NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – MARUŠEVEC – OGLASI

27.05.2018. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Bruno

Sv. Mise – 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Josip Štrlek – daje supruga

 1. Ema Peharda, Roza, Pavao, Mijo i Đurđica Tot te ob. Peharda, Bahun i Kapitarić – daju Marija i Josip Peharda
 2. Stjepan Letina – daju ob. Letina i Martan

11.00.h. – Jurketinec – 1. Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić, Andrija Mihalić, Slavko i Marija Koščak te Jaga Buden – daje obit. Kumrić

Juraj Korpar i ob., Kata i Dragutin Kunić, Ivan Hrženjak, Ivan Kunić i ob.,Ivica Kolenko i ob. Borak, Vjekoslav i Ana Ivko te Ivan Kišić, Anica Bunić i Slavko Posavec, Mato i Dragica Kolarić, Juraj i Ivan Kračun, Marija i Ivan Makovec, Ob. Vincek i Kliček, Juraj i Marija Hruškar, Ivan i Eva Krklec, Franjo Kristina i Barica Gonzi, Nevenka Furjan, Josip Klepač Agata i Franjo Letina, Ob. Klepač i Kanić, Stjepan Špernjak, Ivica Fogec, Andrija i Dragica Maruševec, Franjo i Jelena Lipovec, Marija i Franjo Kišić, Mirko Rožman, Stjepan Josip i Pavla Cerjan, Ob. Gradiček

28.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Vilim

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

29.05.

utorak

(Ze.)

Sv. Ervin

18.00.h. – 18.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Maruševec + 1. Josip i Antun Boltek te ob. Boltek, Katarina, Andrija i Stjepan Strelec

 1. Štefanija, Jaga, Andrija i Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

19.30.h. – Maruševec – susret župnog Caritas-a

30.05.

srijeda

(Ze.)

Sv. Ferdinand

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Nogomet s djecom na Ločnjaku

31.05.

Četvrtak

(Bi.)

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA –

TIJELOVO

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Habrka, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak, te Vesna, Katarina i Josip Bukovec – daje ob. Križnjak

 1. Stjepan Bukovec i ob., Ema, Slavko i Marija Možanić, Ana i Franjo Šipek, Ivan i Verona Cmuk te Viktor i Slavica Kovač – daje Kata Bukovec
 2. Josip Štrlek, Ivan i Josipa(ž) Cmuk te Dražen Kelemenić – daje Marija
 3. Vikica i Slavko Horbec te Pepica i Vilko Breški – daje ob. Horbec
 4. Juraj i Slavko Marčec, ob. Križnjak, Peharda, Gregur, Kelemen i Marija Kušter – daje ob. Marčec
 5. Dragan, Verica, Mario i Ivan Marčec – daje ob. Marčec Dragice
 6. Mijo i Rajko i rod. Mihalina, Antun i Jelica Peharda, Dragutin, Slavko, Josip, Stjepan, Anka, Kata, Ana, Ruda, Štefica, Antonija, Mijo i Marijan Kolenko – daje Barica Mihalina

Za vrijeme Sv. Mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i prošle godine!

01.06.

Petak

(Cr.)

Sv. Justin

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Kata i Dragutin Kunić – daje obitelj

02.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Marcelin

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.30.h. – Maruševec – ispovijed

14.00.h. – Maruševec – Misa za sve bolesne i osobe sa posebnim potrebama

Za vrijeme Sv. Mise bit će i podjeljen i sakramenat Bolesničkog pomazanja!

03.06.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Olivija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje obitelj

 1. Ema Belcar, ob. Dukarić, te ob. Pavla i Izidora Belcar, Franjo Martinčević i ob. Martinčević – daje Vera Martinčević
 2. Dražen i Mato Petriš te Mato Čorković – daje obitelj
 3. Vika Ivančević – daje obitelj
 4. Stjepan, Brankica(ž) ,Jagica(ž), Franjo, Margareta(ž) i Vinko Martinčević –daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rod., ob. Špiranec, Juraj Makovec i rod., te Stjepan i Anka Špoljar – daje ob. Peharda

 1. Ob. Ivana Peharda, Danko, Varga i Mihalina – daje ob. Peharda
 2. Barica i Vladimir Posavec te ob. Posavec i Korpar – daje Slavko
 3. Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Terezija i Slavko Hanžek, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec
 4. Čehok Draga(ž) – daje ob.
 5. Toni, Juraj i Terezija Matijašec – daje ob. Matijašec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite
 • SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!
 • SAKRAMENAT Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Matija Županić, sin Marijana i Đurđice r. Žunec., rođ. 23.06.1994., u Varaždinu iz Sv. Lovre 60, Veliki Lovrečan, župa Križovljan i Valerija Rožman, kći Miljenka i Štefice r. Fogec., rođ. 15.11.1987.,u Varaždinu iz Jurketinec 49, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 23.06.2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  2. Ivan Šaško, sin Miroslava i Anđele r. Vincek., rođ. 20.06.1989. ,u Varaždinu iz Jurketinca 44 A, župa Maruševec i Verica Vrhovski, kći Mije i Barice r. Grabar., rođ. 06.04.1991., u Varaždinu iz Osonjak 40, župa Vrbno.Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 01.09.2018., u Bednji! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!