Oglasi šesta vazmena nedjelja – Maruševec

Image result for ISUS NAŠA NADA

Čemu se ja nadam?

21. 05. 2017. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Eugen

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor mladih – Maruševec – župna misa

09.30. – Druškovec + 1. Draga Herceg, 2. Štefanija Kovačić Popek, 3. Na čast M.B.B., i Presvetom Srcu Isusovu za ozdravljenje, 4. Stjepan i Josipa Novoselec, 5. Slavko i Stjepan Vrbec, 7. Herceg Ljuba i Pavao, 6. Vizec Stjepan i Jagica, 7. Peček Ivka, Franjo, Terezija i Vinko, 8. Vlado Herceg

11.00.h. – zbor odraslih – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rodit, obit. Špiranec, Juraj i rodit. Makovec, 2. Josip Kanjir 3.Dragica Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje Josip Možanić

22.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Rita

17.00.h. – Ločnjak – nogomet s djecom 1. i 2. razred

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Josip Čehok – daje kčer

      1. Stjepan i Dragica Gašparić., Vikica i Mirko Krobot., Marija, Ivica i Ivan Papec., Josip i Marija Kralj i svi + iz njihovih obitelji – daje ob. Krobot

Nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim!

23.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Željana

16.30.h. – Ločanjak – nogomet s djecom od 3.- 4. razred.

17.30.h. – Maruševec – ministrantski susret

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Marija Blažunaj – daje brat

24.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ivana

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Rok, Ema, Josip i Kata – daje Eva Hrgarek

16.00.h. – Ločnjak – nogomet s djecom od 5.-6. razred.

17.00.h . – Ločnjak – nogomet s djecom od 7.-8. razred

25.05.

Četvrtak

(Bi.)

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

26.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Filip

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – Vjenčanje

18.00.h. – Maruševec + Obit. Ivana Peharda, obit. Mihalina i Varga – daje obit. Peharda

18.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

27.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Bruno

08.00.h. – Maruševec – izlet mladih naše župe biciklima na Pokojec

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5.-10. godina

17.00.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec -Svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Bukovec i obit. Ema i Slavko Možanić, Slava i Viktor Kovač, Ivan i Verona Cmuk te Ana i Franjo Šipek – daje Kata Bukovec

 1. Bahun Vid, Marija i Juraj – daje Franjo Bahun i obitelj

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

28.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Vilim

Sv. Mise: 07.00.h. – Vinica

08.00.h.- zbor odraslih – Maruševec – župna misa

09.30. – Jurketinec +

11.00.h. – zbor mladih- Maruševec + 1. Stjepan Letina – daje ob. Letina i Martan, 2. Pavica i Josip Gregur, ob. Alojza Posavec te ob. Seketin, Biškup, Krklec, Korpar, Rožmen i Fluks – daje ob. Gregur 3. Branimir Bahun – daju supruga i sin

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Marin Belcar, sin Zlatka i Jadranke r. Mesec, r. 14.07.1991., u Varaždinu iz Novaki 112., župa Maruševec i Silvija Martinčević, kći Draga i Mirjane r. Videc, r. 26.10.1989., u Varaždinu iz Novaka 122., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 03.06.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Danijel Premužić, sin Vlade i Štefice r. Lazar, r. 16.04.1986., u Varaždinu iz Lipovnik 108., župa Klenovnik i Nevenka Makovec, kći Josipa i Katarine r. Priher, r. 28.09.1987., u Varaždinu iz Bikovec 88., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.05.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  3. Stevo Nemčević, sin Ratka i Milke r. Grubić, r. 06.08.1982., u Koprivnici, iz Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 21., župa Varaždinske Toplice i Kristina Posavec, kći Borisa i Nevenke r. Jakopec, r. 07.03.1989., u Varaždinu iz Donja Voća 167., župa Donja Voća. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 10.06.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  4. Davor Žlibar, sin Franja i Slavice r. Baniček, r. 10.05.1987., u Varaždinu iz Čalinec 126., župa Maruševec i Ivana Bešvir, kći Vladimira i Božene r. Dombaj, r. 06.01.1985., u Varaždinu iz Petrijanca, Butina 30., župa Petrijanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.06.2017. u Petrijancu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

 • 18. HODOČAŠĆE vatrogasaca bit će u nedjelju 28.05.2017., prisustvovat će i 20 naših vatrogasaca Vatrogasne zajednice Maruševec, tko želi može im se priključiti u osobnom angažmanu! Sigurno da će mo naše vatrogasce pratiti u našim molitvama i u duhu biti sa njima!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, te se možete prijavljivati na župnom uredu koji želite hodočastiti autobusom još do srijede! Ima još 12 mjesta u drugom autobusu!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još do srijede, koji planirate ići da znamo sve rasporediti!
 • DJECA koja idu od 1-8. razreda moraju imati pratnju roditelja bilo da hodočaste pješice ili autobusom, dok srednjoškolci moraju donijeti ako nemaju pratnju potpisanu izjavu da oslobađaju župu i župnika od svake odgovornosti! Oni koji idu pješice ako se žele vratiti u subotu moraju si organizirati prijevoz u subotu do doma, a koji bi ostali prespavati sa subote na nedjelju mogu se vratiti drugi dan sa autobusima. Koji planiraju prespavati nek si uzmu vreće za spavanje!
 • DIMAX – Dimnjačarska tvrtka pregledala je dimnjake na župnom dvoru te će po ponudi sanacija dva dimnjaka koštati 21.459,00-kn!
 • NATJEČAJ za sanaciju krovišta na župnom uredu Maruševec! Svi koji su zainteresirani a bave se krovopokrivačkim radovima odnosno izradom krovišta, mogu mi se kroz ovaj tjedan javiti te uzeti troškovnike koje će popuniti i nacrte koje nam je izradio g. Blaženko Premužić! Nakon što sakupimo nekoliko ponuda koje će se zajednički otvoriti te odabrati najpovoljniju! Ako znate nekog zainteresiranog slobodno mu recite da se javi! 098446602