OBAVIJEST O LITURGIJSKIM SLAVLJIMA U VELIKOM TJEDNU

OBAVIJEST O LITURGIJSKIM SLAVLJIMA U VELIKOM TJEDNU

A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo.  Iz 53,4

Draga subraćo svećenici,  ulazimo u vrhunac liturgijske godine, u vrijeme kada se Crkva spominje ulaska Gospodinova u Jeruzalem da dovrši svoje vazmeno otajstvo, vrijeme u kojem je Krist svojom smrću uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Ove godine slavlja Cvjetnice, Velikog tjedna i Uskrsa imaju posebno značenje zbog strašne pandemije Covid-19, koja je pogodila cijeli svijet. Pozvani smo da u ime Crkve, svećeničkom službom posredujemo za spasenje svijeta, očitujući jedinstvo svećeništva i Kristove službe koja neprestano traje u Crkvi. Snagom ljubavi kojom nas Krist ljubi, molitvama i brižnim pastirskim srcem, čuvajmo povjereno nam stado.  Stoga Vas molimo, uz odredbe i naputke koje je dao naš biskup i Hrvatska biskupska konferencija, temeljem općih državnih propisa te  dekretima Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata (Prot. br. 154/20; 155/20), da se slijede ove upute:

Nedjelja muke Gospodnje Spomen Gospodinova ulaska u Jeruzalem neka se slavi unutar crkvenog zdanja; u stolnim crkvama neka se primjenjuje drugi oblik predviđen Rimskim misalom, a u župnim crkvama i na drugim mjestima treći.

2
Na slavlju neka bude prisutan samo dozvoljen broj vjernika (odredba o slavlju Euharistije).  Dozvoljeno je blagosloviti samo nekoliko maslinovih, palminih ili cvjetnih grančica, bez dijeljenja prisutnima tijekom slavlja. Kod blagoslova grančica ne koristi se blagoslovljena voda, nego se rukom čini znak križa.

Misa posvete ulja U našoj katedrali, u 10 sati, biskup će slaviti ovu misu uz najuži broj suradnika, bez prisutnosti  čitavog prezbiterija.  Na misi će se posvetiti ulje za svetu krizmu i blagosloviti bolesničko ulje.  Prijenos mise bit će omogućen preko youtube kanala naše biskupijske stranice, a oni svećenici koji nemaju takve mogućnosti, neka se u to vrijeme, svatko posebno u svojoj crkvi, mole ispred svetohraništa kako bi na taj način očitovali zajedništvo čitavog prezbiterija sa svojim biskupom. Sveta ulja će se moći preuzeti u vrijeme kada će to prilike dopustiti.

Misa večere Gospodnje Neka ovu misu spomena ustanovljenja Euharistije i spomena na ustanovljenje svećeništva, po kojem se u svijetu trajno ponazočuje Kristovo poslanje i žrtva, župnici slave u svojim župama uz prisustvo najbližih suradnika. Na himan „Slava Bogu“ zvone zvona, a kad himan bude dovršen, šute sve do „Slava Bogu“ Vazmenog bdjenja.  U obredu se izostavlja pranje nogu, koje je već po sebi neobavezno. Na kraju Večere Gospodnje izostavlja se procesija s Presvetim Oltarskim Sakramentom, koji će se čuvati u svetohraništu.  Svećenici na župama mogu koncelebrirati u slavlju Mise večere Gospodnje. Svim svećenicima se zbog izvanrednog stanja dopušta slaviti Misu večere Gospodnje na prikladnom mjestu bez sudjelovanja naroda.

3

Veliki petak U dan u koji se slavi muka i otkupiteljska smrt Isusa Krista, bogoslužje počinje bez ulazne procesije, prostiranjem svećenika pred oltarom i križem.  Potom slijedi Služba riječi s navještajem Isusove muke i smrti, a završava Sveopćom molitvom kojom Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, vlašću danoj od pape Franje, uzimajući u obzir mogućnost koja se daje u Rimskom Misalu dijecezanskom biskupu u slučaju posebno teške potrebe naroda, predlaže da se doda nakana kojom se moli za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa. Tako ćemo nakon devetoga zaziva (Za upravitelje država) moliti zaziv:

9.b Za pogođene u vrijeme pandemije.   Molimo i za sve one koji pate od posljedica sadašnje pandemije, da Bog i Gospodin naš udijeli zdravlje bolesnima, snagu zdravstvenomu osoblju, utjehu obiteljima koje pate, a preminulima puninu otkupljenja.   Molitva u šutnji. Zatim svećenik:   Svemogući vječni Bože, jedino utočište u ljudskoj nemoći, dobrostivo pogledaj na patnju svoje djece, koja su pritisnuta bolima sadašnje pandemije, i svojom milošću: ublaži trpljenja bolesnima, podaj snagu onima koji se za njih brinu, vječni pokoj udijeli umrlima, te, dok traje ovo vrijeme nevolja, molimo te, daj da svi pronađu utjehu u tvome milosrđu. Po Kristu Gospodinu našemu.

