Oglasi šesta vazmena nedjelja – Maruševec

Image result for ISUS NAŠA NADA

Čemu se ja nadam?

21. 05. 2017. ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Eugen

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor mladih – Maruševec – župna misa

09.30. – Druškovec + 1. Draga Herceg, 2. Štefanija Kovačić Popek, 3. Na čast M.B.B., i Presvetom Srcu Isusovu za ozdravljenje, 4. Stjepan i Josipa Novoselec, 5. Slavko i Stjepan Vrbec, 7. Herceg Ljuba i Pavao, 6. Vizec Stjepan i Jagica, 7. Peček Ivka, Franjo, Terezija i Vinko, 8. Vlado Herceg

11.00.h. – zbor odraslih – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rodit, obit. Špiranec, Juraj i rodit. Makovec, 2. Josip Kanjir 3.Dragica Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje Josip Možanić

22.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Rita

17.00.h. – Ločnjak – nogomet s djecom 1. i 2. razred

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Josip Čehok – daje kčer

      1. Stjepan i Dragica Gašparić., Vikica i Mirko Krobot., Marija, Ivica i Ivan Papec., Josip i Marija Kralj i svi + iz njihovih obitelji – daje ob. Krobot

Nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim!

23.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Željana

16.30.h. – Ločanjak – nogomet s djecom od 3.- 4. razred.

17.30.h. – Maruševec – ministrantski susret

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Marija Blažunaj – daje brat

24.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ivana

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Rok, Ema, Josip i Kata – daje Eva Hrgarek

16.00.h. – Ločnjak – nogomet s djecom od 5.-6. razred.

17.00.h . – Ločnjak – nogomet s djecom od 7.-8. razred

25.05.

Četvrtak

(Bi.)

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

26.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Filip

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – Vjenčanje

18.00.h. – Maruševec + Obit. Ivana Peharda, obit. Mihalina i Varga – daje obit. Peharda

18.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

27.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Bruno

08.00.h. – Maruševec – izlet mladih naše župe biciklima na Pokojec

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5.-10. godina

17.00.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec -Svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Bukovec i obit. Ema i Slavko Možanić, Slava i Viktor Kovač, Ivan i Verona Cmuk te Ana i Franjo Šipek – daje Kata Bukovec

 1. Bahun Vid, Marija i Juraj – daje Franjo Bahun i obitelj

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

28.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Vilim

Sv. Mise: 07.00.h. – Vinica

08.00.h.- zbor odraslih – Maruševec – župna misa

09.30. – Jurketinec +

11.00.h. – zbor mladih- Maruševec + 1. Stjepan Letina – daje ob. Letina i Martan, 2. Pavica i Josip Gregur, ob. Alojza Posavec te ob. Seketin, Biškup, Krklec, Korpar, Rožmen i Fluks – daje ob. Gregur 3. Branimir Bahun – daju supruga i sin

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Marin Belcar, sin Zlatka i Jadranke r. Mesec, r. 14.07.1991., u Varaždinu iz Novaki 112., župa Maruševec i Silvija Martinčević, kći Draga i Mirjane r. Videc, r. 26.10.1989., u Varaždinu iz Novaka 122., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 03.06.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Danijel Premužić, sin Vlade i Štefice r. Lazar, r. 16.04.1986., u Varaždinu iz Lipovnik 108., župa Klenovnik i Nevenka Makovec, kći Josipa i Katarine r. Priher, r. 28.09.1987., u Varaždinu iz Bikovec 88., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.05.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  3. Stevo Nemčević, sin Ratka i Milke r. Grubić, r. 06.08.1982., u Koprivnici, iz Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 21., župa Varaždinske Toplice i Kristina Posavec, kći Borisa i Nevenke r. Jakopec, r. 07.03.1989., u Varaždinu iz Donja Voća 167., župa Donja Voća. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 10.06.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

  4. Davor Žlibar, sin Franja i Slavice r. Baniček, r. 10.05.1987., u Varaždinu iz Čalinec 126., župa Maruševec i Ivana Bešvir, kći Vladimira i Božene r. Dombaj, r. 06.01.1985., u Varaždinu iz Petrijanca, Butina 30., župa Petrijanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 16.06.2017. u Petrijancu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

