ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

  03.02. 2019. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Blaž
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Doroteja i Ivan Flis-Mustek – daje sin

2. Zvonko Belcar – daje supruga

3. Stjepan, Dragutin i Dora Bančić te Terezija i Mijo Belcar – daje obitelj

4. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daje ob. Rušec Đurin,Pavičić,Petrinić i Jug

5. Štefica(ž),Verona(ž),Marijan i Slavko Flis

6. Franjo i Verona Sudec, Josip,Vilko i Marija(ž) Posavec, Ivan Županić, Florijan,Jela(ž),Ivan,Bara(ž) i Stjepan Filipek – daje ob. Posavec

11.00.h. – Maruševec + 1. Blaž, Terezija i Slavko Šimunec, Štefanija Gorić, Nada i Stjepan Kuznić te Josip Belšćak – daje Katica

2. Blaž Čovran i Milka Koščak – daje Slavica Vrbanec

3. Danijel, Đuro i Marija Nemec – daje obitelj

4.Stjepan Makovac-Jež, Ivan i Ema Makovec, Cvetko, Josipa(ž), Ivan i Ljuba Kukec, Klapša Marko, Biserka Damjanić i Katarina Peharda – daje Makovec Marija

5. Stjepan, Vinko i Štefanija Gašparić, te Bosak Jura i Josipa(ž) – daje ob. Gašparić

6. Ivan, Jaga, Dragutin i Štefanija Cmuk, Tomo, Jana i Katica Kelemen te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Ob. Bingula, Vinko i Anđela Kolenko te Ivan Krobot

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Raban

07.00.h. – Maruševec + Kata Jurić-Marjanović – daju suprug i djeca

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

 

05.02.

utorak

(Cr.)

Sv. Agata 07.00.h. – Maruševec + Emica Čehok – daje suprug Jozef

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

06.02.

srijeda

(Cr.)

Sv. Pavao Miki i drugovi Nema župnika!
07.02.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Držislav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu

08.02.

Petak

(Ze.)

Sv. Mladen 14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – 1. Stjepan Masten te ob. Masten, Kolar i Žugec – daje supruga

2. Štefanija Šimić i Slavica Štrlek – daje ob.

17.30.h. – 18.30.h. – župnik je u uredu

09.02.

Subota

(Cr.)

Bl. Alojzije Stepinac 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

10.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Vilim

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i Ivka Veseljko – daje ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Ivan i Marija Hainž – daje ob.

2. Josip Dombaj, Tomašek Stjepan te ob. Tomašek i Dombaj – daje supruga Zlata

3. Duše u Čistilištu te Ljuba i Nikola Jergović, Ana i Stevo Simić te Stanko Patrčević – daje ob. Patrčević

Pjevanje na misi predvode naši prvopričesnici!

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Dino Kruhoberec, sin Tihomira i Marijane r. Dukarić., rođ. 17.04.1990., u Varaždinu iz Druškovca 69, župa Maruševec i Jelena Mihalina, kći Vladimira i Marije r. Bregović., rođ. 27.04.1983., u Varaždinu iz Opečka 33 A, župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 12.02.2019., u Vinici. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!