4
O. Amen. Nakon sveopće molitve slijedi obred klanjanja svetom križu koji neka bude postavljen u svetištu. Nakon poziva „Evo drva križa…“ i odgovora „Dođite, poklonimo se…“, slijedi čašćenje Isusova križa. Ljubljenje svetoga križa je ograničeno samo na predvoditelja slavlja, dok za nekolicinu prisutnih vrijedi pravilo držanja razmaka od najmanje 2 metra jednih od drugih koji prilaze Križu kleknuvši i naklonivši se pred njim, bez dodirivanja Križa.

Vazmeno bdjenje Izostavlja se blagoslov ognja i procesija svjetla s uskrsnom svijećom. Na početku se zapali  uskrsna svijeća i pjeva se Vazmeni hvalospjev (Exsultet).  U ovom bdjenju ponuđeno je devet čitanja i to sedam iz Staroga zavjeta, a dva iz Novoga (Poslanica i Evanđelje). Ako to iziskuju pastoralne prilike, broj se čitanja iz Staroga zavjeta može smanjiti; ipak, uvijek treba imati na umu da je riječ Božja temeljni dio ovog vazmenog bdjenja. Čitaju se barem tri čitanja uzeta iz Staroga zavjeta, a u krajnjim slučajevima barem dva. Nikada se ne izostavlja čitanje 14. poglavlja knjige Izlaska. U krsnoj službi nema blagoslova krsne vode. Zadržava se samo obnova krsnih obećanja.

Blagoslov jela za Uskrs

U našim je krajevima od davnine uvriježen običaj da se na Uskrs blagoslivlju jela koja vjernici s poštovanjem blaguju u svojim obiteljima i smatraju posebnim vidom sudjelovanja u Kristovu Vazmu. Vazam je Kristov doista mnogostruko povezan s blagovanjem. U prvom redu, preko Euharistije, koju je Isus ustanovio na posljednjoj večeri. Pošto je s apostolima blagovao staru Pashu, ustanovio je novu Pashu svoga tijela i

5
krvi pod prilikama kruha i vina, i dao im da jedu i piju. To kršćani čine njemu na spomen. Ovo najuzvišenije jelo prelijeva od punine svoga blagoslova na svako jelo koje se blaguje uz molitvu i zahvaljivanje. Tako svaki vjernički obrok dobiva euharistijsko značenje. U tom smislu poseban značaj ima ovakav vjernički obrok na Uskrs, kad su učenici u Emausu prepoznali Uskrsloga u lomljenju kruha (Lk 24,13—31). I vjernici doživljavaju susret s uskrslim Gospodinom – u Euharistiji i u svojim domovima – okupljeni oko blagoslovljene hrane.  Ove godine, iznimno, svećenici ne mogu blagosloviti jelo za Uskrs na uobičajeni način u crkvi. Svećenici će, nakon Euharistije u crkvi, moliti blagoslov za sve (izostavivši škropljenje blagoslovljenom vodom), no neka se blagoslov obavi u obitelji kao „kućnoj crkvi“ na način da roditelji (otac ili majka), predstojnik ili predstojnica redovničke kuće, nakon zajedničke molitve Očenaš, zazovu Božji blagoslov na ovaj način:

Predmolitelj:  U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svi se prekriže i odgovore:  Amen.

Predmolitelj:  Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. Kristovom smrću i uskrsnućem otkupljen je čovjek i cijeli svemir. Zato nam odsada valja živjeti novim životom. Neka nas svaki obrok podsjeća i poziva na gozbu tijela i krvi Kristove, na ljubav koju je Isus pokazao na posljednjoj večeri i na lomljenje kruha u kojem su učenici prepoznali uskrsloga Gospodina, da u blagovanju blagoslovljene hrane, u zajedništvu svoga obiteljskog stola budemo trajno povezani s uskrslim Gospodinom i živimo kao novi ljudi.  Oče naš…

Predmolitelj:  Svemogući Bože! Ti si htio da učenici u Emausu prepoznaju Krista uskrsloga u lomljenju kruha. Blagoslovi + ovaj kruh, meso, jaja…

6
da i mi koji ovo budemo blagovali danas i svakog dana našega života s vjerom susrećemo tvoga uskrslog Sina, od njega primamo kruh života te po njemu i sami dostignemo slavu uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Svi se prekriže govoreći: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Prijenosi liturgijskih slavlja iz varaždinske katedrale na VTV televiziji biti će po sljedećem rasporedu:

CVJETNICA Nedjelja, 5. travnja, u 9,00 sati MISA VEČERE GOSPODNJE Četvrtak, 9. travnja, u 19,00 sati SLAVLJENJE MUKE GOSPODINOVE – VELIKI PETAK Petak, 10. travnja, u 15,00 sati VAZMENO BDJENJE Subota, 11. travnja, u 22,00 sati

Ured za liturgijski pastoral