OGLASI DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

15.10.2017. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.

16.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Hedviga

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Obit. Krobot i Harjač

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.10.

utorak

(Cr.)

Sv. Ignacije Antiohijski

06.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Špoljar Valentino i obit. Špoljar – daju supruga i djeca

18.10.

srijeda

(Cr.)

Sv. Luka

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Dario Gašparić, Marija i Stjepan Martinčević, Elizabeta Šipek i Đurđica Zrinjski

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

19.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Izak

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, Jura, Tonka i Stjepan, Jelena i Slavko Križanac, Josip Rožić i Juraj Drvarić – daje ob. Božić

20.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Adelina

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec + 1. Stanko i Ema štrok – daje sin Ivica

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

21.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Uršula

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

22.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Filip

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan Đurasek i ob. Đurasek i Hruškar – daje ob. Đurasek

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Kralj, Imbro, Ljubica i Drago Šumiga, Lovorka Sabolić – daje obit. Šumiga

 1. Juraj i Draga (ž) i ob. Korpar, Anka Posavec, Eva i Čiril, Stjepan, Vika i Juraj Mavrek, Stjepan i Marija Šafar, Gabrijela i Franjo Kučar, te Dragica i Tomo Oreški – daje Jagica Mavrek
 2. Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Blaž i Justina Habrka, Slavko, Marko i Ljuba Križnjak – daje Blanka
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SKUPLJANJE HRANE za potrebite i Caritasovu kuhinju bit će 25.10.2017., te će se prikupljati u Ladanju Donjem, Jurketincu, Druškovcu i Maruševcu!
 • HVALA svima onima koji su došli i uključili se u rad Caritas-a naše župe, a oni koji žele mogu se još priključiti!
 • ODBOR KAPELE u Jurketincu na sastanku koji se održao prošli tjedan preuzeo je novac koji se čuvao unutar župne blagajne budući da imaju svoju blagajnu!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

OGLASI DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

08.10.2017. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – ZAHVALA ZA BOŽJA DOBROČINSTVA – DAN NEZAVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE – Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

2. Bara i Tomo Benkus – daje obit.

3. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec

09.10.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.30.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća i voditelja blagajne iz Jurketinca

18.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Bara i Tomo Brežki – daje kći

2. Draga( ž) i Josip Martinčević – daju sinovi i snaha

10.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Danijel

17.30.h. – Maruševec – susret svih onih koji žele sudjelovati u radu caritasa župe

18.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Rok i Barbara Lončar

11.10.

srijeda

(Ze.)

Sv. Mainard

17.00.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec – klanjanje

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ožinger, Slavko i Marija Gazdić te Dragutin i Dragica Ožinger – daje Viktorija

19.30.h – Maruševec – proba zbora mladih

12.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Maksimilijan

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Juraj, Darko i obit. Gašparić te obit. Martinčević – daje Barica

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

13.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bogoljub

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

14.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Kalist

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

15.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

15.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Tekla

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vera Kušen – daje suprug

 1. Stanislav i Slavko Kovačić, Ivan i Bara Dukarić, Dragutin i Anka Danko
 2. Eršegović Micika i Slavko, Posavec – Kovač Anđela i Stjepan, Martinčević, Stjepan, Slavko i rod., Breški Martin i Ljubica

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Čehok i rod., ob. Kelemen i Perić

 1. Mirko i Viktorija Krobot, Ob. Bahun, Peharda, Cmuk Blaž i Ružica te Katica Liber – daje ob. Cmuk
 2. Dražen Čehok, ob. Peharda, Blaž i Sabina – daju rod.
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • Prva Pričest u našoj župi bit će 13.05.2018., a Krizma 05.05.2018!
 • POZIVAM DJECU 1,2,4,5,6 i 7. razreda da dođu barem jedan dan kroz ovaj tjedan na listopadske pobožnosti!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mario Kramaci, sin Darka i Ankice r. Hižar, rođ. 13.06.1991., u Varaždinu, iz Jurketinca 42, župa Maruševec, i Natalija Punčec, kći Josipa i Vesne r. Posavec, rođ. 23.11.1987., u Varaždinu, iz Bikovca 67, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Danijel Ivanović, sin Karla i Dese r. Bilopavlović, rođ. 28.07.1979., u Pakracu, iz Prekopakre, Dalibora Duhaća 1, župa Uznesenja Bl. Dj. Marije – Pakrac i Martina Bunić, kći Vladimira i Ljubice r. Brlenić, rođ. 21.10.1985., u Varaždinu, iz Cerja Nebojse 132, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 10,-kn

OGLASI DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

01.10.2017. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Terezija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

