PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – MARUŠEVEC – OGLASI

 

03.12.2017. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec – za sve + rudare – daje jedan rudar

– za sve + umirovljenike – daje udruga umirovljenika

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Martin Martinčević – Kramarić

  1. Franjo Šincek – daje obitelj
  2. Karlo, Agata, Franjo, Marija i Božica Kliček, Jakov i Katica Mihelčić te Boris Buden – daje Božica Vlahović
  3. Ob. Posavec, Josip, Stanko, Ivka i Stjepan te lazni Stjepan i ob.
  4. Husnjak Andrija, Juraj, Stanko i Kata, Deduš – Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan, Martinčević Dragutin, Agata i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Škarika i obit. Škarika i Posavec – daje Ema

2.Varga Josip, Juraj i Anđela, Šagi Slavko i Ema, Vojnović Jagica, Josip, Jadranka(ž) te ob. Črepinko – daje supruga Ana Varga

 1. Damir, Vjekoslava(ž), Pavao, Štefanija i Ivan Bahun – daje Branko Bahun
 2. Josip Herceg – daje Ružica Punčec
 3. Stjepan Novak, Anka Lipovec, Pavao, Magda i Klara Podbojec, Josip Herceg te Kata i Rudolf Pintarić – daje Štefa Novak
 4. Barbara i Josip Antolić, Katarina i Slavko Korpar-Japek, te ob. Antolić, Korpar-Japek – daje ob. Pavla Korpar-Japek
 5. Dalibor Ivko – daju roditelji

04.12.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Ivan Damašćanski

06.00.h. – Maruševec – zornica- na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

05.12.

utorak

(Lju.)

Sv. Saba

06.00.h. – Maruševec – zornica+ Kolenko Andrija, Izidor i Zora(ž), Bahun Gašpar i Cirila (ž), Herceg Zora, Marčec Vera, Ptiček Stjepan i Margareta te Ferina Draga(ž)

06.12.

srijeda

(Bi.)

Sv. Nikola

06.00.h. – Maruševec – zornica + Marija Korpar – suprug i djeca

07.12.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ambrozije

06.00.h. – Maruševec – zornica + Terezija, Božena i Dragutin Kolačko te Nikola i Franciska Posavec – daje Nada

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

08.12.

Petak

(Bi.)

BEZGREŠNO ZAČEĆE

Bl. Dj. Marije

06.00.h. – Maruševec – zornica – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

09.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Liborije

06.00.h. – Maruševec – zornica + Marko i obit. Jambrešić, obit. Buden, Pajtak i Žiher – daje obit.

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

10.12.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Gregor

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan i Franjo Herceg, Florijan, Sofija, Dragutin, Agata, Katarina, Josip, Stjepan i Vida Martinčević te Mirko Grahek – daje Ema

 1. Štefica, Alojzija, Ivan, Dora i Gašpar Bunić , Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Anđela, Vjekoslava, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec, Ana i Marko Plahtarić te Martin Mezak
 2. Veronika, Vinko, Alojz i Andrija te Tomo i Dragan Kokotec, Olga i Zvonko Friščić, Stjepan i Barica Rafaj, Izidor Brlek, Slavko, Stanko i Štefanija te Josip i Franca Ribić, Olgica i Stanko Posavec, Dorica i Stjepan Bančić

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec i obit. Jambrešić – daje Štefica

 1. Slavko Žiher – daje supruga
 2. Mato Lončar, Tomo Ivančević te Tomo i Agata Šimek – daje Juraj Šimek
 3. Terezija i Stjepan Korpar, Josipa i Franjo Posavec – daje ob.
 4. Đurđica Oreški r. Podbojec, Juraj i Zvonko Podbojec i ob. Kračun – daje Marica Podbojec
 5. Stanko i Bara Kolenko, Stjepan i Slavica Gašparić, Stjepan Cerjan, Alojz Peić te ob. Stolnik i Borak – daje ob. Kolenko
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih cijena je 2,-kn
 • ZAJEDNICA IZ KRAPINE “Moji Dani Đurmanec”, iznijet će svoje svjedočanstvo iduće nedjelje nakon sv. Misa!
 • MISE ZORNICE od idućeg tjedna kroz došašće bit će u 06.00.h.!
 • MISNE NAKANE – za iduću godinu počet ćemo zapisivati od sutra., te ćemo to činiti i kroz iduću godinu tako da nema potrebe za brigom i navalom u jednom danu!
 • MOLIM mladence koji se planiraju vjenčati u sljedečoj godini da mi se jave, da zapišemo datume, i da im se objasni što im je sve potrebno za vjenčanje!
 • CARITAS naše župe izrađivao je čestitke, iduće nedjelje nakon sv. Misa moći čete ih kupiti po cijeni od 10,-kn!
 • ISPOVIJED bolesnika po kućama bit će idući tjedan u srijedu pa Vas molim da ih prijavite kako ih mogu obići!

