ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

22.04.2018. ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA – Sv. Teodor

07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. + 1. Marko, Štefanija i Vlado Hrgarek, Matija, Vika i rod. Antolić i Bregović te Josipa (ž) Herink – daje ob.

 1. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Tomo i Agata Šimek, Tomo Ivančević te Mladen i Eva Pintarić – daje Jelica Lončar
 2. Žunar Mirko, ob. Žunar i Korpar – daje Jagica Žunar
 3. Đurđica i Mijo Tot, Ema, Roza i Pavao Peharda te ob. Tot, Peharda, Kočet i Bahun – daje kći Marija
 4. Juraj i Ana Čiček – Lepoglavec te Lovro Vidaček – daje unuka

6. Za sve žive i pokojne stanovnike Općine Maruševec

Nakon Mise izaći ćemo ispred crkve kao i svake godine te slijedi blagoslov “Jure zelenog”

23.04.

ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Juraj

10.30.h. – Maruševec – polaganje vijenaca na spomen obilježju kod crkve

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir Klepač – daju roditelji

 1. Juraj Herceg – daju supruga i djeca
 2. Pavao i Jakob Žlibar, Juraj, Antun, Slavko, Cirila(ž), Bara i Jaga Šalamun, Matija Putarek, Zvonko Slunjski i ob. Vidaček – daje Katarina Žlibar
 3. Josip Korpar i ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
 4. Đurđica Oreški – Podbojec, Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Juraj, Josip, Slavko i Petar Kračun te Jagica Maruševec – daje Marica Podbojec
 5. Juraj Korpar i ob. Korpar – daje ob.
 6. Za Općinu Maruševec

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi mons. Josip Mrzljak – varaždinski biskup

17.00.h. – župna misa

24.04.

utorak

(Bi.)

Sv. Fidel

07.00.h. – Maruševec + ob. Krobot, Harjač i Geci

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

25.04.

srijeda

(Cr.)

Sv. Marko

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – koncert u župnoj crkvi

Nastupaju: Dječji zbor ” Gabrijel” – Visoko, Mješoviti zbor župe Sračinec, VIS Adventističkog učilišta u Maruševcu, “KUD Klaruš”, Zbor odraslih župe Maruševec, Zbor mladih župe Maruševec, ŽVS župe Sv. Jurja – Maruševec!

26.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Kleto

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Andrija, Anđela(ž), Hilda i Terezija Glavica, Stjepan, Stanko i Ana Prešovar, Ivan i Terezija Butija te Mirko i Marija Sraga – daje Karmen Butija

Misu predslavi preč. Mirko Horvatić a za vrijeme misnog slavlja bit će i ispit krizmanika!

27.04.

Petak

(Bi)

Sv. Ozana

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Matija, Kata i Rok Podbojec, Marija i Vinko Vrbanec, Josip Pižeta te Antun i Toni Grobenski – daje Verica Podbojec

28.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Ljudevit

07.00.h – Maruševec – na nakanu

10.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenja

 

29.04.

Nedjelja

(Bi.)

PETA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Hugo

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Ivan, Jagica(ž), Tomo i Katica(ž) Belcar, Ivan Grđan- Stanko, Jagica(ž) i Francika(ž) Hrka – obitelj Stjepana Dukarić

11.00.h. + 1. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

 1. Matijašec Ivan – daju supruga i djeca
 2. Ob. Ivko – daje ob. Ivko Stjepana
 3. Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač
 4. Ana Šagi i Tomislav Kihas – daje Stanko Šagi i obitelj
 5. Stjepan i Ivan Korpar te Katarina i Slavko Cupar, Ivan i Draga (ž) te rod. Cupar i Pintarić – daje Ljiljana
 6. Josip Kanjir, ob. Martina Kanjir, Kolenko Janko i Vera te Stanko i Katica Petrina – daje Marica Kanjir sa ob.

Zahvala Bogu za 50.g. Braka: Marko Bahun i Marica r. Breški!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • DRAGA braćo i sestre svima Vam i vašim obiteljima želim čestitati naš župni blagdan, neka nas sve prati zagovor Sv. Jurja, koji neka nas štiti i čuva da po primjeru njegova života kroz ovozemaljski život napredujemo iz dana u dan u ljubavi prema Bogu i našim bližnjima!