OGLASI PETA KORIZMENA NEDJELJA – MARUŠEVEC

26.03. 2023. PETA  KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Montan
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Kučar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Franjo i Kata

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Josip, Marija i Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik

PJEVANJE NA MISNOM SLAVLJU U 11.00.H., NAM PREDVODI DJEČJI ZBOR

27.03.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Rupert 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Kontrec Josip, Ivan, Draga(ž), Franjo i Viktor, Lipovec Milan, Verona i Franjo, Lončar Barbara i Rok te Šenkiš Viktor – daje ob. Kontrec

18.30.h.- Maruševec – proba čitača muke

28.03.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Kastor

 

07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

29.03.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Bertold 07.00.h. – Maruševec  – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

30.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Edmund 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Josip, Stjepan i Marija Cmuk

31.03.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Benjamin

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. –  Maruševec – križni put

17.30.h. – Maruševec  – na nakanu

17.00.h. – Jurketinec – križni put

01.04.

Subota

(Lju.)

Navještenje Gospodinovo – BLAGOVIJEST 13.00.h. – Maruševec  – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + 1. Cirila(ž), Antun i Slavko Šalomon, Izidor Mesec i Anđela(ž) Šagi – daje Josipa Mesec

2. Slavko, Blaž i Justina(ž) Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

3. Juraj i Slavko Kretić, rod. Kretić, ob. Peharda, Josip Jurgec i rod. Jurgec, Ljuba(ž)  Korpar, te Jaga i Petar Vrbanec – daje Katarina Kretić

4. Danica Vrbanec – daje obitelj

5. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip i rod. Korpar, Milica i Vladimir Štibrić, ob. Valentak, Bahun, Breški i Josip Tomek-Hudek – daje Mira

6. Pižeta Marica i Josip te Uranić Ljubica – daje obitelj

02.04.

Nedjelja

(Cr.)

 NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

Sv. Teodora

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec  + Petriš Davor – daje mama

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec  + Branko Janiček – daju supruga i djeca

BLAGOSLOV MASLINOVIH GRANČICA NA SVIM MISAMA! PRIJE MISE U 11.00.H., U MARUŠEVCU SKUPLJAMO SE ISPRED CRKVE GDJE ĆEMO BLAGOSLOVITI MASLINOVE GRANČICE  TE U PROCESIJI UĆI U CRKVU!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         KRIŽNI PUT u vremenu korizme, naša stara pobožnost koja nas približava Isusu kroz razmatranje Njegove nepravedne osude, Njegove muke, smrti i Uskrsnuća za svakoga od nas ljudi! Dođimo na pobožnost da poput Isusa lakše nosimo sa Njime naše životne križeve!

·         LJETNO RAČUNANJE VREMENA : započinje od danas  26.03.2023., te su večernje Sv. Mise u našoj Župi od 18.00.h!

·         UDRUGE – koje žele dežurati na Veliku subotu kod Božjeg groba neka mi se jave kroz ovaj tjedan da mogu sastaviti raspored!

·         NA BLAGDAN CVJETNICE – bit će pripremljene maslinove grančice uz koje se može dati dobrotvorni prilog (nije obvezan)! Prilog koji se prikupi od maslinovih grančica ide za potrebe Župnog caritasa! Zahvaljujem obitelji Bačkov iz Pakoštana koja će nam ovaj tjedan poslati maslinove grančice!