NEDJELJA KRISTA KRALJA OGLASI – MARUŠEVEC

 

26.11.2017. NEDJELJA KRISTA KRALJA – Sv. Konrad

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić i ob. Kumrić, ob. Ris i Banec – daju Marija Kumrić i djeca

 1. Mijo i Jaga, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Julijus i Anđela Hanžek te Mijo i Kata Pintarić – daje Draga Hanžek
 2. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec, Draga(ž) Hanžek te Martin Mezak – daje ob. Inkret
 3. Juraj Herceg te Josip i Josipa(ž) Sodar – daje supruga Marija

27.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Valerija

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anka Breški i Slavko – daju djeca

28.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Jakov

16.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

17.00.h. – Maruševec + Jana i Mato te Ivan Cerjan, Anđela(ž) Korpar – daje sin Josip

29.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Filomen

07.00.h. – Maruševec + Rajner Slavica, Rajner – Fijan Marija te Rajner Juraj i Viktorija – daje Dragutin Rajner

30.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Andrija

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Jaga, Andrija i Davor Posavec Hladin, Vjekoslav Hranić te Lipovec Marija i Tomo – daje ob. Posavec-Hladin

01.12.

Petak

(Ze.)

Sv. Klementina

08.00.h. – Maruševec + Franjo Peharda

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

02.12.

Subota

(Ze.)

Sv. Bibijana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

16.00.h. – Maruševec – krštenje

03.12.

Nedjelja

(Lju.)

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Lucije

07.30.h. – Maruševec – za sve + rudare – daje jedan rudar

09.30.h. – Druškovec + 1. Bara i Martin Martinčević – Kramarić

 1. Karlo, Agata, Franjo, Marija i Božica Kliček, Jakov i Katica Mihelčić te Boris Buden – daje Božica Vlahović
 2. Ob. Posavec, Josip, Stanko, Ivka i Stjepan te lazni Stjepan i ob.
 3. Husnjak Andrija, Juraj, Stanko i Kata, Deduš – Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan, Martinčević Dragutin, Agata i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Škarika i obit. Škarika i Posavec – daje Ema

2.Varga Josip, Juraj i Anđela, Šagi Slavko i Ema, Vojnović Jagica, Josip, Jadranka(ž) te ob. Črepinko – daje supruga Ana Varga

 1. Damir, Vjekoslava(ž), Pavao, Štefanija i Ivan Bahun – daje Branko Bahun
 2. Josip Herceg – daje Ružica Punčec
 3. Stjepan Novak, Anka Lipovec, Pavao, Magda i Klara Podbojec,Josip Herceg te Kata i Rudolf Pintarić – daje Štefa Novak
 4. Barbara i Josip Antolić, Katarina i Slavko Korpar-Japek, te ob. Antolić, Korpar-Japek – daje ob. Pavla Korpar-Japek
 5. Dalibor Ivko – daju roditelji
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih cijena je 2,-kn
 • MISE ZORNICE od idućeg tjedna kroz došašće bit će Sv. Mise u 06.00.h.!
 • MISNE NAKANE – za iduću godinu počet ćemo zapisivati 04.12. 2017., te ćemo to činiti i kroz iduću godinu tako da nema potrebe za brigom i navalom u jednom danu!
 • MOLIM vas da mi kroz ovaj tjedan prijavite bolesnike koje uoči blagdana Božića treba ispovijediti kod kuće! Bolesnike prijavite kod zvonara!