 • 18. HODOČAŠĆE vatrogasaca bit će u nedjelju 28.05.2017., prisustvovat će i 20 naših vatrogasaca Vatrogasne zajednice Maruševec, tko želi može im se priključiti u osobnom angažmanu! Sigurno da će mo naše vatrogasce pratiti u našim molitvama i u duhu biti sa njima!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, te se možete prijavljivati na župnom uredu koji želite hodočastiti autobusom još do srijede! Ima još 12 mjesta u drugom autobusu!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još do srijede, koji planirate ići da znamo sve rasporediti!
 • DJECA koja idu od 1-8. razreda moraju imati pratnju roditelja bilo da hodočaste pješice ili autobusom, dok srednjoškolci moraju donijeti ako nemaju pratnju potpisanu izjavu da oslobađaju župu i župnika od svake odgovornosti! Oni koji idu pješice ako se žele vratiti u subotu moraju si organizirati prijevoz u subotu do doma, a koji bi ostali prespavati sa subote na nedjelju mogu se vratiti drugi dan sa autobusima. Koji planiraju prespavati nek si uzmu vreće za spavanje!
 • DIMAX – Dimnjačarska tvrtka pregledala je dimnjake na župnom dvoru te će po ponudi sanacija dva dimnjaka koštati 21.459,00-kn!
 • NATJEČAJ za sanaciju krovišta na župnom uredu Maruševec! Svi koji su zainteresirani a bave se krovopokrivačkim radovima odnosno izradom krovišta, mogu mi se kroz ovaj tjedan javiti te uzeti troškovnike koje će popuniti i nacrte koje nam je izradio g. Blaženko Premužić! Nakon što sakupimo nekoliko ponuda koje će se zajednički otvoriti te odabrati najpovoljniju! Ako znate nekog zainteresiranog slobodno mu recite da se javi! 098446602

Oglasi peta vazmena nedjelja – Maruševec

 

 

Image result for ja sam put istina i život

Kakav je moj put, što je moja istina, tko je moj život?

14. 05. 2017. PETA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Matija

Sv. Mise:10.00.h.- zbor mladih – Maruševec – za sve prvopričesnike – PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI

15.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Izidor

17.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Slavko Kukec – daje obit. Kukec

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

16.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Cvjetko

15.00.h. – Maruševec–Ločanjak – graničar s djecom od 1.-4. raz.

16.00.h. – Maruševec – ministrantski susret

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec; Vilko Kundija, Stjepan Borak; ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje obit. Vrbanec

Nakon mise – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

17.05.

srijeda

(Cr.)

Sv. Heraklije

16.00.h. – Maruševec – Ločnjak – graničar s djecom od 5.-8. raz.

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Slava Ljubičić – daje ob. Ljubičić

       1. Slava Korpar – daje sin Andrija

18.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Venancije

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Andrija, Slava i Ivan Buden; Vilko i Marija Štrlek; Jura, Anđela i Joža Varga te Tomo Vizjak – daje ob. Štrlek

19.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Rajko

06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

20.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Lidija

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Marija Možanić – daje zet Juraj Vrbanec

13.00.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5.-10. godina

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

21.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Eugen

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor mladih – Maruševec – župna misa

09.30. – Druškovec + 1. Draga Herceg, 2. Štefanija Kovačić Popek, 3. Na čast M.B.B., i Presvetom Srcu Isusovu za ozdravljenje, 4. Stjepan i Josipa Novoselec, 5. Slavko i Stjepan Vrbec, 7. Herceg Ljuba i Pavao, 6. Vizec Stjepan i Jagica, 7. Peček Ivka, Franjo, Terezija i Vinko, 8. Vlado Herceg

11.00.h. – zbor odraslih – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rodit, obit. Špiranec, Juraj i rodit. Makovec, 2. Josip Kanjir, 3.Dragica Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje Josip Možanić

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Tomica Benkus, sin Ivana i Štefanije r. Kiđemet, r. 27.01.1985., u Varaždinu iz Grede 19., župa Maruševec i Laura Galović, kći Josipa i Vesne r. Ljubić, r. 19.06.1990., u Zagrebu iz Bedenca 251., župa Kamenica. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 10.06.2017. u Kamenici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, te se možete prijavljivati na župnom uredu koji želite hodočastiti autobusom još ovaj tjedan!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još ovaj tjedan, koji planirate ići da znamo sve rasporediti!
 • DJECA koja idu od 1-8. razreda moraju imati pratnju roditelja bilo da hodočaste pješice ili autobusom, dok srednjoškolci moraju donijeti ako nemaju pratnju potpisanu izjavu da oslobađaju župu i župnika od svake odgovornosti! Oni koji idu pješice ako se žele vratiti u subotu moraju si organizirati prijevoz u subotu do doma, a koji bi ostali prespavati sa subote na nedjelju mogu se vratiti drugi dan sa autobusima. Koji planiraju prespavati nek si uzmu vreće za spavanje!