11.00.h. – Maruševec – za naše kuburaše

1. Antun Mislović

 1. Stjepan Božić i rod., Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 2. Tomek – Hudek Josip, Bahun Marko i Juraj, Ob. Breški, Cupar Mirko i Marija, ob. Vrbanec i Možanić, Ljerka Ljubek – daje ob. Valentak
 3. Stjepan Kveštek i ob., Vilko i Vika Eršegović, Josipa(ž), Franjo Pintarić – daje ob. Kveštek
 4. Nevenka Somerščak – daje ob. Pujić

Koncelebrirano Misno slavlje predslavi i propovijeda preč. Koren mr. Damjan – kanonik Zbornog Kaptola, predstojnik Katehetskog ureda i ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, dok nam pjevanje predvodi župni zbor iz Novog Virja pod vodstvom Katice Ištvan!

18.00.h. – Varaždin katedrala – svečano misno slavlje povodom 20 godina od osnutka Varaždinske biskupije!

02.10.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Anđeli Čuvari

06.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

Našoj župi u posjeti su svećenici Đurđevačkog dekanata!

03.10.

utorak

(Ze.)

Sv. Svjetlana

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Rozalija Vincek, Dragica i Mato Kolarić – daje ob. Kolarić

04.10.

srijeda

(Bi.)

Sv. Franjo Asiški

17.30.h .- Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Vladimir Hainž

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

05.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mauro

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić – Popek te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

06.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Bruno

06.30.h . – Maruševec – Listopadske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

07.10.

Subota

(Bi.)

Sv. Jeronim

Susret ministranata u Varaždinu

17.00.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovec i rod., ob. Kapljić, Anđelka i Andrija Peharda, Stjepan i Anka Špoljar – daje Marija

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

08.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Demetrije

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Dragutin Herceg i Andrija, Herceg-Rušec Slavko i Nada, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Petar Strunje, Stjepan Kušter, Stjepan Ivančević i Marija te Mihael Herceg i Cecilija

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i obit. Kralj, Jaga i Stanko Herceg te Đuro i Slava Ljubičić – daje Bara Kralj

 1. Bara i Tomo Benkus – daje obit.
 2. Vikica i Slavko Horbec, Josipa(ž) i Vilko Breški – daje ob. Horbec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Saša Sabolić, sin Miloša i Anice r. Posavec, rođ. 04.09.1988., u Varaždinu, iz Jurketinca 38, župa Maruševec, i Marina Pavlović, kći Vjekoslava i Ane r. Furjan, rođ. 27.01.1990., u Varaždin, iz Donjeg Vratna, Lj. Gaja 38, župa Vinica. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Mario Koštroman, sin Petra i Jadranke – Štefanije r. Papec, rođ. 17.05.1985., u Varaždinu, iz Vidovečke 29, Domitrovec, župa Vidovec i Aneta Latin, kći Marijana i Blanke r. Klen, rođ. 28.10.1992., u Varaždinu, iz Selnika 12, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.10.2017., u Vidovcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

OGLASI DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

24.09.2017. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anatolij

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir i Dragutin Klepač, obit. Medjeral, Vučković i Klepač te Vladimir Šac – daje obit. Medjeral

 1. Mijo i Đurđica Tot, ob. Kapitarić, Peharda i Bahun – daje kčer Marija
 2. Dalibor Ivko – daju roditelji
 3. Ema i Ivan Breški, ob. Križnjak i Varga – daje ob.
 4. Emilija i Slavko Pižeta, Dragica Čehok, Barbara Korpar, ob. Pižeta i Rodić – daje kčer Katarina Pižeta – Morina
 5. Josip Strelec – daje supruga Slavica

7. Hrgarek Dragica, Jeronim, Bara., Lovrenčić Mirko, Vilko, Cirila i Andrija – daje Slavko Hrgarek

25.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Firmin

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim – koje nam pripremaju mladi župe

19.00.h. – Maruševec + Josip Bašić, Mirko i Jaga Banec te Pepica Kolenko – daje ob. Bašić

26.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Kuzma i Damjan

19.00.h. – Maruševec + Anđela Kolenko, ob. Kolenko, Slunjski, Brodar i Špoljarević Anka – daje ob.