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU OGLASI – MARUŠEVEC

 

19.11.2017. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Matilda

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Ivančević Vera i Stanko, Dragutin Maloić, Terezija Šimunić, Vika Križanec, Terezija, Juraj, Josip i Marko Bosak, te Davor Petriš

 1. Anka Posavec – Hladin, Jelica i Ivan Inkret, braća i roditelji
 2. Vilko, Marija, Josip, Rozika, Stjepan i Juraj Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Dragica i Augustin Šagi te obit. Kralj i Šagi – daje Zdenka

 1. Saša Možanić – daju roditelji
 2. Katarina, Slavko i Štefanija Peharda – daje kći Vjekoslava

20.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Oktavije

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

21.11.

utorak

(Bi.)

Prikazanje Bl. Dj. Marije

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Stjepan, Katarina i Vilko Mihalina te Marija, Marko i Antonija Bosak – daje Vesna Žlibar

22.11.

srijeda

(Cr.)

Sv. Cecilija

18.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače naše župe

23.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Klement

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + 1. Pavleković Josip. Ivan, Pavao, Ljubica i ob. Buden – daje Blanka

 1. Renata, Marko, Pavao, Rozalija, Julija, Možanić te Juraj i Zora Mendaš – daje Stjepan Možanić
 2. Jaga i Franjo Gazdić, Danijel Copak te Josip Pahić – daje ob Gazdić
 3. Juraj te rod. Josip i Vikica Breški – daje Štefanija

24.11.

Petak

(Cr.)

Sv. Andrija Dung-Lac

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00. – Izrada čestitki u organizaciji župnog Caritasa tko želi može se priključiti, te sa sobom ponesite, škare, ukrase, papir i ljepilo.

Vjeronauka za prvopričesnike nema

25.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Katarina

07.00.h. – Maruševec + 1. Obit. Ivana i Katarine Prešovar, obit. Tomašek, Peharda i Kukec – daje obit. Tomašek

2. Josip Prešovar i roditelji – daje ob. Prešovar

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

16.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – misa zahvale za 50. god. braka – Julije Inkret i Ivka r. Korpar

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

26.11.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Konrad

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Zdravko Kumrić i ob. Kumrić, ob. Ris i Banec – daju Marija Kumrić i djeca

 1. Mijo i Jaga, Josip i Josipa(ž) Maruševec, Julijus i Anđela Hanžek te Mijo i Kata Pintarić – daje Draga Hanžek
 2. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec, Draga(ž) Hanžek te Martin Mezak – daje ob. Inkret
 3. Juraj Herceg te Josip i Josipa(ž) Sodar – daje supruga Marija
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – od danas možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih cijena je 2,-kn
 • CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE – u ime svih korisnika Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu zahvaljuje volonterima i župljanima na donaciji koju smo prikupili u hrani da bi se svaki dan moglo pripremiti preko 300, obroka za one koji nemaju što za jesti.
 • CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE – organizira duhovnu obnovu za voditelje i volontere župnih Caritas-a. Susret započinje sv. Misom u katedrali u 09.00.h. Tko želi ići molim Vas da mi se javite do utorka, da znam prijaviti broj!

TRIDESET DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU OGLASI – MARUŠEVEC

 

12.11.2017. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Jozafat

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Barica i Ivan Šarko, Franjo Belcar te Wolfgang Kramme

 1. Ivan i Josipa(ž) Dorogi
 2. Dragutin i Danica Lazar
 3. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florjan i Julika Filipek te Ivan, Anđela i Josip Zebec
 4. Đurđica Suljić, Marijan i Terezija Špernjak, Ivan Vrbec, Stjepan Ernoić te ob. Posavec
 5. Grahek Mirko
 6. Petriš Davor i Roza, Križanec Vika i Slavko
 7. Ob. Belcar, Dragan i Martin, Ob. Biškup, Ob. Kokotec Stjepana te Slunjski Natalija

11.00.h. – Maruševec + 1. Alojz i Katarina Peharda, obit. Gašparić, Danko, Janiček, Flis te Stjepan Vincek – daje obit.

2. Viktorija, Stjepan i Juraj Mavrek, te ob. Cerjan, Herceg, Klen, Mavrek i Korpar – daje Katarina

13.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Brikcije

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Ivko Štefa – daje ob.