Župa Maruševec na SHKM u Vukovaru

Mladi naše župe u Vukovaru

Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM) ove se godine održao u Vukovaru i na području cijele Đakovačko-osječke nadbiskupije 29. i 30. travnja. Devetero mladih (djevojaka) iz župe Maruševec pridružilo se mladima iz našeg Gornjovaraždinskog dekanata i sudjelovalo u dvodnevnom programu za mlade iz cijele Hrvatske i šire. Na tri dekanatska susreta pripremali smo se za susret u Vukovaru i upoznavali geslo i himnu susreta Krist, nada naša.

Prema Slavonskom Brodu i župi Gospe od brze pomoći uputilo se u subotu, 29. travnja stotinjak mladih u dva autobusa, a predvodili su nas župni vikar iz Ivanca Petar Mlakar i Lovorka Kelemen iz Margečana. U Slavonskom Brodu za nas je organiziran ručak u jednom restoranu, a zatim smo stigli u crkvu i svetište Gospe od brze pomoći gdje smo upoznali domaćeg župnika i rasporedili se u obitelji koje su nam pripremile smještaj. Popodne smo u Pastoralnom centru spomenute Župe imali katehezu zajedno sa mladima iz zagrebačke Župe Svetog Petra, iz Marije Bistrice i Siska koji su također bili smješteni u samom centru Broda. Nakon okrepe, u formiranoj koloni, prošetali smo gradom do franjevačke crkve Presvetog Trojstva i uz obalu rijeke Save stigli u dvoranu Vijuš. (slika 1)

Tamo su domaćini pripremili kulturno – duhovni program za sve mlade pristigle u deset Brodskih župa – oko 2200 mladih! Program je bio raznolik: folklor, igrokaz, pjesma, svjedočenje jednog branitelja, pozdrav nadbiskupa Đure Hranića, a na kraju euharistijsko klanjanje. (slika 2)

Bogati dojmovima kasno navečer vratili smo se svojim domaćinima na večeru i spavanje.

Ujutro smo napustili drage domaćine, razmijenili darove i adrese i pošli put Vukovara na centralno događanje Susreta hrvatske katoličke mladeži. To je naravno misa u perivoju dvorca Eltz. Kao uspomena ostaju nam akreditacije i silikonske narukvice koji su nam ustvari bili propusnica za perivoj kao i za druga mjesta u gradu koja smo mogli popodne posjetiti. (slika 3)

U Vukovar smo stigli rano pa smo zauzeli prva mjesta i sabrano sudjelovali na svetoj misi zajedno sa 30 000 mladih. (slika 4 i slika 5)

Prije mise napravili smo zajedničku fotografiju mladih iz Gornjovaraždinskog dekanata uz obalu Dunava. (slika 6)

Popodne smo mogli prisustvovati programu koji se održavao u središtu grada, posjetiti znamenitosti u gradu ili autobusnim linijama posjetiti Borovo naselje, Memorijalni centar Domovinskog rata ili Ovčaru. (slika 7)

 

Navečer je na mjestu gdje se održala sveta misa bio završni koncert SHKM-a na kojem su nastupali Alan Hržica, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Božja pobjeda i Opća opasnost. Ti su izvođeči bili otprije poznati, ali prije njih nastupio je i gost iznenađenja (i izazvao oduševljenje) – Miroslav Škoro! (slika 8)

U Ivanec smo se vratili u 2 ujutro, ali zato smo za odmor od puta i skupljanje dojmova iskoristili 1. maj.

 1. po redu SHKM održat će se u Zagrebu 2020. godine. Vidimo se!                                                                                                                                                 Jelena Breški

 

Oglasi četvrta vazmena nedjelja – Maruševec

 

Image result for slike dobrog pastira
                                                   Tko je moj dobri pastir???