27.09.

srijeda

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski

19.00.h. – Maruševec + Jaga, Štefanija i Dragutin Cmuk, Ivan i Marija Možanić

28.09

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Vjenceslav

19.00.h. – Maruševec + Dragica, Stjepan, ob. Gašparić, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Marija i ob. Kralj, Kata, Josip i ob. Peharda – daje ob. Krobot

Sv. Misu predslavi i propovijeda vlč. Tihomir Ciglar ž.v. Iz Nedelišća

Dok nam pjevanje i sviranje predvodi zbor odraslih pod vodstvom Marijane Gašparić

29.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Mihael, Gabriel i Rafael

18.00.h. – Maruševec – ispovijed bolesnika

19.00.h. – Maruševec + 1. Ana Vusić, ob. Vusić i Jagarinec – daje sin Miljenko sa ob.

 1. Novoselec Dragutin, Kata, Božidar i Anđela te ob. Lukavečki, Vincek i Pofuk – daje Marija Novoselec

Misa za sve naše bolesnike koju predslavi domači župnik Krunoslav Milovec – za vrijeme mise bit će podijela sakramenta Bolesničkog pomazanja

Dok nam pjevanje i sviranje predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

30.09.

Subota

(Bi.)

Sv. Jeronim

17.00.h. – Maruševec – za sve naše žive i pokojne vatrogasce (proslava 110. godišnjice rada i postojanja) – nakon Sv. Mise – blagoslov vatrogasnog vozila

Sv. Misu nam predslavi vlč. Marijan Kovačić ž.v. iz Vidovca! Dok nam pjevanje i sviranje predvodi zbor odraslih pod vodstvom Marijane Gašparić

01.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Terezija

07.30.h. – Maruševec – župna misa – predvodi zbor mladih pod vodstvom Leona Krog

11.00.h. – Maruševec – za naše kuburaše

1. Antun Mislović

 1. Stjepan Božić i rod., Martin i Ivka Premužić – daje Bara Božić
 2. Tomek – Hudek Josip, Bahun Marko i Juraj, Ob. Breški, Cupar Mirko i Marija, ob. Vrbanec i Možanić, Ljerka Ljubek – daje ob. Valentak
 3. Stjepan Kveštek i ob., Vilko i Vika Eršegović, Josipa(ž), Franjo Pintarić – daje ob. Kveštek
 4. Nevenka Somerščak – daje ob. Pujić

Koncelebrirano Misno slavlje predslavi i propovijeda preč. Koren mr. Damjan – kanonik Zbornog Kaptola, predstojnik Katehetskog ureda i ravnatelj Duhovnog centra na Veternici, dok nam pjevanje predvodi župni zbor iz Novog Virja pod vodstvom Katice Ištvan!

18.00.h. – Varaždin katedrala – svečano misno slavlje povodom 20 godina od osnutka Varaždinske biskupije!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Domagoj Bačani, sin Krunoslava i Andriane r. Komes., rođ. 04.10.1994., u Varaždinu, iz Sračinca, M. Gupca 5A, župa Sračinec i Petra Korpar, kći Dragutina i Marije r. Kovačić., rođ. 17.06.1992., u Varaždinu, iz Jurketinca 126 A, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 07.10.2017., u Sračincu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • Pozivamo Vas na obilježavanje blagdana Čiselske nedele. Program će se odvijati u nedjelju 1.listopada 2017.godine na trgu ispred  općinske  zgrade u Maruševcu  prema slijedećem rasporedu :8,30  – Budnica Kuburaške udruge Maruševec i početak “6.sajma v Maruševcu“ .,10,00 -Svečano otvorenje 6. Sajma v Maruševcu, 11,00 – Sveta misa u Župnoj crkvi Svetoga Jurja za sve kuburaše (sa zastavama udruga)., 12,15 –  Zajednički nastup  kuburaških  udruga .,12,30 –  Nastup KUD-a „Klaruš“., 13,00 –  Početak kuburaškog natjecanja, (po završetku natjecanja proglašenje pobjednika i zajedničko druženje. Uz naše domaće izlagače po prvi puta sudjelovat će udruge iz Slovenije i  Općine Jesenje (Krapinsko-zagorska Županija), također i 11 prijateljskih kuburaških udruga.

OGLASI DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

17.09.2017. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Robert

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Izidor i Ema Štrlek, Josipa Bregović i Kata Cmuk – daje Stjepan

 1. Ljuba i Andrija Matijašec te Ivan i Bara Klepač – daje Branko
 2. Petar, Ema, Draga (ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

09.00.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač – daje obitelj

2. Mirko, Slavica, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg, Verona i Mijo Posavec, Verona Posavec, Mirko Grahek, Mirko Banek, Stanko i Anđela Pintar – daje Josipa Herceg

18.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ariadna

19.00.h. – Maruševec + Punčec Slava i Slavko, Divjak Marija i Stjepan – daje ob. Zvonka Divjak

19.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Januarije

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

20.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Andrija Kim

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

21.09

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Matej

08.00.h. – Maruševec – na nakanu

22.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Silvana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

23.09.