14.11.

utorak

(Cr.)

Sv. Nikola Tavelić

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + 1. Čehok Izidor i Slavica, Stanko i Ljerka Ljubek te Josip i Terezija Ferenčina – daje Natalija Ferenčina

 1. Boris Buden – daje ob. Buden
 2. Maksim Cerjan – daju roditelji

15.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Albert

07.00.h. – Maruševec + Katarina Peharda, obit. Peharda, Makovec i Gregur te Biserka Damjanić – daje obit. Peharda

16.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Gertruda

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Josip Bosak – daje supruga

17.11.

Petak

(Bi.)

Sv. Elizabeta Ugarska

07.00.h. – Maruševec + Vikica Breški, Josip i Juraj – daje sin Dragutin

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Roman

07.00.h. – Maruševec + Višnja, Ljubo, Vika, Tomo i Ruda Peharda-Božić-Žižek te Anđelo, Kata, Vinko i Rok Kolenko te Ivan Krobot – daje Slavko

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

12.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.00.h. – Čalinec – Dom kulture – kulturno umjetnički program KUD-a “Klaruš” Maruševec, gosti su članovi KUD-a “Širine” iz Novog Virja

19.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Matilda

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Ivančević Vera i Stanko, Dragutin Maloić, Terezija Šimunić, Vika Križanec, Terezija, Juraj, Josip i Marko Bosak, te Davor Petriš

 1. Anka Posavec – Hladin, Jelica i Ivan Inkret, braća i roditelji
 2. Vilko, Marija, Josip, Rozika, Stjepan i Juraj Martinčević

11.00.h. – Maruševec + 1. Dragica i Augustin Šagi te obit. Kralj i Šagi

 1. Misa zahvalnica Kud-a “Klaruš”
 2. Saša Možanić – daju roditelji
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Mihael Vurušić, sin Josipa i Franciske r. Novak., rođ. 09.03.1981. u Čakovcu iz Braće Radića 18, župa Selnica i Jelena Breški, kći Josipa i Dragice r. Ruklić, rođ. 14.05.1988., u Varaždinu iz Kapelec 4, župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 25.11.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU OGLASI – MARUŠEVEC

 

05.11.2017. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Emerik

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martin, Josipa(ž), i Josip Martinčević – Gregurin

 1. Slavko i Bara Fodreg
 2. Barica Vršić
 3. Belcar Stanko, Stjepan, Bara, Jakob i Kata, Vika i Mirko, Ema Posavec-Malok, Jakov i Apolonija Premužić

11.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir, Josip i Marija Stolnik

 1. Franjo, Slavko, Milka i Pepa(ž) Klen te Ema i Julijus Štefanec – daje Viktorija Klen
 2. Slavko, Stanko i Ema Kukec te Stanko i Milka Kretić – daje Draga Kukec
 3. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar

06.11.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Leonard

Nema vjeronauk za krizmanike u Druškovcu!

07.11.

utorak

(Ze.)

Sv. Anđelko

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Marko i Mirko Kolenko, Štefanija i Miroslav Plasajec, Franjo Kretić te Ljubica i Viktor Lončarić – daje obit. Kolenko

08.11.

srijeda

(Ze.)

Sv. Gracija

18.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec – daje Ivana Nemec

09.11.

Četvrtak

(Bi.)

Posveta Lateranske bazilike

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – Donja Voća – trodnevnica

18.00.h. – Maruševec + Darko i Ignac Grgec, Dragutin Korpar te Marija i Juraj Jambrešić – daje Marija Grgec

10.11.

Petak

(Bi.)

Sv. Leon

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

11.11.

Subota

(Bi.)

Sv. Martin

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

12.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jozafat

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – 1. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Barica i Ivan Šarko, Franjo Belcar te Wolfgang Kramme

 1. Ivan i Josipa(ž) Dorogi
 2. Dragutin i Danica Lazar
 3. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florjan i Julika Filipek te Ivan, Anđela i Josip Zebec
 4. Đurđica Suljić, Marijan i Terezija Špernjak, Ivan Vrbec, Stjepan Ernoić te ob. Posavec

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda, obit. Gašparić, Danko, Janiček, Flis te Stjepan Vincek – daje obit.