07. 05. 2017. ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Dujam

Sv. Mise:07.30.h.- zbor mladih – Maruševec – župna misa

09.30. – Druškovec + 1.Andrija Posavec, 2.Stjepan Lazni, 3.Slavko Herceg-Žutki, 4. Tereza Marković, 5. Josip i Marija Varga, 6. Martin, Bara i Robert Herceg-Žutki, 7. Obitelj Marijana i Terezije Vrabec, 8. Stjepan i Marija Klepač, 9. Stjepan Rušec, 10. Tereza i Filip Ivanić, 11. Dragutin Maloić, 12. Tereza Šimunić

11.00.h. – zbor odraslih – Maruševec – za sve vatrogasce

08.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Arsen

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Garić, Nada i Stjepan Kuzmić te Josip Belščak – daje Katica

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

09.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Mirna

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Vladimir, Marija, Stjepan, Ivica te Vlado Posavec, Dragica i Matija Kolarić te Anđela Tkalčec – daje obit. Stjepana Kolarić

Nakon mise – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

10.05.

srijeda

(Cr.)

Sv. Job

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Gradiček Josip, Milan, Vika i Ivan, Kolarić Mato i Dragica, Vajdić Milan i Anđela, Rožman Mirko te Makovec Marija i Ivan – daje sin Vladimir

11.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Mamerto

15.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

16.00.h. – Maruševec + Ljuba Posavec – daju unuke Anica, Marija i Dijana

16.00.h. – Maruševec – proba pjevača za misu u Donjoj Voći

12.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Leopold

17.30.h. – Maruševec – ispovijed prvopričesnika i roditelja.

18.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec – Izidor i Barbara Možanić, Ivan i Barbara Matijašec – daje obit. Možanić

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

13.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Janja

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Biserka Damjanić – daje obitelj

18.00.h. – Maruševec – misa i krštenja

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

14.05.

Nedjelja

(Bi.)

PETA VAZMENA NEDJELJA

Sv. mATIJA

Sv. Mise: 10.00.h.- zbor mladih – Maruševec – za sve prvopričesnike – PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • NAŠA župa ima dva zbora. Voditeljica zbora odraslih je gospođa Marijana Gašparić dok je voditelj zbora mladih gospodin Leon Krog. Tko god želi može se priključiti zboru prema vlastitom izboru, na taj način da dođete na probu i javite se voditeljima!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, te se možete prijavljivati na župnom uredu koji želite hodočastiti!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite koji planirate ići da znamo sve rasporediti!

Oglasi 3. vazmena nedjelja – Maruševec

Prepoznajem li ga svaki dan?

30. 04. 2017. TREĆA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Venancije

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor odraslih – Maruševec – župna misa

09.30. – Jurketinec +

11.00.h. – zbor mladih – Maruševec + obit. Jambrešić i Martinčević

01.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Josip – radnik

07.00.h. – Maruševec – na čast Majci Božjoj – daje jedna obitelj

02.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Boris

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + Ignac i Veronika Korpar, Branko Težak i Stjepan Cafuk – daju Ivan i Branka Korpar

19.30.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

03.05.

srijeda

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov

17.00.h. – Maruševec – ministrantski susret

18.00.h. – Maruševec + Milka i Ivan Rogina

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

04.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Florijan

07.00.h. – Maruševec + Cvetko i Kata Bahun – daje sin Stjepan

10.00.h. – Druškovec – čišćenje župne kuće u Druškovcu – tko želi neka dođe pomoći i sa sobom ponese opremu za čišćenje

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

05.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Maksim

07.00.h. – Maruševec + Marko, Drago, Čedomir Klepač, obitelj Klepač, Stolnik te Siniša Zečević – daje obit. Drage Klepač

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

20.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika, kumova i roditelja.

06.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Irenej

10.00.h. – Maruševec – Podjela Sakramenta Sv. Potvrde – mons. Josip Mrzljak – biskup

16.00.h – Maruševec – radionica za djecu od 5.-10. godina – vode – Renata Hrgarek i Mihaela Breški

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

07.05.

Nedjelja

(Bi.)

ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Dujam

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor mladih – Maruševec – župna misa

09.30. – Druškovec + 1.Andrija Posavec, 2.Stjepan Lazni, 3.Slavko Herceg-Žutki, 4. Tereza Marković, 5. Josip i Marija Varga, 6. Martin, Bara i Robert Herceg-Žutki, 7. Obitelj Marijana i Terezije Vrabec, 8. Stjepan i Marija Klepač, 9. Stjepan Rušec, 10. Tereza i Filip Ivanić, 11. Dragutin Maloić, 12. Tereza Šimunić

11.00.h. – zbor odraslih – Maruševec – za sve vatrogasce

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • NAŠA župa ima dva zbora. Voditeljica zbora odraslih je gospođa Marijana Gašparić dok je voditelj zbora mladih gospodin Leon Krog. Tko god želi može se priključiti zboru prema vlastitom izboru, na taj način da dođete na probu i javite se voditeljima!
 • OVIH DANA pregledavao sam građevine koje su vlasništvo naše župe, te sam uz pomoć stručnjaka i sam zaključio da građevine nisu u najboljem stanju. Prvo što trebamo učiniti jest sanacija krovišta na novom farofu, pukotine koje su nastale po zidovima utjecaj su širenja krovišta zbog, nezabetoniranog vijenca, stare ispucale građe, kao i nedostatka građe potrebno je skinuti svu građu dolje te to učiniti. Naručeni su nacrti kao i troškovnici potrebni za sanaciju kod gosp. Blaženka Premužić koji će kroz desetak dana biti gotovi te ćemo krenuti sa tim poslom. Tko god želi vidjeti istinitost mojih tvrdnji neka slobodno dođe na župni ured da vidi situaciju!
 • U petak kao što možete vidjeti zamijenjena je stolarija na novom farofu te ovim putem zahvaljujem stolariji “Marlex” na suradnji!

OGLASI DRUGA VAZMENA NEDJELJA 2017

 

Slikovni rezultat za slika sv jurje

23. 04. 2017. DRUGA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Juraj

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

10.30.h. – Polaganje vijenaca na spomen obilježju kod Župne crkve Sv. Jurja u Maruševcu

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Herceg

      1. Mato Lončar, Tomo i Agata Šimek, Tomo Ivančević, Eva i Mladen Pintarić te ob. Lončar – daje obitelj
      2. Jurica Cerjan
      3. Barbara Buden i ob. te ob. Jambrešić – daje Mirko Jambrešić

Nakon Mise izaći ćemo ispred crkve kao i svake godine te slijedi blagoslov “Jure zelenog”

Svetu Misu će nam predvoditi vlč. Žarko Pavlović žpk. iz Miholjanca a svirati tamburaši KUD-a “Klaruš”

24.04.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Vjeran

07.00.h. – Maruševec + Obitelj Krobot i Harjač

16.00.h. – igralište Ločnjak – nogomet za djecu 1. i 2. razred

17.00.h. – igralište Ločnjak – nogomet za djecu 3. i 4. razred

18.00.h. – igralište Ločnjak – nogomet za djecu 5. i 6. razred

25.04.

utorak

(Cr)

Sv. Marko

07.00.h. – Maruševec + Marko i Mirko, Izidor i Zora Kolenko te Ivan Štrlek – daje obit. Kolenko

16.00.h. – igralište Ločnjak – nogomet za djecu 7. i 8. razred.

17.00.h. – igralište Ločnjak – graničar za djecu od 1. do 4. razreda.

18.00.h. – igralište Ločnjak – graničar za djecu od 5. do 8. razreda.

Proštenje u susjednoj nam župi Vinica!

26.04.

srijeda

(Bi.)

Sv. Višnja

07.00.h. – Maruševec + Mirko Žunar, obit. Žunar, Korpar i Lončar – daje obit. Žunar

18.00.h. – Maruševec – ministrantski susret

19.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog, pastoralnog vijeća župe te vijeća kapele iz Jurketinca

27.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ozana

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.00.h. – Maruševec – Matija, Rok i Kata Podbojec, Marija i Vinko Vrban, Josip Pižeta te Antun i Toni Grobenski – daje Verica Podbojec

28.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Ljudevit

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

29.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Katarina Sijenska

07.00.h. – Maruševec + Katarina, Margareta, Mirko, Stjepan, Antun i Marija Peharda, Ema i Ivan Makovec te Biserka Damijanić – daje obit. Peharda

16.00.h – misa i krštenja

18.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

30.04.

Nedjelja

(Bi.)

