Marija i Mirko Brodar i Marija i Antun Pintarić – daje ob. Brodar
 2. Slavko, Vika i Juraj Tomašek – daje ob Tomašek
 3. Ob. Kralj i Miklin – daje Branko
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!
 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti: Alen Herceg, sin Josipa i Nevenke r. Solina., rođ. 27.08.1986., u Varaždinu iz Novaka 2, župa Maruševec i Paula Kocijan, kći Stjepana Kocijan i Danice r. Makšan., rođ. 31.01.1993., u Varaždinu iz Nedeljanca, Varaždinska 250, župa Vidovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.09.2018., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 01.09.2018. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Opatije! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn! 2. Autobusa su puna i na trećem ima još 30 mjesta!