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

OGLASI TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

29.10.2017. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Darko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Danijel, Rozika i Josipa(ž) Bahun, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip i Jaga Popijač, Marija i Valent Kolac – daje Slavko

 1. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daje ob. Štrlek
 2. Gustav Krklec
 3. Viktor, Tonka i Jasminka Korpar, Krpač Stjepan, ob. Jerec, ob. Jurja Glavica te Verica Plantić – daje Nada Glavica

Nakon Sv. Mise bit će kratak program povodom godišnjice smrti Gustava Krkleca!

30.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marcel

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Milan i Đurđica Maruševec, Ivan i Stjepan Hainž – daje obit. Maruševec

31.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Kristofor

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan Pavlović, Slavko i Štefanija Šagi daje Barica Pavlović

01.11.

srijeda

(Bi.)

SVI SVETI

07.30.h. – Maruševec + 1. Marija, Gustav, Ema, Veronika i Štefica Kolenko te Andrija i Anđela Mikac – daje obit. Mikac

 1. Martin Mezak
 2. Vladimir Stolnik

10.00.h. – Groblje – prilika za Sv. Ispovijed

10.50.h. – Groblje – blagoslov obnovljenog križa

11.00.h. – Groblje – župna misa

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

02.11.

Četvrtak

(Lju.)

Dušni dan

07.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan i ob. Gašparić, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Marija, Ivica i Ivan Papec, Marija i Josip Kralj i ob. Kralj – daje Anica Krobot

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

Nakon Sv. Mise blagoslov grobova najmilijih koji žele!

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

03.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Silvija

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Mirko Bahun i obit., Barica Korpar., Pavao, Marija i Draga Posavec, obit. Klapša, Bukovec, Vincek i Hanžek – daje Pepica Bahun

04.11.

Subota

(Bi.)

Sv. Karlo

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – kreativna radionica

18.00.h. – Maruševec + Andrija Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Jug te Slavko Posavec-Kovač – daje ob. Kolenko

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

05.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Emerik

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Vladimir, Josip i Marija Stolnik

 1. Franjo, Slavko, Milka i Pepa(ž) Klen te Ema i Julijus Štefanec – daje Viktorija Klen
 2. Slavko, Stanko i Ema Kukec te Stanko i Milka Kretić – daje Draga Kukec
 3. Ivan i Marija Možanić – daje ob. Brodar
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • U SRIJEDU našu župu i općinu pohodio je otac biskup Mons. Josip Mrzljak te je bio zadovoljan učinjenim! Ujedno zaključeno je kako se zemljište gdje je bio voćnjak pod određenim uvjetima može darovati Općini kako bi se mogao izgraditi multifunkcionalni društveni centar u Maruševcu!
 • ZAHVALJUJEM SVIMA VAMA koji ste se odazvali na akciju prikupljanju hrane za potrebe Caritasov-e pučke kuhinje u Varaždinu te smo napunili dva kombija koji su isti dan prevezeni u Varždin. Hvala volonterima caritasa naše župe koji su pripomogli oko organizacije i prikupljanja hrane. Hvala obiteljima Deduš Josipa te Kundija i Kunić koji su svojim kombijima prevezli hranu! Mogu reći kako je Župa Maruševec pokazala da ima veliko srce i pokazala svoju ljubav prema bližnjima! Hvala!
 • POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se ovih dana moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca
 • NA INICIJATIVU mještana Jurketinca u nedjelju na sastanku odlučeno je kako će se kapela u Jurketincu u svakom smislu pripojiti župi Maruševec! Procedura o pripojenju je pokrenuta te će se rješavati ovih dana. A stupiti na snagu sa 01.01.2018. godine!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn
 • RODITELJI DJECE od 1.- 4. razreda koja bi željela sudjelovati u kreativnoj radionici mogu si nakon mise uzeti prijavnice te ih ispuniti i iduće subote u 16.00.h. Donijeti na radionicu!

