DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

 

14.01.2018. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Srećko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Radoslav, Vjekoslav i Nada Fiškuš, te Josip, Jaga i Franjo Hanžek – daje ob. Fiškuš

  1. Andro, Marko i Eva Ivančević, Anđela(ž) i Tomo Punčec
  2. Mirko i Draga(ž) Možanić i ob., te Stanko, Ema i Mirko Hrgarek, Marija i Mirko Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek
  3. Stjepan, Ivan i Cila(ž) Cerjan – daje Jaga
  4. Katica Šipek, Ivan i ob. Marčec, Danica Kolar, Vika (ž) i Vilko Eršegović te Stjepan i ob. Podbojec – daje Marija

15.01.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Mavro

18.00.h. – Maruševec + Dragica Hrgarek, Anđela(ž), Andrija Glavica, Petar i ob. Peharda, Mirko, Stanka (ž) i Matija Bahun – daje Verica

16.01.

utorak

(Ze.)

Sv. Oton

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.01.

srijeda

(Bi.)

Sv. Antun Pustinjak

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Priska

07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, Biserka Damjanić, Ema i Ivan Makovec te ob. Peharda, Gregur, Ivačić – daje ob. Peharda

19.01.

Petak

(Ze.)

Sv. Ljiljana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

20.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Fabijan

11.00.h. – Maruševec – krštenje

12.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Vesna, Slavko i Ana Maloić-Surko – daju bratići

21.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Agneza

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec-Malok Kata, Posavec Čiril te Pintarić Josip

2. Josipa(ž)Kokotec-Lovrek i roditelji

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Vincek, Marija i Slavko Martinčević – daje Anica

  1. Kristijan Kolar – daju roditelji
  2. Stjepan i rod. Deduš, ob. Buden, Hudinčec i ob. Marka Gašparić – daje Štefa
  3. Mijo i Tonka Vrbanec, Levin, Štefa(ž) i Ivan Šimunić – daje Mira
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • MNOGI ste ovih dana rekli prilikom blagoslova obitelji kako me trebate, te ću kroz ovaj tjedan biti u uredu prijepodne od 08.00.h-09.00.h i popodne od 17.00.h – 17.50.h!
  • TKO nije bio kod kuće a želi blagoslov obitelji neka mi se javi kroz ovaj tjedan!