Subota

(Bi.)

Sv. Kornelije

17.00.h. – Maruševec – krštenja

18.00.h. – Maruševec + 1. Kveštek Stjepan i Danijel te ob. Bosak – daje Štefica Kveštek

2. Štefanec Josip i Marija, Cmuk Marija, Julijus, Ivan i Slavica te Hanžek Zlata – daje sin sa ob.

24.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Anatolij

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir i Dragutin Klepač, obit. Medjeral, Vučković i Klepač te Vladimir Šac – daje obit. Medjeral

 1. Mijo i Đurđica Tot, ob. Kapitarić, Peharda i Bahun – daje kčer Marija
 2. Dalibor Ivko – daju roditelji
 3. Ema i Ivan Breški, ob. Križnjak i Varga – daje ob.
 4. Emilija i Slavko Pižeta, Dragica Čehok, Barbara Korpar, ob. Pižeta i Rodić – daje kčer Katarina Pižeta – Morina
 5. Josip Strelec – daje supruga Slavica
 6. Hrgarek Dragica, Jeronim, Bara., Lovrenčić Mirko, Vilko, Cirila i Andrija – daje Slavko Hrgarek
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • ŽUPNIK je kroz ovaj tjedan na duhovnim vježbama, mijenja me preč. Valent Posavec – žpk iz Vinice! Svi koji trebate neke dokumente iz župnog ureda podignite ih idući tjedan!

OGLASI DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

10.09.2017. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Sebastijan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – 1. Jakob i Bara Fluks, Antun i Franciska Kliček, Božo Šesto, Antun i Julika Vincek, ob. Dragutina Posavec – daje Barbara Kliček

2. Marija Možanić, obit. Možanić i Jambrešić, Marija i Mirko Brodar te Marija i Antun Pintarić – daje obit.

09.00.h. – Maruševec – za sve naše učenike i učitelje “ZAZIV DUHA SVETOGA”

11.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Bonaventura

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + 1. Juraj, Terezija i Toni Matijašec

2. Blanka i Mirko Pižeta te Ivan i Marija Pižeta – daje ob. Pižeta

12.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Marija

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.09.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ivan Zlatousti

07.00.h. – Maruševec + iz ob. Marka Tomić – daje obitelj

19.00.h. – Maruševec – crkva – sastanak sa roditeljima prvopričesnika i prvopričesnicima

20.00.h. – Maruševec – crkva – sastanak sa roditeljima krizmanika i krizmanicima

14.09

Četvrtak

(Cr.)

Uzvišenje Sv. Križa

19.00.h. – Maruševec + 1. Jurica i Viktor Cerjan, Viktorija Benkus te ob. Cerjan i Kumrić – daje ob. Cerjan Ivana

2. Andrija Vajdić – daju supruga Ana, sin Ivan i kćerka Marija sa obitelji

15.09.

Petak

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Žalosna

17.00.h. – Maruševec + Slavica i Izidor Čehok, Ljerka Ljubek, Josip Korpar te ob. Kolar i Čehok – daje obit Vrbanec

16.09.

Subota

(Cr.)

Sv. Kornelije

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Stanko, Mirko i Slava Erjavec – daje Verica Erjavec

19.00.h – Maruševec – proba zbora odraslih

18.30.h. – Maruševec – susret mladih

17.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Robert

07.30.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora i Juraj Bahun, Izidor i Ema Štrlek, Josipa Bregović i Kata Cmuk – daje Stjepan

 1. Ljuba i Andrija Matijašec te Ivan i Bara Klepač – daje Branko
 2. Petar, Ema, Draga (ž) i Mirko Možanić – daje Josip Možanić

09.00.h. – Druškovec + 1. Verica Njegač – daje obitelj

2. Mirko, Slavica, Ivan, Ljubica i Jurica Herceg, Verona i Mijo Posavec, Verona Posavec, Mirko Grahek, Mirko Banek, Stanko i Anđela Pintar – daje Josipa Herceg