OGLASI DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

22.10.2017. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – MISIJSKA NEDJELJA – Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sokolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 3. Peharda Dragutin, Ana i Ivan, Lipovec Tomo – daje kći Nada

19.00.h. – Jurketinec – Društveni dom – sastanak sa mještanima o pripojenju blagajne i kapele Jurketinec prema župi Maruševec

23.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ivan Kapistran

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

24.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Jaroslav

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić i Pepica Kolenko – daje ob. Banec

25.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Darija

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu te u čast Sv. Leopoldu Bogdanu Mandić

12.00. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište – prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Druškovec – parkiralište vjeronaučna dvorana– prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Jurketinec – ispred kapele– prikupljanje hrane za Caritas

14.00. – 16.00.h. – Ladanje Donje – ispred društvenog doma– prikupljanje hrane za Caritas

19.00. – Maruševec – zgrada općine – glazbeno-poetska večer – obilježavanje 40.g. od smrti Gustava Krkleca

26.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Lucijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

27.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bartol

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan i Bara Matijašec, Ana i Ivan Kukec te Franjo i Ana Boltek – daje sin

28.10.

Subota

(Cr.)

Sv. Šimun i Juda Tadej

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Vera Posavec, Verona Posavec – Malok – daje Branka Kračun

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

29.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Darko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Danijel, Rozika i Josipa(ž) Bahun, Pavao, Elizabeta, Juraj, Josip i Jaga Popijač, Marija i Valent Kolac – daje Slavko

 1. Silvestar i Terezija Štrlek, Stjepan, Elizabeta, Dragutin i Suzana Baksa – daje ob. Štrlek
 2. Gustav Krklec
 3. Viktor, Tonka i Jasminka Korpar, Krpač Stjepan, ob. Jerec, ob. Jurja Glavica te Verica Plantić – daje Nada Glavica

Nakon Sv. Mise bit će kratak program povodom godišnjice smrti Gustava Krkleca!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Darko Kelemen, sin Mate i Dragice r. Turčin, rođ. 15.07.1982., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 87, župa Maruševec i Valentina Mišak, kći Stanka i Božene r. Križanić, rođ. 15.05.1990., u Varaždinu iz Dravska 83. C., župa Trnovec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 11.11.2017. u Trnovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će u srijedu 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu u vremenu koje je naznačeno u listiću! Sakuplja se samo hrana!
 • MOLIM one koji su se uključili u rad Caritasa da mi jeve u kojem vremenu mogu dežurati na mjestima koje smo naznačili!
 • NA INICIJATIVU mještana Jurketinca koji se ne slažu sa podjelom blagajne i statusom Jurketinca unutar župe Maruševec, danas u 19.00. sastat ćemo se u društvenom domu te utvrditi kakav je stav većine mještana po tom pitanju, pa ako bude većina mještana za pripojenje jednoj jedinstvenoj blagajni kao i jednakosti unutar ustrojstva župe, pristupit će se pripajanju!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn
 • ZAHVALJUJEM TVRTKI MARKOM – koja nam je ovaj tjedna pomogla urediti okoliš oko župnog ureda!
 • ZAHVALJUJEM OPĆINI MARUŠEVEC – na čelu sa načelnikom g. Damirom Šprem koja je isfinancirala na župnoj grobnici upisivanje imena + župnika Martina Mezak

OGLASI DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

15.10.2017. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.

16.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Hedviga

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Obit. Krobot i Harjač

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.10.

utorak

(Cr.)

Sv. Ignacije Antiohijski

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Špoljar Valentino i obit. Špoljar – daju supruga i djeca

18.10.

srijeda

(Cr.)

Sv. Luka

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Dario Gašparić, Marija i Stjepan Martinčević, Elizabeta Šipek i Đurđica Zrinjski

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

19.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Izak

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, Jura, Tonka i Stjepan, Jelena i Slavko Križanac, Josip Rožić i Juraj Drvarić – daje ob. Božić

20.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Adelina

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Ema štrok – daje sin Ivica

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

21.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Uršula

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

22.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sabolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu!
 • HVALA svima onima koji su došli i uključili se u rad Caritas-a naše župe, a oni koji žele mogu se još priključiti!
 • ODBOR KAPELE u Jurketincu na sastanku koji se održao prošli tjedan preuzeo je novac koji se čuvao unutar župne blagajne budući da imaju svoju blagajnu!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