TREĆA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Venancije

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor odraslih – Maruševec – župna misa

09.30. – Jurketinec +

11.00.h. – zbor mladih – Maruševec + obit. Jambrešić i Martinčević

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • NAŠA župa ima dva zbora. Voditeljica zbora odraslih je gospođa Marijana Gašparić dok je voditelj zbora mladih gospodin Leon Krog. Tko god želi može se priključiti zboru prema vlastitom izboru, na taj način da dođete na probu i javite se voditeljima!
 • DRAGA braćo i sestre svima Vam i vašim obiteljima želim čestitati naš župni blagdan zaštitnika naše župe Sv. Jurja u Maruševcu!Također želim Vam zahvaliti na toplom dočeku i plodonosnoj suradnji kroz proteklih mjesec dana! Radujući se daljnjem suživotu neka nas sve prati zagovor Sv. Jurja, koji neka nas štiti i čuva da kroz ovozemaljski život napredujemo iz dana u dan u ljubavi prema Bogu i našim bližnjima!

Oglasi Uskrs Maruševec 2017

 

16. 04. 2017. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – Sv. Bernardica

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec + Čedomir Klepač – daju roditelji

09.00.h. Jurketinec – vlč. Ivan Kozjak –

09.30.h. Druškovec + 1. Herceg Antun i Dragutin, Slavko, Štefanija i Antun., 2. Martinčević Slavko, Slavica, Veronika, Stjepan i Barbara., 3. Veronika Vokale., 4. Ružica i Mario Boban., 4. Marko i Jagica Belcar., 5. Mato Petriš., 6. Bruno i Filip Filipović, 7. Ljubica Posavec

11.00.h. – Maruševec – župna misa

Za vrijeme svih Svetih Misa bit će blagoslov jela!

Nakon mise u 11.00.h. Na parkiralištu Kuburaši će ispucati plotun pa ih dođimo čuti i vidjeti!

17.04.

ponedjeljak

(Bi.)

Uskrsni ponedjeljak

Sv. Inocent

07.30.h. – Maruševec + Jambrešić Ivan, Tomica, Dragutin i Vika., Martinčević Petar, Kristina, Slavko i Marica

10.15.h. – Maruševec – ispit krizmanika – vlč. Nikola Tomašević – biskupov tajnik

11.00.h. – Maruševec + Cvjetko, Jaga i Marica Štrlek te Josip i Ljubica Peharda – daje ob. Štrlek

18.04.

utorak

(Bi)

Sv. Roman

18.00.h. – Maruševec + Slavko Žiher – daje supruga Marija

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.04.

srijeda

(Bi.)

Sv. Berta

07.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček te Bara i Janko Danko – daje Marija Buhin

2. Ema Cupar r. Rušec – Gitner

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.30.h. – Maruševec – proba zbora

20.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Agneta

07.00.h. – Maruševec+Verona Fatiga – daje ob. Fatiga

21.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Konrad

07.00.h. – Maruševec +Andrija, Anđela, Hilda i Terezija Glavica., Stjepan, Stanko i Ana Prešovar te Mirko i Marija Sraga

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

19.30.h. – Čalinec – Dom kulture – 1. večer ” 16 Dana folklora Maruševec”

22.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Soter

07.00.h. – Maruševec + Vladimir, Barbara i Juraj Bendeš – daje kći Ljerka

16.00.h. – Maruševec – Stari Farof – radionica za djecu od 5.-10. godina – vode – Renata Hrgarek i Mihaela Breški

16.30.h – krštenje

17.00.h – krštenje

18.00.h – krštenje

19.30.h. – Čalinec – Dom kulture – 2. večer ” 16 Dana folklora Maruševec”

23.04.

Nedjelja

(Bi.)

DRUGA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Juraj

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

10.30.h. – Polaganje vijenaca na spomen obilježju kod Župne crkve Sv. Jurja u Maruševcu

11.00.h. – Maruševec +1. Juraj Herceg

      1. Mato Lončar, Tomo i Agata Šimek, Tomo Ivančević, Eva i Mladen Pintarić te ob. Lončar – daje obitelj
      2. Jurica Cerjan

Nakon Mise izaći ćemo ispred crkve kao i svake godine te slijedi blagoslov “Jure zelenog”

Svetu Misu će nam predvoditi vlč. Žarko Pavlović žpk. iz Miholjanca a svirati tamburaši KUD-a “Klaruš”

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • Neka Kristova pobjeda tako prosvjetljuje naša srca da oslobođeni tmine živimo novim životom i taj život darujemo svima s kojima se susrećemo. “Zaista je Gospodin uskrsnuo!” – Aleluja! Radujmo se i zahvaljujmo Bogu na tome! Sretan i blagoslovljen Uskrs svima Vama i Vašim obiteljima želi župnik Krunoslav Milovec!