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • ORGULJE u župnoj crkvi su restaurirane, a kor ponovno otvoren!
 • ŽUPNIK idući tjedan ide na duhovne vježbe pa svi koji trebate neke dokumente iz župnog ureda podignite ih ovaj tjedan!
 • BOGU HVALA evo kroz ovaj tjedan ispovijedilo se 144, školske djece te smo se na taj način pripremili za misno slavlje povodom početka školske godine!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Dalibor Harjač, sin Zlatka i Mirjane r. Blažunaj, rođ. 01.02.1995., u Varaždinu iz Maruševca 119, župa Maruševec i Agata Kišić, kći Alena i Marice r. Čusek, rođ. 12.05.1994., u Varaždinu iz B. Radića 10., Varaždin, župa Sv. Vida – Varaždin. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.09.2017. u župi Ivanec. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Tomislav Grgurić, sin Krešimira i Marije r. Hanžek, rođ. 11.07.1988., u Zagrebu iz Grede 130, župa Maruševec i Sandra Jevtić, kći Cvetina i Karmele r. Dragozet, rođ. 08.06. 1991., u Zagrebu iz A. Mihanovića 10., Lepoglava , župa Lepoglava. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 30.09.2017., u župi Sv. Nikole Varaždin. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

OGLASI DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

03.09.2017. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Grgur

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec Josip, Vilko i Marija, Stjepan, Ivan, Florijan, Julika, Jela, Bara i Ivančica Filipek, ob. Surko i Sudec

2. Ivan Svetec, Andrija, Vinko i Jaga Dukarić

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rodit. Hrgarek te Matija i Vika Antolić – daje obit.

 1. Josip Gašparić – daje obit.

Vera i Janko Kolenko, Ivan i Marija Kapljić te Josip Kanjir – daje obit.

04.09.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Rozalija

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + 1. Marija Marčec, Stjepan Martinčević te Franjo i Mirko Hainž – daje Ema

2. Branko Šagi – daje obitelj

05.09.

utorak

(Ze.)

Sv. Teodor

18.00.h. – Ispovijed djece – 4. i 5. razred

19.00.h. – Maruševec + Ana i Pero Knežević te Ivica, Anela i Pero – daje Marta Tomić

19.00.h. – Proba zbora odraslih

06.09.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zaharija

18.00.h. – Maruševec – Ispovijed djece – 6. i 7. razred

19.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Dragutin te Juraj i Katica – daje supruga Zlata

 1. Terezija i Vladimir Kolar – daju kčerke
 2. Josip i Stanka(ž) Buden, Slavko Žiher i ob., te ob. Pajtak, Plasajec, Jambrešić i Đunđek – daje ob. Marije Žiher

07.09

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Marko Križevčanin

07.00.h. – Maruševec + 1. Anka Žiher – daje ob. Žiher

 1. Ana i Juraj Čiček-Lepoglavec – daje unuka

19.00.h. – Proba zbora odraslih

08.09.

Petak

(Bi.)

Sv. Viktor

16.00.h. – Maruševec – Ispovijed djece – 8. razred

17.00.h. – Maruševec + 1. Mirko, Marija, Ivan, Krešimir, Andrija ,

obit. Cupar, Možanić, Hrgerek, Peharda te Korpar Stjepan i Josip – daje obit. Cupar

2. Ivan, Martin, Ema i Draga(ž), Posavec te Filip i Štefa Antolić – daje Janja

3. Franjo, Stanka(ž), rod. Štrlek Ivan i Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

09.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Hijacint

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Sv. Juraj na Bregu – nastup našeg zbora

10.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Sebastijan

07.30.h. – Maruševec – 1. Jakob i Bara Fluks, Antun i Franciska Kliček, Božo Šesto, Antun i Julika Vincek, ob. Dragutina Posavec – daje Barbara Kliček

2. Marija Možanić, obit. Možanić i Jambrešić, Marija i Mirko Brodar te Marija i Antun Pintarić – daje obit.

09.00.h. – Maruševec – za sve naše učenike i učitelje “ZAZIV DUHA SVETOGA”

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • ZAHVALJUJEM obitelji Samardžić iz Njemačke koja je župi poklonila nogometnu loptu za djecu!
 • EVO u petak smo blagoslovili i otvorili slastičarnicu u Jurketincu, želimo im puno uspjeha u radu!
 • HVALA gospođama koje su u utorak pomogle te nakon radova pomogle očistiti župni ured!
 • RADOVI u župnom uredu su pri završetku te se župnik polako počeo useljavati!
 • HVALA svima koji su hodočastili na Trsat, na zajedničkoj molitvi i druženju!

OGLASI DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

27.08.2017. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Monika

Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec + 1. Antun, Vjekoslav i Zdravko Kolenko

 1. Lončar Zvonko, Ignac, Zlatko i Dora, Grđan Barica i Lovro, ob. Vere i Josipa Denac te ob. Kocijan – daje Katica Lončar
 2. Vladimir, Alojz i Terezija Korpar, Josip i Paula Gregur te ob. Rožman – daje ob. Korpar
 3. Josip Tomek – Hudek, Bosorić Martin, Hudek Dragutin, Marija i Doroteja – Bosorić Angela

28.08.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Augustin

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec – na nakanu

29.08.

utorak

(Cr.)

Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

30.08.

srijeda

(Ze.)

Sv. Margarita

19.00.h. – Maruševec + Ivan i Katarina Korpar-Japek – daje Jelena Breški

31.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Nikodem

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

01.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Viktor

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

02.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Ingrid

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

03.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Grgur

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec Josip, Vilko i Marija, Stjepan, Ivan, Florijan, Julika, Jela, Bara i Ivančica Filipek, ob. Surko i Sudec

2. Ivan Svetec, Andrija, Vinko i Jaga Dukarić

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rodit. Hrgarek te Matija i Vika Antolić – daje obit.

 1. Josip Gašparić – daje obit.
 2. Vera i Anka Kolenko, Ivan i Marija Kapljić te Josip Kanjir – daje obit.
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • TKO želi može doći pomoći čistiti župni ured u utorak u 10.00.h!!!

OGLASI DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

Image result for Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.

Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.

20.08.2017. DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Bernard

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrija Benkus i rod., Dora Kukec i Miljenko Kuća – daje obit. Benkus

 1. Nada i Slavko Herceg – Rušec – daje sin Miljenko
 2. Ob. Martinčević, Stjepan, Brankica, Franjo, Jagica, Margareta, Vinko, Franjo, Antun, Josip, Draga(ž), Valent te Marijan Zbodulja
 3. Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Slavko i Juraj, Belcar Andrija i Kata, Ignac i Verona, Andrija Martinčević-Mikić te Vera Martinić

11.00.h. – Maruševec Maruševec + 1. Obit. Bahun, Breški, Korpar, Hrgarek i Štrlek – daje obit. Bahun i Korpar

 1. Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek te Zdravko Cafuk – daje Ivan Osterman
 2. Josip Tomek – Hudek – daje obitelj

4. Stjepan i Štefanija Korpar, Marija i Mirko Cupar, rod. Korpar i Možanić – daje Marica Korpar

21.08.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Sidonija

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + Tomo i Agata Šimek, Josip i Stanka(ž) Buden, Mato Lončar, Slavko Žiher i Marko Jambrešić – daje Juraj Šimek

22.08.

utorak

(Bi.)

Bl. Dj. Marija Kraljica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

23.08.

srijeda

(Ze.)

Sv. Ruža

19.00.h. – Maruševec + Štefanija, Slavko, Andrija i Ana Horbec – daje kći Vera sa obitelji

24.08.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Bartol

19.00.h. – Maruševec + Orsag Miljenko i Dragica – daje Ivanka Orsag

25.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Ljudevit

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

26.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Aleksandar

HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT

07.00.h. – Maruševec + Biserka Domjanić, Ema i Ivan Makovec, obit. Lazar, Katarina Peharda, Tomislav Hrgar te Stjepan, Slavko i Štefanija Kolenko – daje Dragutin

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

27.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Monika

Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec + 1. Antun, Vjekoslav i Zdravko Kolenko

2. Lončar Zvonko, Ignac, Zlatko i Dora, Grđan Barica i Lovro, ob. Vere i Josipa Denac te ob. Kocijan – daje Katica Lončar

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ – naše župe je u subotu 26.08.2017.! Idu tri autobusa, koji još niste uplatili karte, molim Vas da to učinite kroz ovaj tjedan! Autobusi će krenuti iz tri smjera te vas prikupljati na autobusnim stanicamapo selima! Prvi autobus je mjesto Ladanje, Drugi autobus su Cerje, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Jurketinec i Selnik, Treći autobus su Čalinec, Maruševec, Biljevec, Bikovec, Kapelec, Koretinec i Greda! Nakon Trsata uputit ćemo se u Crikvenicu!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Matija Patrčević, sin Zvonka i Štefice r. Ivančević, rođ. 05.11.1989., u Varaždinu iz Novaka 108., Župa Maruševec i Mateja Šambar, kći Josipa i Ane r. Srednoselec Rođ. 29.05.1988., u Varaždinu iz Dubravec 119., Župa Klenovnik. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 02.09.2017., u Klenovniku! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Rajko Kanjir, sin Željka i Ljiljane, rođ. 21.07.1987., u Varaždinu iz Ladanja Donjeg, M. Smodeka 19, Župa Maruševec i Silvija Šimek, kći Jadranka i Draženke Šimek. rođ. 09.08.1991., u Varaždinu iz Plitvička 4, Gojanec., Župa Vidovec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.08.2017., u Varaždinu – Sv. Vid! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HVALA SVIMA KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN PRIPOMOGLI ORGANIZACIJI PROŠTENJA SV. ROKA U DRUŠKOVCU

OGLASI DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

(slika preuzeta sa eVaraždin.hr)

Sv. Rok čuvaj nas i štiti!!