OGLASI DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

08.10.2017. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – ZAHVALA ZA BOŽJA DOBROČINSTVA – DAN NEZAVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE – Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

2. Bara i Tomo Benkus – daje obit.

3. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec

09.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.30.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća i voditelja blagajne iz Jurketinca

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Bara i Tomo Brežki – daje kći

2. Draga( ž) i Josip Martinčević – daju sinovi i snaha

10.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Danijel

17.30.h. – Maruševec – susret svih onih koji žele sudjelovati u radu caritasa župe

18.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Rok i Barbara Lončar

11.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Mainard

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger, Slavko i Marija Gazdić te Dragutin i Dragica Ožinger – daje Viktorija

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

12.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Maksimilijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Juraj, Darko i obit. Gašparić te obit. Martinčević – daje Barica

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

13.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bogoljub

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

14.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Kalist

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

15.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

15.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • Prva Pričest u našoj župi bit će 13.05.2018., a Krizma 05.05.2018!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mario Kramaci, sin Darka i Ankice r. Hižar, rođ. 13.06.1991., u Varaždinu, iz Jurketinca 42, župa Maruševec, i Natalija Punčec, kći Josipa i Vesne r. Posavec, rođ. 23.11.1987., u Varaždinu, iz Bikovca 67, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Danijel Ivanović, sin Karla i Dese r. Bilopavlović, rođ. 28.07.1979., u Pakracu, iz Prekopakre, Dalibora Duhaća 1, župa Uznesenja Bl. Dj. Marije – Pakrac i Martina Bunić, kći Vladimira i Ljubice r. Brlenić, rođ. 21.10.1985., u Varaždinu, iz Cerja Nebojse 132, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

OGLASI DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

01.10.2017. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Terezija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

11.00.h. – Maruševec – za naše kuburaše

1. Antun Mislović

 1. Stjepan Božić i rod., Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 2. Tomek – Hudek Josip, Bahun Marko i Juraj, Ob. Breški, Cupar Mirko i Marija, ob. Vrbanec i Možanić, Ljerka Ljubek – daje ob. Valentak
 3. Stjepan Kveštek i ob., Vilko i Vika Eršegović, Josipa(ž), Franjo Pintarić – daje ob. Kveštek
 4. Nevenka Somerščak – daje ob. Pujić

Koncelebrirano Misno slavlje predslavi i propovijeda preč. Koren mr. Damjan – kanonik Zbornog Kaptola, predstojnik Katehetskog ureda i ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, dok nam pjevanje predvodi župni zbor iz Novog Virja pod vodstvom Katice Ištvan!

18.00.h. – Varaždin katedrala – svečano misno slavlje povodom 20 godina od osnutka Varaždinske biskupije!

02.10.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Anđeli Čuvari

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

Našoj župi u posjeti su svećenici Đurđevačkog dekanata!

03.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Svjetlana

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Rozalija Vincek, Dragica i Mato Kolarić – daje ob. Kolarić

04.10.

srijeda

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Vladimir Hainž

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

05.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mauro

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić – Popek te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

06.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bruno

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

07.10.

Subota

(Bi.)

Sv. Jeronim

Susret ministranata u Varaždinu

17.00.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovec i rod., ob. Kapljić, Anđelka i Andrija Peharda, Stjepan i Anka Špoljar – daje Marija

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

08.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

 1. Bara i Tomo Benkus – daje obit.
 2. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Saša Sabolić, sin Miloša i Anice r. Posavec, rođ. 04.09.1988., u Varaždinu, iz Jurketinca 38, župa Maruševec, i Marina Pavlović, kći Vjekoslava i Ane r. Furjan, rođ. 27.01.1990., u Varaždin, iz Donjeg Vratna, Lj. Gaja 38, župa Vinica. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Mario Koštroman, sin Petra i Jadranke – Štefanije r. Papec, rođ. 17.05.1985., u Varaždinu, iz Vidovečke 29, Domitrovec, župa Vidovec i Aneta Latin, kći Marijana i Blanke r. Klen, rođ. 28.10.1992., u Varaždinu, iz Selnika 12, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Vidovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!