13.08.2017. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Patricija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.00.h. – Maruševec + 1. Anka i Juraj Sekačić, Milka Maruševec, Stjepan Šagi, Štefanija, Silvestar i Josip Fadiga, Mira Kolenko te Slava, Tomo i Ivan Bahun – daje obitelj

 1. Ob. Kolar, Kovač, Husnjak, Cerjan i Čaklec – daje Dragutin Kolar
 2. Viktor i Slavica Podbojec, Justina(ž), Dragutin, Stjepan, Slava i Štefica Zrinski, Ana i Juraj Čićek – Lepoglavec, Lovro Vidaček te Milka i Tomo Maruševec – daje Vlatka Vidaček

11.00.h. – Radovan

19.00.h.- Druškovec + 1. Kata, Vjekoslav i Janko Kolačko, Štefanija, Bara, Dragutin, Bojana(ž), i Vladimir Kovačić, Franjo i Terezija Kokotec, Verona i Stjepan Eršegović te Branko Komes – daju Zvonko i Stanislava Kolačko

 1. Mirko Grahek, Stjepan Pahić i rod., ob. Herceg – Juricu, Ivana, Ljubicu, Slavicu i Mirka, ob. Martan – Petra i Evu  NAKON MISE BIT ĆE KONCERT KUD-A “KLARUŠ” IZ MARUŠEVCA

14.08.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan Kolbe

19.00.h. – Druškovec + 1. Dragutin i Agata Martinčević te svi + iz ob. Martinčević – daje Josip Martinčević

2. Mijo i Terezija, Stjepan i Bara Belcar + Josip i Rozalija Milec + Zagoršćak Stjepan i Amalija

15.08.

utorak

(Bi.)

Uznesenje Blažene Djevice Marije

VELIKA GOSPA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Tomica, Dragutin i Vika Jambrešić

 1. Josip, Vladimir i ob. Zgrebec, ob. Eršegović Jure, Tomo i Mara i ob. Putarek te Ivan i Milica Šalomon i ob., te Alojz Klepač i ob. – daje Anka Zgrebec
 2. Kristijan Kolar – daju roditelji

19.00.h. – Druškovec + 1. Vlč. Jozo Tomić – daje Brat Marko

2. ob. Brlafa, Josip, Viktorija, Branko i Marija – ob. Kokotec, Andrija, Marija i Ivan Kokotec – Lovrek

16.08.

srijeda

(Bi.)

Sv. Rok

PROŠTENJE U DRUŠKOVCU

08.00.h. – Druškovec + Mirko i rod. Bahun te Josipa i Josip Plasajec

11.00.h. – Druškovec + Martin Mezak žpk., + Franjo, Kata , Andrija i Slavko Belcar + Marija, Mirko, Pavao i Miroslav Šipek + Ivan i Jelica Škrinjar + Marija i Slavko Surko +Jagica i Stjepan Šincek – na čast M.B.Bistričkoj i Sv. Roku, +Josip Pintarić i Ćiril Posavec +Marijana i Veronika Flis +Martina, Josipu i Josipa Martinčević – Gregurin + Ignac, Verona i Darko Belcar + Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević + Rok, Ivan i ob. Belcar + Vera Martinić + Martinčević Stanko, Josipa(ž), Slavko, Ivica i Andrija Martinčević + Tomo i Slava Belcar + ob. Strmečki Barice i Izidora + Rok, Slavica i Anđela Šincek + Dragutin, Jaga i Stjepan Lazni + Posavec Juraj, Dora, Anka, Štefa(ž) i Ivka + Rušec Stanko i Pepa + Slavko Filipek + Ob. Benkus + Ob. Šagi Stjepana i Korpar Ivana – daje Josip Benkus + Ob. Stanka Kovačić, ob. Kušen Vere, ob. Martinčević Josipa i obit. Kušen – daje Stjepan Kušen + Štefanija Kovačić – Popek, Bara i Dragutin Kovačić te Stjepan Cafuk + Veronika i Ignac Belcar, Ivka, Srećko i Zvonko Prekupec + Marija, Slavko i Viktorija Hrkač te ob. Sraga, Kozina, Marčec – daje Ivan Hrkač + Martin Skok i Andrija, Vera Begić – daju kći i sestra + Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić, Vjekoslav i Kata Kolačko, Franjo i Ljubica Dukarić, Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić + Cmuk Josip, Dragutin i Barbara, Vjekoslav, Marija, Stjepan i Terezija, Bednjanić Ivan, Marta, Franjo, Helena, Mirko, Alojzija(ž) te Ob. Hrgarek i Brodar i Marija Domjan – daje Katarina

+ Strelec Josip, Pavao i Slava, Rušec Tomo i Cirila(ž) Herceg – daje Slavica Strelec

17.08.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Natalija

19.00.h. – Maruševec + 1. Jerko Novak – daje supruga i ob.

      1. Terezija i Marija Presečki – daje ob. Deduš
      2. Anđela Kramar – daje sin

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

18.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Jelena

19.00.h. – Maruševec + Vrabec Dorica, Katarina i Tomo Klepač – daju kčeri

19.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Ratko

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

20.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Bernard

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrija Benkus i rod., Dora Kukec i Miljenko Kuća – daje obit. Benkus

 1. Nada i Slavko Herceg – Rušec – daje sin Miljenko
 2. Ob. Martinčević, Stjepan, Brankica, Franjo, Jagica, Margareta, Vinko, Franjo, Antun, Josip, Draga(ž), Valent te Marijan Zbodulja
 3. Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Slavko i Juraj, Belcar Andrija i Kata, Ignac i Verona, Andrija Martinčević-Mikić te Vera Martinić

11.00.h. – Maruševec Maruševec + 1. Obit. Bahun, Breški, Korpar, Hrgarek i Štrlek – daje obit. Bahun i Korpar

 1. Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek te Zdravko Cafuk – daje Ivan Osterman
 2. Josip Tomek – Hudek – daje obitelj
 3. Stjepan i Štefanija Korpar, Marija i Mirko Cupar, rod. Korpar i Možanić – daje Marica Korpar
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ – naše župe bilo bi 26.08.2017. u subotu! Cijena karte je 140,-kn za puni autobus. Ako netko želi odustati, neka se slobodno javi kroz ovaj tjedan, te ako je uplatio put vratit će mu se novac!!!
  • TRODNEVNICA U KAPELI SV. ROKA: u nedjelju 13.08., u 19.00.h. – Sv. Misu nam predslavi: preč. Perčić mons. Antun, kanonik Stolnog kaptola, generalni vikar Biskupije., a nakon Sv. Mise – bit će kratak koncert kojeg će održati KUD “Klaruš” iz Maruševca

u ponedjeljak 14.08., u 19.00.h – Sv. Misu nam predslavi: preč. Kopjar dr. Mario, kanonik Stolnog kaptola, predstojnik Ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu., u srijedu 15.08., u 19.00.h. – Sv. Misu nam predslavi: vlč. Tomašević Nikola, biskupov tajnik! Na sam blagdan Sv. Roka Sv misu u 08.00. h., predslavi žpk. Krunoslav Milovec a Sv. Misu u 11.00.h., predslavi vlč. Marko Zadravec žpk. Iz Donje Voće! Odazovimo se u što većem broju da se pripremimo duhovno za blagdan Sv. Roka čiji zagovor nam je potreban kroz ovozemaljski život!

 • TAKOĐER SVAKOG DANA nakon mise za trodnevnicu održat će se i kratak koncert – 13.08. – KUD – “Klaruš”, 14.08. – Zbor odraslih naše župe, 15.08. – Zbor mladih naše župe! Liturgijsko pjevanje svaki dan predvodit će svi pjevaći naše župe pod vodstvom gđe. Nadice Martinčević!
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Franjo Šavorić, sin Dragutina i Nade r. Golubar, rođ. 05.03.1983., u Varaždinu iz Donjeg Kučana, Varaždinska 64., Župa Kučan Marof i Željka Šagi, kći Željka i Marije r. Lončar. Rođ. 09.10.1990., u Varaždinu iz Cerja Nebojse 168., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.08.2017., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Mihael Martinčević, sin Josipa i Brankice r. Martinčević, rođ. 21.10.1989., u Varaždinu iz Druškovca 62 J, Župa Maruševec i Valentina Vincek, kći Stjepana i Anke r. Martinčević. Rođ. 16.04.1990., u Varaždinu iz Koretinca 63., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.08.2017., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • ZAHVALJUJEM obitelji Peharda vlasnicima “HORTIKULTURE PEHARDA” koji su nam besplatno izmalčirali površinu gdje je nakada bio voćnjak te je sada lijepo uređena kao što i sami možete vidjeti!
 • HVALA svima koji su pomogli čistiti župnu kuću u Druškovcu kao i kapelu Sv. Roka da bi nam zablistala za proštenje!
 • MOLIM muškarce koji su voljni pomoći sklopiti binu za srijedu za proštenje da mi se jave nakon mise u sakristiju!